Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Bestuur voor Internationale Culturele Samenwerking"Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Zij lijken ook een alternatief te willen bieden voor de al dan niet vermeende logheid en/of grootschaligheid en/of officialiteit van stadsschouwburgen en culturele centra...Bestuur voor Internationale Culturele Samenwerking - ICS, Bestuur voor Volksontwikkeling -BVO, stad); in Leuven was dat 1.900.000 fr...voor 1982 (K.U.Leuven, Raad voor Studentenvoorzieningen, ICS, provincie, stad). Toevallig (?) zijn beide centra ook de enige die een flink sponsorship hebben kunnen uitbouwen, in 1982 goed voor

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Toch heeft men het er meer voor een hapklare brok folklore dan voor culturele verfrissing...De bouw van culturele infrastructuur voor de bewoners van de stad laat echter op zich wachten...Voor het culturele leven is de huur van die gebouwen, in private exploitatie, onbetaalbaar

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
but the French contribution to the dance history of the 1970s continues to be negligible". Voor wie de internationale dansbedrijvigheid slechts vanop afstand volgt, kan dit klinken als een donderslag bij...discipline te passeren en die toch iets wil uitdrukken; ofwel omdat hij nadenkt en er bewust voor kiest, na zijn klassieke opleiding" (2). Voor een Amerikaans Babel-Babel (Cie Maguy Marin) - Foto...Voor Via, haar laatste creatie, creëerde J.-P. Gaultier de carnavaleske lampekamp-rokjes voor de drie danseressen en de harlekijnpakjes voor de twee dansers

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Klassiek drama voor de oudere intellectueel, lichte genres voor de kleinburgerij, experimenten voor de jongeren en revues voor het volk...Het is immers niet voor de hand liggend dat de kansarmen kiezen voor een theater van de armoede...Misschien moet er een duidelijker scheiding komen tussen de schouwburgdirecteur, die instaat voor de exploitatie van de schouwburg, en de artistieke leider, die verantwoordelijk is voor een artistiek

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
tegenstelling tot cultureel zomer-vermaak als dat van Avignon ging je naar Theater Der Welt in Hamburg dan ook best voor het theater, en niet zozeer voor het festival of de festivalsfeer...voor, geen spoor van een internationale dimensie...Heerlijk staat voor relaties die stuk voor stuk onderhevig zijn aan ontbinding, elk "februarigroen" is gedoemd te verdwijnen nog voor de lente is aangebroken

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Ik deed het niet voor de carrière of voor de glorie, maar om mee te werken aan een onderneming waarin jonge mensen kansen moeten krijgen...Werthen stond voor een heel zware opgave met de audities voor het orkest...mensen die door het werk van Mortier in de Munt gesensibiliseerd zijn voor het muziektheater, zelfs als zij daar achter het net visten voor een abonnement

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Het internationale theater is voor de dinar te duur geworden, zodat men aangewezen is op bevriende naties en culturele uitwisselingsprogramma's die de vrije keuze beperken...Jacques Huisman, die de National decennia lang leidde, opteerde voor een ruime culturele spreidingsopdracht, maar hield het gezelschap vrij gesloten voor nieuwe ontwikkelingen in het Frans-Belgische...De bedoeling is tot een grotere samenwerking te komen, tot culturele confrontatie en uitwisseling, met het oog op een ééngemaakt Europa

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Zowel voor de acteur als voor zijn publiek is het zoeken een duizelingwekkende tourbillion, en geen rechtlijnige weg zoals aanvankelijk werd aangekondigd...Enerzijds werd deze academische omkadering door Tillemans vooropgesteld als een voorbeeld voor de samenwerking tussen het theater en de universiteit, anderzijds kon Tillemans het natrappen toch niet...afwachting echter van de definitieve ingebruikneming van de lokalen en het "Centrum voor Amateurkunsten" een beleidsstruktuur zal hebben, zorgt het bestuur van de CBA voor het voorlopige beheer en

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Zelfs al moeten we nog steeds aandacht hebben voor de waarde van de opleidingen en hun verhouding tot de realiteit, toch staan we nu voor andere gegevens dan ten tijde van Teirlinck...Joosten: Je mag het woord 'beweging' letterlijk nemen: we willen dat de mensen terug naar dit theater komen, niet alleen voor de producties maar ook voor het randprogramma...Het probleem stelt zich niet alleen voor de marge of de kunstencentra maar ook voor de culturele centra

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
december 2002 reisde Anno'02 door de streek voor een intensieve evaluatieronde met de deelnemende gemeenten, culturele actoren en publiek...En of dat nu voor tien of voor vijftien gemeenten was, dat doet er op een bepaald moment niet meer toe...Voor alle projecten samen geldt voor ons hetzelfde als voor Brugge 2002: met twintig procent van de projecten bereik je tachtig procent van de bezoekers

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Concreet komen er geen overkoepelende decreten en dito structuren voor internationale werking, voor sociaal-artistieke projecten en werkingen en voor kunst- en cultuureducatie...ETCETERA: In het onderwijs doet men toch steevast een beroep op de kunstensector voor de realisatie van zijn culturele projecten...Structurele samenwerking met het onderwijs is nodig om iedereen een culturele fond te geven

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
En die worden op hun beurt het felbegeerde object van stedelijk bestuur: het tienjarenplan voor de Barcelonese culturele sector mikt expliciet op 'de versterking van Barcelona als een fabriek die...culturele inhouden produceert', om 'van cultuur een sleutelelement voor sociale samenhang te maken', om 'Barcelona te incorporeren in de stroom van de digitale cultuur' en om 'Barcelona te projecteren als een...de culturele polsslag van een bepaald territorium (de evolutie van culturele praktijken, de economische dimensie van culturele activiteit, de analyse van de impact van cultuur in de economische en