Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Bewoner Hij"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
De tweede bewoner komt aan met de ladder, hij plaatst ze tegen de gevel, de eerste bewoner beklimt de ladder en kruipt op het dak...Hallucinatie: het is alsof de eerste bewoner in de wereld van de tweede is gekomen, ja, dat hij plots de tweede bewoner is geworden...) Ik hoor hem roepen tot hier kan ik het horen, het dringt door de...Eerste Bewoner Wie ? Tweede Bewoner Hij moest bij de direkteur komen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Omdat hij meestal zijn eigen werken regisseerde, wist hij zeer goed waar hij met een tekst naartoe wou...Sommige van zijn stukken zoals Bobok noemde hij zelf 'antihorror-shows' : daar lachte hij mee...Hij stierf in de week waarin hij voor het eerst in zijn leven met alle papieren van de sociale zekerheid in orde zou zijn geweest... Bert Verminnen is dood en we kunnen alleen maar pijn

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Hij sliep direct, hij stierf van moete...Maar hij bestaat... (koster en pastoor op) Koster Hij wilt er niet in. Abt Hoe dat, hij wilt er niet in. Koster We hebben het zelfs met de kater geprobeerd, en...Hij zal ook niet spreken over het vermelde beroep, zelfs niet met fatsoen, artikel 9: Hij zal zich niet lenen voor het uitleggen van dromen, het voorspellen van de toekomst, het lezen voor regen

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Hij heeft het over de grote Aesopus die, wanneer hij zijn meester onder het wandelen ziet pissen, uitroept 'moeten wij nu ook al hollend poepen...Opnieuw gaat hij nièt af op wat men zegt, op wat de kennis hem voorhoudt of op wat de gewoonten van het land hem als bewoner voorschrijven...Voert hij dan solo-monologen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
De kunstenaar wordt in de negentiende eeuw daarom een belangrijke figuur, omdat hij verondersteld wordt diegene te zijn die wel nog toegang heeft tot dat zo wanhopig betrachte echte...Iets wat Jans ook heel goed weet, en dus haast hij zich verder in de tekst om dit monolithisch beeld op te breken in een meer complexe figuur - die van verschillende culturen die bij elkaar komen...Die historiciteit wordt echter in de huidige city marketing, en zelfs in de ervaring van de toevallige gebruiker, de niet-bewoner, platgedrukt tot een beeld

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Er klopte iets niet: de toren wekte een vaag gevoel van onverschilligheid op, hij sloeg niet aan, hij leek niet helemaal af en die indruk is blijven hangen toen het verval al aan de twintigduizend...Als ik de modernisten wil geloven, vlijt de toren zich neer in de wijk, 'neemt hij de stad in zich op en geeft hij zichzelf aan de stad'. Het is een vrome leugen...Tot voor kort vond De Meulder de plek bepaald feëeriek; wanneer hij vertederd uitlegt hoe dat komt, krijgt het model van de ideale stad dat hier met overgave wordt beleden langzaam vorm

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Een echte bewoner van HETPALEIS is het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, waarmee HETPALEIS samen activiteiten rond jeugdliteratuur wil ontwikkelen...een stijl die hij aan zijn lievelingsauteur Louis Paul Boon ontleent en verwijzend naar vooral cultuursociologische literatuur verwoordt hij zijn betrachtingen, twijfels en gevechten...En hij vervolgt staccato: "De opvoedende, ontspannende en emanciperende waarde is toch evident

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Marc Goossens wilde het verhaal graag stilhouden toen hij eraan begon...de jaren ‘60 was de sociaal-cultureel werker iemand op een breukvlak: hij zorgde voor een integratie in de welvaartsmaatschappij, maar wel als kritisch vertegenwoordiger ervan

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Hij lijkt zo snel te lopen dat hij er vel en vlees bij verliest...beter: hij was Icarus, hij was Philoctetes...Het is de robotarm die hij bedient maar die ook weinig verschilt van de machinerie die hem dreigt te doorboren en verbrijzelen

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Als je binnenkomt in een labyrint van Enrique, ontmoet je ook niet de acteur die per-formt voor honderdduizend mensen of tienduizend of duizend of zelfs honderd... Je ontmoet daar de bewoner van die...plek in het labyrint, en die bewoner richt zijn plek in en ontvangt er iemand...gemeenschap een voorstelling maakt voor één persoon...' Dat probeert hij ook in zijn labyrint

