Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "Bewogen Beelden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Want een verdienste, die buitenaards is, die in de lucht zweeft en alleen in klanken, in lichte beelden om onze geest fladdert, die wordt dan ook maar met een mooi beeld, met een lief teken beloond...Ik lijk de golf, bewogen door de storm

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Kaaitheater 77 was in eerste instantie een internationaal forum voor dit sociaal bewogen én artistiek relevant werk, van de agitprop van het Kollectiv Rote Rübe (D) tot het symbolisch politieke...Ik herinner me niet meer alle beelden...de produkties die de auteur heeft bijgewoond worden chronologisch gevolgd, soms uitvoerig beschreven of gesynthetiseerd tot de relevantste beelden en thema's, met veel aandacht voor de gebruikte

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De beelden komen ons vandaag zo simplistisch direct, zo ééndimensionaal over dat ze vlug vervelen...Kwartet). Vaak blijft het plezier beperkt tot een moment, of een combinatie van beelden: de verwondering op een draaitribune te zitten bij Jules Verne de in de verf gezette verkrachting in Anatomie...Het geheugen is immers kort, alleen wordt het iets gemakkelijker opgefrist met beelden over een gifgasaanval, dan met de bekentenissen van een inquisiteur

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Tyrannie der Hulpverlening getuigt in al z'n geledingen van een voortdurend bewogen maar ook vakkundig aftasten der mogelijkheden van het theatermaken...Niet over voldoende verbeeldingskracht beschikkend om de noodlottige impasses der Pattini's uit te beelden, werden de woorden eerder geforceerd gedeclameerd

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
David Byrne Naast deze gestileerde beelden, waarin wit zo goed als de enige kleur is, speelt een koperensemble een in repetitieve zin omgewerkte versie van New Orleans-traditionals en...Tekst en muziek, die helemaal los staan van de beelden (hoogstens het ritme ligt gelijk), zijn van de hand van David Byrne, leider van de Newyorkse Talking Heads en vooral in de teksten, kataloog...Een formele strakheid die de pendant wordt van de narratieve rechtlijnigheid van de beelden in de Knee Plays

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Gelukkig dacht men eraan ook te zeggen dat dergelijke beelden zich opdrongen, juist omdat de dansers bewogen in geometrische formaties, steeds op gelijke afstand, zonder met elkaar om te gaan

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De fascinatie is er opnieuw: de spiraal van roterende beelden sleurt me weer mee...Het internationale podium lokt en laat de opgeroepen beelden een oneigenlijke taal spreken...En hetzelfde geldt voor het discours van drug- of antidrugprofeten, voor variété-artiesten en alle andere verbrokkelde beelden uit The road to immortality (part two). Bij de Wooster Group ondermijnt

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
de lucht, bewogen en lieten het galmen achterwege...Kantor herschikt zijn hallucinante dode personages, roept oude beelden op -- het klasje uit La Classe Morte bijvoorbeeld, maar wel met andere personages op de vale bankjes -- en hij wordt meer dan...Door het zuinige gebruik van symboliek en de kracht van de zeer expressieve dans, werken deze beelden diep in. In het tweede deel is Ek nog veel ingrijpender tewerk gegaan, maar weer zonder

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Men wilde beelden maken, en dit op een artisanale manier...De acteurs bewogen zich tussen het publiek, en gedurende twee uur voerden ze handelingen uit, die nooit de tekst zelf illustreerden

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
en zich een voorstelling maken van hoe de natuur buiten waarvan zij geen idee hebben er uit ziet Zich voorstellen in beelden voor ogen zien dat...vereist verstand en kracht van beelden in de hersens die machtige broedplaats hier Hier in hun kop moeten de kinderen eerst de wereld leren kennen en dan pas later zien...dat we zagen tegen ons leek te willen spreken toen we nooit eenzaam spraken tegen beelden en muren en bomen en wolken we stenen omhelsden en

