Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Bert Anciaux" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten, Johan Wambacq • Redactioneel
Demets, Zwalm 1.500 BEF Victoria, Gent 1.000 BEF Patrick Allegaert, Gent Paul Hoste, Gent Bert André, Berchem Bert Anciaux, Brussel Bruno Verbergt, Antwerpen Kris Cuppens

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
Dat is des te spijtiger gezien het feit dat minister van Cultuur Bert Anciaux een verhoging van het theaterbudget niet als een eerste prioriteit beschouwt

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Dus de oplossing die Bert Anciaux momenteel uitdoktert om Vuile Mong via het sociaal-cultureel werk te betoelagen, in een ultieme poging om werkelijk iederéén te vriend te houden, creëert alleen maar...De politieke vriendjespolitiek van sommige vorige ministers is nu vertaald in de 'vrolijke vrienden-politiek van Bert Anciaux...hadden eventueel tot eind juni kunnen wachten om te ontdekken dat Bert Anciaux onverhoopt toch een enorme verhoging van zijn budget heeft weten te ontfutselen van zijn collega's in de Vlaamse

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Bart Van Nuffelen, Haute Coiffure, Raven Ruëll, Thomas Hauert, Aarich Jespers, Bert Van Gorp, Het Bordes, Salva Sanchis, Grace Ellen Barkey, Charlotte Vanden Eynde & Ugo Dehaes, Maarten Vanden Abeele...Ik moet het gevoel hebben dat het voor mijn werk BERT VAN GORP BEROEP: choreograaf, danser LEEFTIJD: 40 NATIONALITEIT: Belg OPMERKINGEN: Debuteerde in 1985 met de solo Polymorfia...Beoordelingscommissie voor dans, en aansluitend geen erkenning van minister van Cultuur Anciaux, nvdr). Het doet misschien deugd om weer sec vanuit bewegingen te werken

Nr. 76, Maart 2001 • 
Culturele centra new look Minister Bert Anciaux heeft een ontwerpdecreet klaar voor de culturele centra en voor het gemeentelijk cultuurbeleid

Nr. 76, Maart 2001 • Etcetera JAARGANG XIX Nr76 APRIL 2001
NEDERLAND: 7 EURO / 15.5 HFL Weefsels Migratie in de kunsten Akram Khan Pé Vermeersch Hazim Kamaledin Mxolisi George Khumalo Bert Anciaux en

Nr. 75, Maart 2001 • De noodzaak van theater
de redevoering van Bert Anciaux in de Gentse Vooruit op 7 september 2000) wordt erop gewezen dat het publiek opnieuw een centrale plaats moet krijgen in de cultuurpolitiek

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Caron is kabinetsmedewerker van minister van Cultuur Bert Anciaux en stond mee aan de wieg van het nieuwe decreet

Nr. 77, Juni 2001 • Inhoudstafel
Katrien Darras en Dries Moreels spraken met Bart Caron, kabinetsmedewerker van minister van Cultuur Bert Anciaux

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
Het is het resultaat van een initiatief van minister Bert Anciaux, die in mei 2000 een denktank samenstelde om over de grote lijnen, de macroevolutie in het cultuurbeleid in Vlaanderen na te denken...Vlaanderen zijn we hier nog ver vandaan, maar de samenstelling van het kabinet van minister Anciaux met experts in plaats van partijpolitiek gekleurde namen suggereert wel een mogelijkheid in die...Het nieuwe cultuurkoepeldecreet dat minister Anciaux dezer dagen aan het afwerken is, zou een aantal stappen in die richting kunnen zetten

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Culturele instellingen als actainten (Dans)werkplaatsen & cultuurbeleid i Medio december 2001 presenteerde cultuurminister Bert Anciaux zijn al eerder aangekondigde...Paradoxaal genoeg, en meteen ook opnieuw aanknopend bij de initieel gememoreerde belofte van minister Anciaux, heeft vooral Brussel een werkplaats nodig met een sterke internationale inbedding, liefst...Wat mij betreft mag de belofte van minister Anciaux dus nog wel even een belofte blijven: liever een dringende aanmaning om in Vlaams-cultureel Brussel nu eens eindelijk komaf te maken met de idee van

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Bert Anciaux zet nu nog een stap verder, nl...horen zo’n speech van Anciaux en betrekken dat op zichzelf, maar hun functie in het theaterlandschap is een heel andere dan de onze...van der meiren: De doelgroepen zoals Anciaux ze omschrijft zijn geen lang leven beschoren

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
Vrij vroeg in het debat wees de toenmalige minister van Cultuur Bert Anciaux erop dat hij in geen geval wou raken aan de autonomie van de kunstenaar

Nr. 86, April 2003 • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Na de vorige structurele subsidieronde vond toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux zelfs extra geld om naast de positief geëvalueerde gezelschappen er nog een zestal meer te ondersteunen...Om te beginnen mogen we niet vergeten dat minister Anciaux met zijn nieuwe decreet aangaande de cultuurcentra ervoor zorgde dat ongeveer een derde van die cultuurcentra nu gemeenschapscentra zijn

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
etcetera In Etcetera 77 stelde Bart Caron, kabinetsmedewerker van toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux: 'Je moet een fundamenteel onderscheid maken tussen een "kunstenhuis" in brede zin en een...Ik heb dat twee jaar geleden ook tegen Anciaux opgeworpen toen hij tijdens een open debat in Sint-Niklaas het nieuwe decreet kwam toelichten: 'Mijnheer de Minister, denkt u nu werkelijk dat het...Maar af en toe zet ik wel een stap in die richting, zoals met De Hartstreek met Bert Luppes, een voorstelling die in samenwerking met Het Kruis van Bourgondië tot stand kwam, en de try-outs van

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Dat dit rechtstreeks het gevolg is van het Protocol van samenwerking met betrekking tot cultuur en onderwijs dat de bevoegde ministers, Bert Anciaux en Marleen Vanderpoorten, afsloten in februari 2002

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
Bert Anciaux, de toenmalige minister van Cultuur, introduceerde een tweetal jaar geleden een sociaal-artistiek subsidiekanaal om projecten te steunen die expliciet gericht zijn op de emancipatie van

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Liefde zonder mededogen: Een publieke tête-à-tête tussen...
minister Bert Anciaux in Brussel in de grote zaal van het Kaaitheater zijn beleidsnota toe

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Getuige de reacties van Bert Anciaux, Bart Caron, Yves Desmet, en een dertigtal verenigde theatergezelschappen...Bert Anciaux) ‘Het gaat er in dit debat om of we toelaten dat kunst onprettige dingen laat zien over de mens en onze samenleving...Anciaux, Desmet en de anderen zijn beleidsmakers die reeds het beleid maken, theatermakers die reeds gesubsidieerd worden, opiniemakers die reeds een forum hebben veroverd

Nr. 98, Januari 2005 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Delphine Hesters onderzocht samen met Lieve Moeremans en Anne-Cathérine Roothooft de blackbox van het adviesorgaan van minister Anciaux...Bevreemdend beleid De omvangrijke verantwoording van Bert Anciaux’ eindbeslissingen vormt een soms vreemde lectuur, vindt Rudi Laermans


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK