Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Bewoner Dit"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
de kaarsen worden gedoofd) Tweede Bewoner Ik zag vandaag een heer die een bankbiljet verloor ! Eerste Bewoner En dan ? (pauze) Tweede Bewoner Ik heb hem vandaag ontmoet...Eerste Bewoner En een stem uit een graf zei Bobok, Tweede Bewoner Bobok ? TUSSENSCENE: GELDINZAMELING (De eerste bewoner geeft een schoteltje aan de tweede...Eerste Bewoner Het leven zal nooit een feest zijn, vergeet het niet ! Tweede Bewoner Dit moet het paradijs zijn, wij hebben niets anders in deze korte tijdspanne

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Ook dit experiment liep spaak: tussen de braafschoolse studenten en de hermetische poète maudit was geen contact mogelijk...én Nachtelijke Bezoekers, omdat dit kan beschouwd worden als zijn 'theatertestament' en tevens iets van het apocalyptische wereldbeeld toont dat hij in andere - gepubliceerde - werken, zoals De...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Petrus Sta, Abt Dit kunt gij van uw dochter niet goedvinden, Anna Toch...Mijn kerk is dit gezegende bos, deze open plek als een altaar, de bomen als zuilen, het oneindige azuur haar gewelf...En dit met Sylie, Fauntje, Neptuna... ja?... bijgenaamd PANÏSKA, dochter van Petrus, herder, en Anna zijn vrouw,... punt

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Wij — de makers, het beleid, de kritiek — beschikken bijvoorbeeld niet eens over een rijk vocabularium om dit proces te verwoorden...Na verloop van tijd werkt dit despotisme echter verlammend en sluipt er een zeker conservatisme in ... Zij zien enkel nog wat aan hun impliciete theorie beantwoordt...Dit zou ons in staat stellen te detecteren wat allemaal wordt uitgesloten omdat het de nodige kwaliteit ontbeert

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Ik haal dit citaat hier aan, in een reflectie op de redenen waarom (vooral Brusselse) theaters op dit ogenblik zo'n groot belang hechten aan hun aanwezigheid in en verbondenheid met de stad...Dit fenomeen is voor ons nog nauwelijks voorstelbaar, ook al omdat acteren nu nog vaak verward wordt met het populaire Method-acting-credo dat acteren neerkomt op 'het naar boven halen van het diepste...Die historiciteit wordt echter in de huidige city marketing, en zelfs in de ervaring van de toevallige gebruiker, de niet-bewoner, platgedrukt tot een beeld

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
De toren is een karikatuur, een vulgaire farce of een plek met hoge spektakelwaarde (wanneer de laatste bewoner zich koppig aan zijn flat vastklampt, bijvoorbeeld). Bruno De Meulder: 'Het vuile...Laat dit het ultieme amendement van de ouderwetse stedeling zijn: de romantische mythe van het moderne zal wel een heerlijk verhaal zijn, maar leefbaar is het niet

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Een huis met vele kamers Op dit ogenblik heeft HETPALEIS al één vaste kunstenaar, of beter een volledig gezelschap, onder zijn vleugels...Een echte bewoner van HETPALEIS is het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, waarmee HETPALEIS samen activiteiten rond jeugdliteratuur wil ontwikkelen...Als mogelijke reden voor dit Vlaamse overwicht noemde de jury de uitstraling van Tweetakt en HETPALEIS op het totale Vlaamse jeugdtheaterklimaat

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Dit gesprek wil in de eerste plaats de projecten situeren binnen het globale artistieke veld, om zo een aanzet te vormen voor verder redactioneel onderzoek...Etcetera: Was het dan een statement naar de kunstensector toe, geld uit de sociale pot te nemen om dit soort van dans te maken...het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Rond de tijd van dit schrijven presenteert hoogleraar anatomie Gunther von Hagens een omstreden show...Het is met name niet langer duidelijk of de mens in dit universum een extensie is van de machine of andersom...reactie vooral de afwezigheid van de mediakunstenaar in dit debat aan de kaak: 'In het stuk van Dirk de Wit wordt de bijdrage van mediakunstenaars aan theater van tafel geveegd als niet ter zake doende

