Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Bewoner Daar"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner Doe je ogen open, want daar is zij, stralender dan ooit, bliksemend met haar ogen vol liefde, straffend met haar zalvende gebaren, zij is de goedheid en de gestrengheid, de waarheid en...Tweede Bewoner Ik ben in de wachtzaal gebleven tot er niemand meer was, tot niemand meer kon blijven, tot de verwarming gedoofd werd en iedereen zich naar de uitgang sleepte, daar waar het nog kouder...Tweede Bewoner Daar groeit de onrust, daar in de donkerste hoeken waar geen zon bij kan, broeit het, het begint bij de vernedering

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Sommige van zijn stukken zoals Bobok noemde hij zelf 'antihorror-shows' : daar lachte hij mee...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur...Wat doe je met iemand die in het sanatorium aangekleed op bed ligt, klaar om uit te gaan, de eerste bezoekers de weg wijst naar het café en zelf door de haag kruipt om die bezoekers daar te vervoegen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Paniska Wat is er daar, aan het einde van de wereld...Ze zijn daar, meneer de burgemeester...Daar komen alleen scheve moppen van

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Opnieuw gaat hij nièt af op wat men zegt, op wat de kennis hem voorhoudt of op wat de gewoonten van het land hem als bewoner voorschrijven...Hij moèt daar iets aan, tegen of, in het slechtste geval, mee doen...kun je, zonder te vervallen in een soort politiek theater van weleer, zelf mee helpen om daar iets aan te doen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Daar is niets tegen, integendeel, maar het blijft wel een open vraag hoe sterk dit soort voorstellingen verankerd zit in de Brusselse realiteit...Waarheen is de collectiviteit die dit samengaan als een vanzelfsprekendheid zag (een dergelijk plan zou nu bij projectontwikkelaars en makelaars alleen nog op hoongelach worden onthaald: wie zou daar...Als daar dan nog wat slagzinnen met 'altijd al..', 'collectiviteit...' enzovoort aan vastgeknoopt kunnen worden, en voldaan kan worden aan een al even onbestemd verlangen om diepere bodems en hogere

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
lees Eric De Kuyper: het oude Noordstation hoorde daar te staan...De toren is een karikatuur, een vulgaire farce of een plek met hoge spektakelwaarde (wanneer de laatste bewoner zich koppig aan zijn flat vastklampt, bijvoorbeeld). Bruno De Meulder: 'Het vuile...onheilspellende plek is het daar, te midden van het braakland

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Voorlopig zit het ploegen er nog niet echt in. Hoewel er hier en daar al aanzetten zijn op de genoemde terreinen staat een coherente visie (en vooral actie) met betrekking tot zaaien en ploegen nog...Een echte bewoner van HETPALEIS is het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, waarmee HETPALEIS samen activiteiten rond jeugdliteratuur wil ontwikkelen...En ge ziet uw positie niet als glijmiddel, maar ge zoekt juist de wrijvingspunten: daar waar het interessant is, daar waar frictie kan ontstaan zonder dat één van beide partijen direct wegloopt

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Daar had je een driehoek kunstenaar - kunstinstelling - sociaal-culturele associatieve organisatie...het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Wij hebben voor Goesting wel geld gevraagd bij het SIF, maar daarbij was de drijfveer het zoeken naar een nieuw publiek en daar op een echt goede manier mee in contact te komen, omdat we daar

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
De toneelscène verzinnelijkt die lichamelijke conditie doordat hij ook daar de theatrale omgeving stuurt en bedient door middel van een computer-interface...De cyborg is een geijkte naam voor de bewoner van die derde dimensie

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Die nieuwe media zijn bij uitstek trendgevoelig en commercieel, en daar zijn Jan, Lieven en Guy 'ook niet vies van', ook al zijn daar vele discussies over...Als je binnenkomt in een labyrint van Enrique, ontmoet je ook niet de acteur die per-formt voor honderdduizend mensen of tienduizend of duizend of zelfs honderd... Je ontmoet daar de bewoner van die...Het heeft geen zin om te zeggen 'ik ben daar tegen' of'ik ben daar voor'. Ik wil wél een pleidooi houden voor de naïviteit die nodig is voor het creëren van een gemeenschap, omdat dat volgens mij het

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
De kracht van het niets, van de suggestie, daar gaat het om...het zien van een baken van licht (een foto-opname tijdens de workshop, een acteur/bewoner in het labyrint). Het is een zoektocht naar het evenwicht tussen vertrouwen, veiligheid en autonomie...Gent werd je uitgeleide gedaan door een acteur/bewoner die een papier met je 'eigenlijke', 'oorspronkelijke', 'lichamelijke' naam - je voet- en duimafdruk - aan een ballon vastmaakte

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Daar begon de onderneming al een klein beetje scheef te lopen...eerste instantie stond ik daar wat weigerachtig tegenover, maar omdat de druk steeds groter werd, heb ik uiteindelijk toch een uitspraak doorgestuurd...Ik dacht, met opzet zetten ze daar gewoon simpele mannen, goed wetende dat als ze die 48 dagen met honden en roepende gevan- 14 • 9® etcetera 94 Their program

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Syncoptic wordt de bewoner van de ruimte afgeremd door de instabiliteit van de ruimte en de beperkte zichtbaarheid, terwijl in Kontakt de lichaamshuid als sensor en aansteker fungeert...Dat is op zich een goede ontwikkeling, maar daar staat tegenover dat alles doorgaans op de maat van het lichaam moet blijven, omdat technologie via onze zintuigen werkt, onze vingers, oren, ogen...Daar staat tegenover dat je voor elke mogelijke situatie eeri reden moet hebben als je iets wil automatiseren: alles moet consistent zijn

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Maar daar is geen andere publieke ruimte voor in de plaats gekomen...Zelfs wie zich daar ver van deze literatuur houdt zal niet ontkomen aan de voortdurende oproepen in de reclame om meer zichzelf te zijn...De vraag is wat er dan in de plaats komt, hoe de hedendaagse beeld- en persoonlijkheidscultuur daar bron, vehikel dan wel uitkomst van is en waar dat toe leidt, ook in politiek opzicht

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Hierdoor ontstaan verschillende stromen (of gezien het relatief kleine aantal choreografen en dansers in de wereld, misschien eerder stroompjes): van mensen die hier onderzoek voeren, daar produceren...wat verderop nieuwe formats uitdenken en ginder ver een première hebben; van geld dat daar wordt beheerd, hier aan de kunstenaar in residentie wordt betaald, en wat verderop door hen wordt uitgegeven; en...En dat is niet eens een illusie, want ik heb me met mijn aankoop effectief iets toegeëigend, dat voordien toebehoorde aan een bewoner van de stad en daardoor in overdrachtelijke zin aan de stad zelf

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Zowel de relativist als de universalist bevinden zich uiteindelijk uitgerekend daar waar ze niet wilden zijn en zien hun hoop ondermijnd door hun vrees...Dat tekort opent de orde van de waarheid zelf, in de betekenis die Foucault of Ian Hacking daar bijvoorbeeld aan geven: waarheid is niet alleen dat epistemologische probleem waarbij men moet uitmaken...Het is een manier om niet voortdurend door die overtuiging ingenomen te zijn en daar niet voortdurend mee bezig te zijn

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Zijn enige bewoner is een etherisch lichaam dat zich onttrekt aan iedere aardse beschrijvingscategorie omdat het behoort tot de orde van het sublieme...Door zijn danseressen de zwaartekracht voor even te laten tarten zonder dat daar opzichtig duw- en trekwerk aan te pas komt, vervult Verdonck een verlangen dat al zo oud is als die traditie waar hij