Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Bewaker Dat"Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Met deze term bedoelt hij niet dat zijn recentere stukken (de derde reeks, waaronder The Bundie, 1978; The Worlds, 1979; en Restoration, 1981) pasklare antwoorden bieden, wel dat ze sociale...Om de term 'propaganda' van zijn negatieve gevoelswaarde te ontdoen, moet vermeld worden dat alle theater propagandistisch is in de mate dat het informatie selecteert vanuit een ideologisch standpunt...Xenia beseft haar medeplichtigheid wanneer ze van een oud-bewaker van het kamp (Vik Moeremans) die als toerist het eiland bezoekt en al evenzeer in het verleden leeft, verneemt dat zij als kind voor

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Dat je ophoudt in boeken te leven, dat je meeloopt in 't gelid ! Tweede Dat je normaal begint te handelen Eerste Dat je je laat inschrijven ! Tweede Dat je een...stempel krijgt ! Eerste Dat je aanschuift in de rij ! Tweede Dat je in dienst gaat ! Eerste Dat je meedoet zoals de anderen ! Tweede Dat je produceert ! Eerste Dat...Tweede Dat je mee komt vechten Eerste Dat je buigt ! Tweede Dat je meezingt ! Eerste Dat je wordt zoals de anderen ! Het is tijd ! Ik-figuur Ik heb niets

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Dierbruidegom Het verhaal dat aan Dag Monster ten grondslag ligt, De Schone en het Beest, behandelt, formeel-thematisch gezien, het motief van de dierbruidegom (of de onzichtbare bruidegom...Tot zij vaststelt, na een kort bezoek aan de vader, dat zij wel van haar aanbidder - bewaker houdt, ondanks zijn verschijning...schrijfster doet, als vanzelfsprekend, een beroep op concreet aanspreekbare gevoelens, soms angstige vermoedens, maar vooral op dat subtiele gevoel voor schoonheid en poëzie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Typisch voor deze visie is het uitgangspunt dat het volk cultuurloos is (in een prospectus van het Vlaamsche Volkstooneel wordt het Vlaamse volk door C. Verschae-ve "achterlijk" genoemd) en dat die...3.1) Zoeken naar een gemeenschapstoneel dat de spectaculaire elementen van het volkstoneel en de inhoudelijke en structurele complexiteit van het gecanoniseerde theater verenigt en dat de massa nog kan...Het selecte publiek dat Teirlinck en De Gruy-ter in de jaren '20 wisten te interesseren voor ander werk dan melodrama's is uitgegroeid tot het publiek dat massaal op het Nationaal Toneel afkwam

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Het zal ook reeds duidelijk zijn dat een aantal artiesten vandaag vaak een werkvorm kiezen, die in het verlengde ligt van hun werk zelf; dat zij beseffen dat produktieom-standigheden een deel zijn van...Rutger Kopland omschreef het creëren, - een werk dat hij uitoefende zowel in het veld van de wetenschap als in dat van de poëzie -als dat "soort genegenheid ten opzichte van de werkelijkheid dat niets...toch logisch en evident was dat de mens god altijd ergens boven zich, in een hemel localiseerde, want dat was, zei ze, de enige richting waar de mens met zijn lichaam niet naartoe kon

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Gefeliciteerd ?" Dat woord begreep ik nauwelijks, maar ik vermoedde wel dat iets prettigs op til was...Hij zei hen "...dat het een grote fout van hem was geweest te denken, dat de leegte, waarmee hij de dieren opvulde niets was...Nee, dat was...dat was...dat was een op ge vu 1de...Op het bordje onderaan stond 'Nègre de la race Bantou'. Neger van het Bantoeras

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Als bewaker van wat dan ook is Muller dus slecht geplaatst: zijn vestzak verbergt een messcherpe pen waarvoor geen enkel monument veilig is. Patina Theater is utopie, zegt Muller, en...dat houdt onder meer in dat zijn teksten zich niet storen aan politieke normen en ideologische grenzen...Op het eerste niveau heeft dat als resultaat dat de tekst veel meer komt bovendrijven en je aandacht toegespitst wordt op de zegging zelf: de taalhandeling wordt niet besloten in een figuur, wordt

