Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Bewaker Zijn"Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Bonds eerste toneelstukken zijn eerder dramatisch dan narratief: veel moet blijken uit de actie want de dialoog is geconcentreerd en de korte replieken (vooral in The Pope's Wedding en Saved) zijn staaltjes...De mens wordt geboren met een aanpassingsvermogen (zijn dierlijke overlevingszin) en een nood aan redelijkheid (zijn eigen menselijke natuur), beweert Bond...Theater (en kunst in het algemeen) moet rationeel, sociaal en moreel zijn (dit laatste wil zeggen, praktische criteria inbouwen). Dan alleen kan het waar zijn en zijn ruimere culturele functie

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
De bewaker komt met rinkelende sleutels, plaatst een plastic emmer naast het bed, de ik-figuur gaat erop zitten, de verpleegster verschijnt en steekt een thermometer in zijn mond, ze kijkt op haar...Bederfelijke waren te bestellen maandag ! Ik-figuur (op emmer, veegt zijn gat af met de kantienbon) Ik lig hier aan het rotten l (tot bewaker die gevoelloos kijkt) Waarom geven ze mij afzonderlijke...Bewaker Zijn plaats is in de zoo

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Tot zij vaststelt, na een kort bezoek aan de vader, dat zij wel van haar aanbidder - bewaker houdt, ondanks zijn verschijning...zogenaamd zuiver vrouwelijke van de Schone, de zorgzame toewijding aan de Vader, vindt zijn herstel in de vereniging met het Beest-het Mannelijke in zijn meest afstotende gedaante...Een ander detail is ook interessant: bij madame de Beaumont ziet de Vader eerst het kasteel van het Beest, met al zijn rijkdommen, en pas later de roos die hij voor zijn dochter plukt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het ideaal zou wel zijn, dat de voorstellingen geheel kosteloos zouden zijn, zoals diensten in de kerk, zoals de lessen in de volksschool, daar toch een goed-geleide toneelgroep ten minste een even...ideologisch, commercieel, educatief,...) "cont(r)act" met de toeschouwers opbouwen: "De binding tussen toeschouwer en scène moet van theatrale aard zijn". T68 onderkent het failliet van de ritus (cf...Ten derde onderschat De Grauwe de negatieve aspecten van zijn voorstel: -- de commercialisering zonder einde van het theater dat zijn concurrentiepositie als ontspanningsfabriek t.o.v

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Een mogelijke vertaling : "De mens is de maat van alle dingen, van de zijnden dat ze zijn, van de niet-zijnden dat ze niet zijn...Het zal ook reeds duidelijk zijn dat een aantal artiesten vandaag vaak een werkvorm kiezen, die in het verlengde ligt van hun werk zelf; dat zij beseffen dat produktieom-standigheden een deel zijn van...Ieder kunstenaar heeft ergens een geheime drijfveer, een fascinering, een soort vliegwiel in zich zelf, waardoor hij in beweging gehouden wordt en waardoor hij vorm geeft aan zijn leven en zijn werk

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Meneer Kets werd gedwongen - erg tegen zijn zin - zijn collectie naar de kelder te verhuizen...Een volwassene, ongeacht zijn graad van beschaving, verliest zijn vernis en pist ook graag in zijn broek...En meneer Kets, die de waarheid had zien dagen toen zijn einde naderde na zijn laatste hartinfarct, in het Sint Elisabeth gasthuis

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Het is dan ook niet toevallig dat stukken uit zijn oeuvre die voordien tot de Osti-categorie gerekend werden, nu juist wel gespeeld worden in onze contreien: Traktor, Zement, Germania TodinBerlin, e.a...Als bewaker van wat dan ook is Muller dus slecht geplaatst: zijn vestzak verbergt een messcherpe pen waarvoor geen enkel monument veilig is. Patina Theater is utopie, zegt Muller, en...vormt de Trojaanse oorlog het decor waarin pragmaticus Odysseus de verstoten Philoktet met zijn onfeilbare boog poogt te overhalen zich opnieuw ten dienste van de Grieken te stellen

