Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "Benjamin de idee van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Toen de Directie van de Opera van Parijs Jooss geroepen had* om met het Ballet van de Opera te komen werken, begon Jooss daar met zijn elementaire bewegingen-- alhoewel hij ook de nood van een...Als je nu denkt aan de technieken en de manieren van uitdrukken van Kurt Jooss in de jaren 30, 40 en 50 en je vergelijkt dat met de snelheid en het ritme van het leven vandaag... dan is het...Van Maanen kon steunen op Benjamin Harkarvy, op Butler, op Tetley, dat zijn drie grote namen uit de wereldliteratuur van de dans

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Dit grijpt inderdaad terug naar Plato's oude idee van de republiek: 'We zetten intellectuelen op een troon en zij mogen beslissen'. We hebben geprobeerd die idee toe te passen op de cultuur, maar dat...de theatersector heerst de illusie dat je van twee dingen één kan hebben: subsidies van de politici en toch onafhankelijk blijven van het politieke spel...Ik zie niet in wat er in de weg staat om één van beide, of misschien een combinatie van de twee, bij ons in te schakelen, tenzij natuurlijk de gevestigde belangen van diegenen die nu subsidie krijgen

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
Ik zou kunnen zeggen dat de geur van de zee ontstijgt aan de borsten van de sirenen en zo nog duizend dingen, maar haar maakt het niet uit en zij hoort het evenmin, zij blijft tegen de kust...Jongeman Wees er maar zeker van dat de helft van hen, net uit hun slaap ontwaakt, met de snaren van het conventiegetrouwe geweten nog niet gespannen, de bos braamtakken zal vragen om die genietend...Laten we die eeuwenoude architectuur versieren, de façades, de lantarens, de portieken, met slingers van de tongen die de bestaande orde onderuit willen halen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
de eerste zin van de eerste paragraaf van de tweede kolom op p. 6 verstaat, verdient sowieso een prijs, maar verstaat hij dan wel de eerste zin van de volgende paragraaf...macabere van Mahler, die zijn vijfde symfonie met een lange dodenmars begint, de verscheurde klanken die Alban Berg een man noemt, de gepijnigde erotiek van Schiele, de wrede waanzin van De Strafkolonie van...Van Marc van Eeg-hem kan men zeggen dat hij in de exuberante rol van de travestiet heel wat acteursenergie vertoont, maar dat de conceptie van de rol nergens past in het geheel: de schuchtere Vanden

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
begrip Derde Wereld-theater; de Zwarte Komedie situeert zich halverwege theater en cabaret; de INS en de groep van Vuile Mong zijn de rechtstreekse voortzetters van het politieke theater uit het begin van de...Het personage van de Turk en de interpretatie van de rol van Louka (Peter Rouffaer tekent hem als een soort idealistisch welzijnswerker, die 'zich even onder de armen mengt'; bij Gorki is hij een...Maar een nieuwe lectuur van de tekst en de herinnering aan de kracht die fragmenten uit dit stuk kregen in Bartok/Aantekeningen van Anne Teresa De Keersmaeker, spreken de stelling van 'gedateerd-zijn

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
De fotograaf neemt vooral de 'ruis' van de voorstelling waar, een chaotische stroom van het optisch onbewuste (Benjamin), maar de theatrale conventie, die adembenemend zelfbewuste, beheerste projectie...De concentratie van een voorstelling vervluchtigt zodra de fotografie de stop eraf trekt; blijft een centrifugaal document, waaruit de essentiële categorie van de illusie verdrongen werd door een...En hij heeft door de nevenschikking van foto's de coherentie van de choreografie aangeduid

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
De concentratie van een voorstelling vervluchtigt, zodra de fotografie de stop eraf trekt; blijft een centrifugaal document, waaruit de essentiële categorie van de illusie verdrongen werd door een...Het dilemma naturalisme/conventie is dus niet het probleem van de theaterfotograaf, of toch niet zijn dilemma, maar dat van de fotografie, van het wezen van de foto zélf...Hij bedoelt net hetzelfde als Walter Benjamin als die erop wijst dat de analfabeten van de toekomst niet de fotografie-onkundigen zijn, maar de fotografen die hun eigen foto's niet kunnen lezen