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Zolang je maar geen beelden om de beelden maakt...Op het toneel worden beelden losgesneden uit een werkelijkheid...De beelden die komen met veel moeite tot stand

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
waarin de spelers als marionetten in een poppenkast bewogen; bij Mael-strömsüdpol (1988) voelde ik me een ouwe hippie die door Muller op een psychedelische trip was uitgenodigd en bij de veelbejubelde...Hamlet/Maschine (Deutches Theater Berlin) Foto Wolfhard Theile Beelden van wonder Van iemand die dergelijke uitgesproken ideeën heeft over taal en de omgang daarmee

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Nelken / Palermo, Palermo
Ze toont reeksen van beelden met telkens een andere geladenheid, die eerder op een intuïtieve manier lijken te zijn samengebracht...Hij doet de spelletjes ophouden, vraagt paspoorten, geeft vernederende opdrachten - een kind wil niet verplicht worden een geit uit te beelden -paradeert met vervaarlijke honden...enorme uien die de dansers in hun ogen wrijven om tot tranen te worden bewogen

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
Een stem vertelt bewogen de lotgevallen van de Perzen, muziek vol tromslagen ondersteunt het verhaal, de bewegingen versterken de gezwollen pathetiek...Grappige beelden: langzaam zakt een suikeren bruidspaar uit het niets naar beneden om te landen op een taart...Er is alleen de beweging en de intensiteit waarmee bewogen wordt in vormen en structuren

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Buyck • Het paard dat ik in mij weet
Beelden zijn gemakkelijker te herinneren dan bewegingen, ze ballen de indrukken die men tijdens een voorstelling opdoet samen, ze zetten herinneringen vast...De dans wordt gauw vergeten, de beweging zelf kan men bijna niet 'meenemen'. Enkele notities, gemaakt dadelijk na de voorstellingen, doen een paar beelden herleven...Het meisje kan niet als meisje, als vrouw, als antwoord op een verlangen herkend worden, omdat er geen beelden van vrouw-zijn voorhanden zijn, omdat de jongens nooit gekoesterd zijn

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Het Theater Instituut Nederland heeft nu een boek uitgegeven: onder de titel Bewogen Beelden worden het Nederlandse poppen-, beeldend en objecttheater sinds 1945 in enkele artikels belicht...De beelden van opspattend water, van kruipende lichamen, van glijdende en klimmende mensen, van eenzaamheid in zijn naakte puurheid, die beelden boeien constant, anderhalf uur fascineren ze, maar je...Bewogen beelden: beeldend theater, poppentheater, objecttheater sinds 1945

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Bewogen beelden: beeldend theater, poppentheater, objecttheater sinds 1945

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Mijn stelling hier echter is dat het moment wanneer de in het geheugen afgezette beelden van dansende lichamen zich in schrijven omzetten, al geïnspireerd is door een choreografische beweging...Tweede positie 2. Als het lichaam een landschap is, dan is het ook een theater van beelden, een plek waar de geschiedenis kan rusten...Zolang we bewegen en bewogen worden, zullen er steeds verontrustende opeenhopingen van lichamen binnen de grenzen van ons eigen lichaam en binnen de patronen van onze dagelijkse choreografieën zijn

Nr. 55, April 1996 • Tuur Deevens • Kleine verkenning van een tussengebied
Slowness - Gerhard Bohner, Rubato / Gert Weigelt Interesting Bodies In een museum is het lichaam meestal wel aanwezig, in driedimensionele beelden van steen, marmer, hout, gips, brons, enz...Op zes plekken stonden en bewogen ze

Nr. 61, Januari 1997 • Yvonne Rainer en het nulpunt van de...
beelden nee aan betrokkenheid van de performer of toeschouwer nee aan stijl nee aan camp nee aan publieksverleiding door de listen van de danser nee aan het excentrieke nee aan beweging of bewogen worden


Toon volgende resultaten