Nr. 48, Februari 1995 • Ilse Vandesande • Splendid's van Jean Genet door Het Zuidelijk...
Men wordt niet homosexueel of normaal geboren: ieder mens wordt het een of het ander naargelang het ongevallenparcours van zijn geschiedenis en zijn reactie op die ongevallen...zijn film Un Chant d'Amour (1950) toont Genet hoe een bewaker alle cellen binnengluurt, als een alziend oog houdt hij de gevangenen en in het bijzonder hun seksuele spelletjes voortdurend in de gaten...Zowel Genet als Van Hove in zijn enscenering gaan verder dan alleen maar het etaleren van bruut geweld; beiden tonen ze op aangrijpende wijze de pijn van het uitgestoten zijn

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Die haat, maar dan getransponeerd naar de Westerse wereld waar de Faust-kunstenaar, bejubeld om zijn 'geweldige' werken, zijn geweld zal punten aan zijn galeriepubliek, domineert Faust...Hij laaft zich aan zijn geweld en rijt, dronken, niet alleen zijn eigen hersens, maar meteen ook de hele maatschappij kapot...Als kunstenaar ook een goddelijke bewaker van het goede zijn, dat is voor Faust van het goede teveel

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
Al vlug ontstaat een handgemeen en in het daaropvolgende tumult opent een bewaker-scherpschutter het vuur vanuit zijn toren: hij doodt drie zwarten en verwondt één blanke...Zijn twee kameraden-So-ledad Brothers worden zeven maanden later vrijgesproken van de moord op de blanke bewaker in januari '70...Op de koop toe sleept de weduwe van een vermoorde politieagent hem en zijn toenmalige platenfirma voor de rechter omdat de dader zou zijn geïnspireerd door 2Pac's anti-politie statements op zijn

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Zo praten we ook met Guy Cassiers omdat we vinden dat zijn werk in Antwerpen te zien moet zijn...Je kan niet continu 'bewaker' zijn van die kruisbestuivingen, maar het wordt mogelijk gemaakt dat 'toevalligheden' zich voordoen...Perceval: Gezien de economische realiteit van het theater moeten we nu reeds bezig zijn met het programma van het seizoen na het komende seizoen; dat moet al bijna klaar zijn

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
hoeven niet langer tolerant te zijn voor godsdiensten, voortaan dienen we tolerant te zijn voor de aanhangers van andere ideologieën...zijn latere geschriften heeft Rawls dit trouwens ook toegegeven, en hij heeft dit gegeven verwerkt in zijn theorie...Vandaar dat we als samenleving gerechtigd zijn om de mormoon die enkele huizen verder woont te verbieden aan polygamie te doen, hoewel we daarmee zijn vrijheid van godsdienst beperken, terwijl

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Niet elk theater moet dezelfde sociale mix hebben, maar de optelsom moet een mix zijn die klopt’ In onze drie grote theaterhuizen zijn de jongste seizoenen nieuwe equipes aan zet gekomen...Jonge acteurs van vandaag zijn echter te vergelijken met jazzmusici: ze zijn niet te vatten, het zijn veelvraten die overal willen spelen...Het verschil ligt natuurlijk wel in zijn persoon zelf, hij was bijzonder waardevol als ‘bewaker van de artistieke lijn in een grote zaal’. Maatschappelijk bewustzijn van der meiren

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
Niemand kan zich voorstellen wat het moet betekenen om dag in dag uit, jaar in jaar uit te leven achter deuren die dicht zijn, weg van de mensen die je belangrijk vindt, met een dagorde die een ander...Het klinische gebouw - meer ziekenhuis met te hoge hekken dan een gevangenis zoals je je dat klassiek voorstelt - is in al zijn overdonderende uitgestrektheid een speler op zich...Dan de volgende kamer: je kijkt uit op de bak (een grote betonnen ruimte in open lucht). Je hoort de getuigenis van een man die zijn vrouw en zijn dochtertje heeft vermoord

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
me but I’m no longer there van Andrea Bozic bijvoorbeeld voelde hij zich gedwongen om creatief te zijn (ik vermoed daarentegen, zo mag blijken, dat Bozic je juist de onmogelijkheid om creatief te zijn...Die beeldstrategie spreekt over het fantasma –waarvan je de onmogelijkheid ondertussen maar al te goed beseft– dat de intimiteit van de ander zou af te lezen zijn van zijn interieur...Die voorspelbaarheid staat echter haaks op hoe de bewoner van een tienerkamer zijn interieur ervaart: hij zoekt er juist naar een exacte uitdrukking van wie hij is en vooral wil zijn