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Thomas Mann (1) Het idee om de Ring te verfilmen is gegroeid uit de analogie tussen onze manier van werken met video en de structuur van de muziek van Wagner...Wat onder de magie van de opera meestal verstaan wordt, is niet de magie van het stuk, maar de magie van de entourage, van het 'Gold, Haus, Hof en herrischer Prunk'. Dit is echter waar film...De mechanische reproduktie van de munterij, zo zou Benjamin kunnen argumenteren, bevrijdde de mensen van hun afhankelijkheid van goddelijke culten en van de cultuswaarde van de kunst

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Benjamin vergelijkt de 17de eeuwse Duitse treurspelen - van Gryphius, Lohenstein en anderen, wier kunst verbleekt bij die van Franse tegenhangers als Racine en Corneille - met de 'verstarde' tekentaal...Zoals Benjamin het zegt: "Indien de Kerk erin geslaagd was de goden uit de gedachten van de gelovigen te verdringen, dan zou de allegorie nooit ontstaan zijn...Zoals een recensent schreef: "De weg van Prometheus, de jonge Goethe, naar Tasso, de oude Goethe, is in Bochum de weg van de jaren '70: van opstand naar berusting

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Suspens In De angstmachine neemt Boomkens aan de hand van enkele voorbeelden de verbeelding van geweld in film, literatuur en popmuziek onder de loep...Dat wil zeggen: anders dan voorheen verzetten we ons niet langer principieel tegen de idee deel uit te maken van een cultuur, die gemaakt wordt voor en door 'massa'. Afgezien van de Steiners onder ons...de lijn van Benjamin hanteert Boomkens de notie 'verstrooiing' om de kwalitatieve omslag tussen traditionele en moderne kunstervaring te verduidelijken

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Zo een werk vraagt niet om een louter informerende schriftuur, maar eist van de beschouwer integendeel een serie weerwoorden, een reeks van woorden die de kijker tegenover de kracht van de ondergane...le voyeur — In de teksten van Moravia die mede aan de basis van deze voorstelling liggen, wordt keer op keer de onverschilligheid van een specifiek soort van kijken tegen het engagement van de taal...De voorstelling is vooral ook één lange, genadeloze ontmaskering van de Professor, hier symbool voor de koele observator die voor de ware kennis de prijs van een totale onthechting betaalt: het

Nr. 66, December 1998 • Lieven De Cauter • Glossen over messianistische muziek
De idee van muziek is voor Benjamin de messianistische limiet van de kunst, zo men wil de kunst van de verlossing...taal, maar uiteindelijk van de verloste toestand (zoals in de uitdrukking 'de tijd van de verlossing of van de muziek'). Met het toekennen van een uitzonderingspositie aan de muziek, treedt Benjamin...zuivere taal van Benjamin staat in dit opzicht zeer dicht bij dat wat Roman Jakobson 'de poëtische functie van de taal' heeft genoemd). Ook in de metaforisering van de muziek plaatst Benjamin zich in een

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Lausnay perkingen erbij genomen, terwijl de klassieke dans al uitgaat van de idee dat je sommige dingen per se moet kunnen...Toch wil het cliché nog altijd dat de klassieke choreograaf de danser alles oplegt, terwijl de hedendaagse choreograaf met materiaal van de dansers zelf aan de slag gaat...De meeste van onze leraars waren Amerikaans: de Limón-techniek, de Horton-techniek en de Nicolais-techniek: 'je moet dit of dat doen'. Bij sommige technieken werkte dat, bij andere wandelde ik de klas

Nr. 74, December 2000 • Bernard Dort • Het boek in het theater
Als de duur niet uithing aan de ingang of als ik nagelaten heb er kennis van te nemen, kan ik me er zo een idee van vormen: we zijn een uur bezig en we zitten aan pagina 32; de tekst beslaat 65 pagina...de stanza's van de Cid), een zekere dichtheid van de tekst of de lucht erin (in het discours of de dialoog)... dat alles vormt, op het papier, een architectuur die de voorstelling bevestigt of wijzigt...Zo waren die van Strehler in de jaren '60: een Exception et la Règle waarvan de klaarheid, de eenvoud en de spaarzaamheid op dezelfde avond geconfronteerd werden met de 'sfeer', de verzadiging en de