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Ik denk dat dit eigenlijk onze taak is: opnieuw aanknopen bij een soort openbaarheid...De verschillende Potlach Parties dit seizoen zijn eigenlijk telkens stappen in het proces dat vorig jaar gestart is, en waar opnieuw in de vorm van een feest dingen getoond worden, waar mensen zich op...Als je binnenkomt in een labyrint van Enrique, ontmoet je ook niet de acteur die per-formt voor honderdduizend mensen of tienduizend of duizend of zelfs honderd... Je ontmoet daar de bewoner van die

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Doel van dit geurspel was het publiek te doen overgeven, als protest tegen de Vietnam-oorlog...symboliseert doorheen verschillende lagen van Hallers bewustzijn: 'Elk meisje dat ik eens in mijn jeugd bemind had, beminde ik weer, maar bij niemand was mijn liefde dit keer onbeantwoord, ik schonk liefde en...Gent werd je uitgeleide gedaan door een acteur/bewoner die een papier met je 'eigenlijke', 'oorspronkelijke', 'lichamelijke' naam - je voet- en duimafdruk - aan een ballon vastmaakte

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Wat mij opviel in de reacties was dat de verontwaardiging rechtstreeks ging naar de soldaten die dit effectief hadden uitgevoerd...Stel nu, je fotografeert jezelf met een stijve, en je zegt: dit is de poster van mijn nieuwe voorstelling, en je publiceert dat beeld in het boekje van deSingei...Je zou dit conflict makkelijk kunnen afdoen als de simpele onenigheid tussen een artistiek directeur en een kunstenaar

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
dit geval veranderen de contextparameters in relatie tot voorgeprogrammeerde dynamie- tiek wordt klank ook als een lichaam beschreven, namelijk met een attack, een sustain period en een decay...Dat was eerder al aan bod gekomen in mijn onderzoek aan de universiteit, omdat ik vaststelde dat dit gegeven tot uiting kwam in een aantal performances en installaties...Ik denk dat dit vandaag in de praktijk sowieso aan de gang is. Er is almaar meer performativiteit zonder een voorafgaandelijke menselijke aanwezigheid of zonder zelfs een menselijk bewustzijn

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Het analytische registreren, als een detective, slaat om in een rêverie waarin je fantasmatisch dingen gaat bezetten met de persoonlijkheid van de bewoner...Al doet de herinnering aan de rommelige beelden in die kamer je meteen beseffen dat dit zelfbedrog is: de camera schuift ongemerkt als een filter tussen jezelf en je passie...Die voorspelbaarheid staat echter haaks op hoe de bewoner van een tienerkamer zijn interieur ervaart: hij zoekt er juist naar een exacte uitdrukking van wie hij is en vooral wil zijn

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Toen rond 1595 Kardinaal Francesco Maria del Monte Michelangelo Merisi da Caravaggio een residentie aanbood in zijn huis in het Palazzo Madama, was dit gebaar enerzijds ingegeven door eigenbelang...de kapitalistische maatschappij wordt dit het makkelijkst getolereerd en is het iets wat voor het verloop van de dingen noodzakelijk is, en zelfs onbewust vereist wordt...het artistieke baat heeft bij dit shoppen, is een andere vraag

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Op het eerste gezicht was het dit eigene dat in het multiculturalisme een echte ontmoeting met het vreemde in de weg stond...Dit argument, dat meestal veel bijval oogst, laat de relativist toe vanuit zijn onbesproken tolerante positie een vervelende consequentie toe te dekken: als alle culturen gelijkwaardig zijn...En dit is voor ons de essentie van geëngageerd theater

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
en gezien hebben wat mij is overkomen’. Van de weeromstuit affirmeert deze blik dat dit ook ons is overkomen of zou kunnen overkomen, dat wij dit zijn, dat we in een spiegel hebben gekeken en dat deze...Een blik vol (on)begrip over het feit dat dit onweer ooit zal eindigen en dat het paradijs onaangetast terug zal keren naar zijn onverstoorde bewoner...Dit dankzij de meesterlijke cesuurschaar van Meg Stuart, die een perfect gevoel van timing combineert met een subtiele dosering van dramatische zwaarte en carnavaleske, ironische lichtheid; van het

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Er spreekt weemoed uit dit beeld...Kortom, dit was de periode waarin de futuristen, geheel tegen hun natuur in, een beetje romantisch gingen denken...Maar binnen dit tijdsgewricht is ze gebanaliseerd tot een egocentrisch onderbuikgevoel dat eerder thuishoort in de platte wereld van de commercie en de massamedia dan in die van de kunst