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Toch is zijn theater nog steeds politiek, al heeft hij de shock ingeruild voor de suggestie: enerzijds omdat hij de toeschouwer/bezoeker via zintuiglijke ervaringen wil transformeren tot een 'ander...Vargas, kind van Derrida en Grotowski: hij creëert lege plekken, die de toeschouwer kan invullen met collectieve en individuele vergeten herinneringen...educatie in de zin van aanleren, doet het één keer voor, als hij met een touw een verhaal over een fietser in het Andesgebergte vertelt

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
die praxis komt hij vaak oog in oog te staan met de verwonderde, onbegrijpende, ongeïnteresseerde of geïrriteerde bewoner van deze andere wereld...Vanuit de overtuiging dat het hier ging om een actionistische tegenzet, mailde Verdonck met zoveel woorden terug vanuit zijn Ministerie dat hij dit een fascistische actie vond...Het draait dan wel om de vraag of de kunstenaar zijn individueel kunstenaarschap durft laten opgaan in de rol die hij maatschappelijk op zich wil nemen

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Hij wordt ontdaan van zijn verwachtingspatronen en gedwongen om op zijn eigen manier om te gaan met het hier en nu...Hij is actief betrokken, ontdekt dat zijn ledematen nieuwe betekenissen hebben gekregen, en dat hij zichzelf op nieuwe manieren kan uitdrukken...verlengde van Frank Popper's classificatie van de bewegingskunst, definieert Casey Reas de behavioral kinetic sculpture als 'een subcategorie van ruimtelijke beweging die onvoorspelbaar is'. Hij omschrijft het

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Hij had die kwestie vertaald in een drietal vragen die hij vooraf aan de andere deelnemers aan het debat, de videaste Edit Kaldor, de architecte-theatermaakster Marion Tränkle, de choreografen...De ene wordt binnengeloodst in een kamertje, waar hij onder een tentzeil gaat liggen op een bed, met de vraag flink te woelen...Die voorspelbaarheid staat echter haaks op hoe de bewoner van een tienerkamer zijn interieur ervaart: hij zoekt er juist naar een exacte uitdrukking van wie hij is en vooral wil zijn

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Hij krijgt ruimte, tijd, geld, verzorging en materiaal ter beschikking...En dat is niet eens een illusie, want ik heb me met mijn aankoop effectief iets toegeëigend, dat voordien toebehoorde aan een bewoner van de stad en daardoor in overdrachtelijke zin aan de stad zelf...De bereisde kunstenaar brengt de ervaringen die hij op verschillende plekken in de wereld opdeed naar een bepaalde regio, brengt de karakteristieke eigenschappen van deze regio in synergie met zijn

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
plaats van de rede op te geven door haar zonder meer te pluraliseren, weet hij zich de gelukkige bewoner van een medium waarbinnen die aanvankelijk meervoudige redes mekaar kunnen confronteren en...vocabularium, blijft de ironicus geïnteresseerd in de andere vocabularia, waarvan hij zich voortdurend afvraagt of hij niet beter eerder daarin dan in dat van zijn eigen ‘stam’ geïnitieerd ware geweest...Want in feite miskent de ironicus op zijn beurt het feit dat het tekort waar hij ons op wijst, eigenlijk geen aanvulbaar tekort is. Getuige daarvan is precies de zelfironie waarmee hij op zijn

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
onmiddellijk opvallen: zijn gevoelloze, bijna mechanische blik, die afwezig blijft én de bijna robotachtige manier waarop hij de ruimte in alle richtingen verkent, als werd hij voortbewogen door het toetsenbord...Een blik vol (on)begrip over het feit dat dit onweer ooit zal eindigen en dat het paradijs onaangetast terug zal keren naar zijn onverstoorde bewoner...Maar alles verbrokkelt tot een amorfe massa materie waarin en waaronder hij ten slotte in eindeloze herhaling bescherming zoekt en waarmee hij een schuilplaats bouwt

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Wanneer een kunstenaar behorend tot dit tijdsgewricht zegt dat hij iets op scène ‘mooi’ wil laten zijn, dan solliciteert hij openlijk naar een motie van wantrouwen...Door zijn danseressen de zwaartekracht voor even te laten tarten zonder dat daar opzichtig duw- en trekwerk aan te pas komt, vervult Verdonck een verlangen dat al zo oud is als die traditie waar hij...Die gedachtegang trekt hij dan door naar acteren, waarbij hij het model poneert van de acteur als supermarionet