Nr. 79, December 2001 • Katrien Darras • Eerbare voorstellen: October/Oktobre van Dito'Dito
Zo bijvoorbeeld De Vader en het Hert en Litanie?. Met De Vader en het Hert, de opener van October/Oktobre, gooide Dito'Dito meteen één van de twee vooraf gegeven tekstopdrachten aan een...een decor van gekleurde plastic vliegengordij-nen over de hele breedte van de scène, komt Abdelmalek Kadi tevoorschijn als de glamourverko- per van een Parijse schoenenwinkel, die weliswaar...Bruno Vanden Broecke, Bernard Van Eeghem, Danny Van Hoeck, Peter Vandenberghe, Lieve Van de Rostyne, Kristien Verdin, Mieke Verdin, Benjamin Verdonck LICHT, DECOR,TECHNIEK, KOSTUUMS: Benoît Ausloos

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
navolging van Critchley geeft Van Bastelaere als voorbeelden van zo een troeblerende instantie: de idee van het Goede bij Plato, de God van Paulus en Augustinus, de morele wet bij Kant, de 'joden' bij...onopgemerkt moet blijven.3 De ernstige blik van de zwijgende uil die op het menselijke schouwtoneel toekijkt in het werk van Jan Fabre: de blik van de ceremoniemeester en de buitenstaander waarmee we ons nooit...Daarom is dit opstel een van de belangrijkste van de bundel, niet alleen voor wat het zegt over de poëtica van Van Bastelaere, maar ook voor de waarde die het aan de poëzie van Pernath toekent: 'een

Nr. 81, Februari 2002 • Peter Anthonissen • Jungle in een wijdzittend theaterjasje: Olie op...
Bij aanvang zaten acteurs De Pauw, Tom Jansen en Dirk Roofthooft (die voor het eind van de tournee vervangen werd door Katrin Verlende) als medemusici tussen de riet- en de koperblazers van Flat Earth...Dat de ontmoeting tussen theater en jazz nog andere vormen kan aannemen, bewees altsaxofonist Benjamin Boutreur, een van de leden van Flat Earth Society...Keuvelend onder elkaar 'op een platte zondagmiddag' kwamen 'Irv' en de musici (die in Leues raamverhaal de namen van Ellingtons orkestleden dragen) op het idee een ant- woord te formuleren op

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Walter Benjamin stelde al dat ieder monument van de beschaving ook een monument van de barbarij is. We moeten alleen lang genoeg naar de realiteit kijken...Dit theatrale dispositief is meteen het basisschema van het westerse metafysisch en theologisch denken (er is een hogere werkelijkheid: de Idee, God, de Vooruitgang, de Redelijkheid,...). De inzet van...lichaam in het theater), weigert de islam de verschijning van het lichaam, van de figuur (van het idool). In de afgelaste opera van het Onafhankelijk Toneel mocht Aïsja, de jonge vrouw van de Profeet, niet op

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Media, ervaring, geloof: een gesprek met Arjen...
De hele analoge fotografie is gebaseerd op het werkelijkheidseffect, op de idee dat wat er op de foto staat ooit allemaal echt gebeurd is. De foto kan nog zo vertekend zijn, je weet dat er iets...Want dan zeg je dat het enige wat écht bestaat het medium is, bijvoorbeeld de verf van het schilderij, de korrels van de analoge foto, of de pixels van de digitale video...Bij die bekende strandfoto van Rineke Dijkstra zorgt de vage herinnering aan een schilderij van Botticelli ervoor dat je de foto zo ongelooflijk mooi kunt vinden

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • De mediale werkelijkheid van Arjen Mulder
De geschriften van Bilwet gaan juist over het waarom van de weigering om wakker te worden: de mediale schijn betovert méér dan het vooruitzicht van een utopisch morgen...De ondertitel vat samen waar het om gaat: ‘kraken aan gene zijde van de media’, een geschiedenis van de kraakbeweging schrijven los van de door haarzelf gemanipuleerde mediaberichtgeving...Walter Benjamin noemde dat het ‘de aura’ van een foto, Roland Barthes sprak van ‘het punctum’. Met de notie van ‘het buitenmediale’ veralgemeent Mulder de achterliggende idee tot alle media


Toon volgende resultaten