Nr. 48, Februari 1995 • Ilse Vandesande • Splendid's van Jean Genet door Het Zuidelijk...
Genet laat echter vastleggen dat het stuk slechts uitgegeven mag worden na zijn dood (1986). Eén van de hypotheses is dat Genet, na voorgoed 'verbannen' te zijn uit de gevangenis, niet langer gelooft...Het publiek, dat zich als een nieuwsgeile massa rond de plaats van de misdaad gedrongen heeft, weet na enkele ogenblikken dat het meisje op een onbewaakt moment 'toevallig' vermoord is en dat de 'flik...De criminelen verliezen de controle over de situatie: de dood van het meisje verklaart hen vogelvrij, ze beseffen dat hun leven eindigt op het moment dat de politie het hotel bestormt

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Theaterterrorisme dat wil bij de keel grijpen, of liever nog in je kruis trappen, zodat je - eindelijk - ervaart dat de oorlog nabij is en je hoe dan ook natte voeten krijgt...Als kunstenaar ook een goddelijke bewaker van het goede zijn, dat is voor Faust van het goede teveel...Ze zegt dat ze met haar vriendin voor 500 frank heeft gewed dat ze zou durven vragen aan de professor of hij haar seksuele voorlichting wil geven

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
Het moet daarom gezegd dat zij niet te beroerd zijn om op bedenkelijke inzichten terug te komen en dat de synthese aan het eind van hun verhaal (heel letterlijk dan in het geval van Jackson en Malcolm...drawn from these circles such defensive epithets as "old-fashioned", "simple old-style socialism" and "out of date". But fashion doesn't concern me, I'm after the facts...'. Feiten, dat is de bottom line...Uit de jaren '70 (de hoogdagen van het agitprop-toneel in onze contreien) herinnert Van Kerkhoven zich de stelling dat 'het persoonlijke politiek is' en dat wil ondermeer zeggen dat een politieke

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Je kan niet continu 'bewaker' zijn van die kruisbestuivingen, maar het wordt mogelijk gemaakt dat 'toevalligheden' zich voordoen...Aan de zes overblijvenden hebben we gezegd dat we niet het privilege konden overnemen, dat ze tot het einde van hun dagen aan dit gezelschap verbonden zouden blijven, ook al vind ik dat mensen die een...Ik heb moeten ondervinden dat dat ook met pieken en dalen gaat, zoals alles... Etcetera: Loopt er een rode draad tussen de verschillende producties die jullie nu hebben gepland

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Kenmerkend voor deze zienswijze is bijvoorbeeld het feit dat als de koning zich bekeerde tot een nieuw geloof, dat van de rest van de bevolking dan ook verwacht werd dat ze mee de overstap maakten...Fundamentele waarden Het is echter kenmerkend voor het grote geloof dat Rawls in de mensheid heeft, dat hij ervan uitgaat dat een dergelijk optreden slechts zelden noodzakelijk zal zijn...Als we ons eigen leven waardevol vinden (en uit het feit dat we nog leven kunnen we afleiden dat dit inderdaad het geval is), en als we bovendien geconfronteerd worden met het feit dat we die

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Dan krijg je met iedereen in dat veld een relatie en het mooie is dat er uit dat respect samenwerkingen ontstaan...Door met mensen te werken en te praten krijg je wellicht het vermoeden dat ze in je filosofie meegaan, dat ze de ruimte –wij noemen dat de ‘witte plekken’– die ze artistiek krijgen ook zullen gaan...Tuypens; zij gingen heel ver in hun politiek engagement; dat heeft mij mee ge­vormd als jonge maker; je pakt dat mee, je voelt dat ook aanwezig op andere plekken waar je komt

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
Maar wat mij duidelijk is geworden: als kunstenaars zelf kiezen voor dat keurslijf, is het mogelijk dat artistieke kaders en doorleefde verhalen mekaar uitdagen en versterken...En dat die optelsom niet alleen leidt tot een proces waar mensen beter van worden, maar ook tot een resultaat dat zo geladen is dat het wel erg moeilijk wordt om onbewogen te blijven...Maar dat had ongetwijfeld ook met Dogtroep te maken, dat zich van in het begin met alles wat het had in de strijd heeft gegooid

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Dat leidde onstuitbaar tot de opkomst van de regisseur, bewaker van zowel de Boodschap als van de artistieke samenhang van het Werk...Het idee is steeds weer dat er een je-ne-sais-quoi gemoeid is met dat product dat je dichter bij jezelf brengt...Dat ze haar eigen naam gebruikt in het werk betekent niet dat ze iets over zichzelf vertelt, als wel dat het aannemen van een naam, zij het dan de naam die je van anderen gekregen hebt, integrerend