Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Bewoner Hoe"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Tweede Bewoner Ik wou je nog éénmaal zien, alleen maar om te zien hoe het met je gaat...Tweede Bewoner Hoe voel je je...Eerste Bewoner Kijk, hoe deze militaire schilder, een onbekende meester, de intocht van het leger heeft geschilderd, hij, getuige van de overwinning na het bloedbad Ín huizen, kelders, openbare

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Zijn broer, Johan Verminnen, vertelt dat de Poolse ervaring hem erg veranderd had "daar de omstandigheden die hij ginder gezien had - hoe mensen leefden en werkten - in zo'n schril contrast stonden...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Abt Hoe vijf...Hoe beklagenswaardig het ook moge zijn, we moeten zwichten voor de feiten...een hoe dan ook mirakuleuze manier, of zelfs buitengewoon

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
En hij vertelt hoe ze eerst hun gevangenen goed behandelen en verwennen, om ze dan in één beweging af te maken, te braden en op te eten...Het is maar hoe je het bekijkt: 'onze' Godfried van Bouillon tegenover 'hun' Al Ahrawi...interstices-theorie van Ho-mi Bhabha). Met zijn allen werken we hard aan het 'complexer maken van ideologieën' (W. Thomas). Aantonen hoe complex het allemaal is, is één zaak

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Op een bijna exemplarische wijze toont het immers hoe graag we het maatschappelijk belang en de plaats van zowel het theater als de stad zouden willen aantonen, maar hoe moeilijk dat ons tegelijk valt...desondanks een fundamentele vraag stelt: hoe komt het dat een zo optimistische tour de force om op voordien ongeziene wijze kunst, handel, wonen en werken in een mega-gebouw op elkaar te betrekken, nu zo goed...En dat historisch uniek artefact kan men niet zomaar op de schroothoop gooien, hoe zorgwekkend de toestand ook moge wezen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
De parallel zou wel eens mank kunnen lopen als we zien hoe Eric Min in MartiniMartini, kanttekeningen bij een hommage de verbale luchtbel rond de toren doorprikt...tot aan de deur van de 'internationale tentoonstellingshallen'. Hoe kom je anders bij het gebouw...Tot voor kort vond De Meulder de plek bepaald feëeriek; wanneer hij vertederd uitlegt hoe dat komt, krijgt het model van de ideale stad dat hier met overgave wordt beleden langzaam vorm

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
En hoe moet het plaatje er in de toekomst uitzien...En hoe bereik je dan de vereiste kwaliteit in al die genres...Een echte bewoner van HETPALEIS is het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, waarmee HETPALEIS samen activiteiten rond jeugdliteratuur wil ontwikkelen

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Hoe belangrijk is het dat er een extra pot komt voor zulke projecten...Verbist: Hoe ze het moeten doen is een andere zaak

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Met een toegangskaartje in de hand kan de toeschouwer zien hoe de professor het lichaam van zijn huid ontdoet en vakkundig enkele ingewanden verwijdert...Panische cultuur Peter Sloterdijk vertelt hoe hij de dag na het ongeluk met de Challenger een lezing hield over criteria voor een postmoderne esthetica...De cyborg is een geijkte naam voor de bewoner van die derde dimensie

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Waar we vorig jaar vooral bezig waren met de vraag'Hoe kunnen we het proces hier opstarten...Eigenlijk vragen Jan, Lieven en Guy zich af: 'Hoe kunnen we dingen terug van het net halen en op de vloer brengen...OPSOMER: Een begrip als participatie wordt in no time een begrip van kijkcijfers en hoe je daarmee kan omgaan

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
het zien van een baken van licht (een foto-opname tijdens de workshop, een acteur/bewoner in het labyrint). Het is een zoektocht naar het evenwicht tussen vertrouwen, veiligheid en autonomie...Tijdens de improvisaties werkten we vaak met overgangen van buiten naar binnen en bleek hoe moeilijk het was die intimiteit in groep te laten plaatsvinden: vaak ging het toch nog om een één-op-één...Wanneer gaat chaos (bijvoorbeeld het vallen van een hoop stokken) over in een spel (zoals het mikado-spel)? Hoe krijgt een lege kamer in het labyrint betekenis door de invulling van de kamer ervoor en

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
die praxis komt hij vaak oog in oog te staan met de verwonderde, onbegrijpende, ongeïnteresseerde of geïrriteerde bewoner van deze andere wereld...Dat cumuleerde voor mij allemaal in die foto: die rode bivakmuts die zegt "het is kunst, en het is redefining, dus weten we niet hoe het eruit zal gaan zien

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Deze projecten kunnen omschreven worden als actieve behavioral spaces waardoor er tijdens het werkproces vele vragen opdoken, de meeste socio-cultureel van aard: hoe zit het met de huiselijkheid en de...Syncoptic wordt de bewoner van de ruimte afgeremd door de instabiliteit van de ruimte en de beperkte zichtbaarheid, terwijl in Kontakt de lichaamshuid als sensor en aansteker fungeert...Naast mijn interesse in de ruisende rand, wil ik weten in hoeverre die primaire logica bepaalt hoe bijvoorbeeld een sms werkt en hoe daardoor onze taal en onze cultuur verandert

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
de absurde vraag ‘hoe kan de acteur ophouden met acteren om zichzelf te tonen’ lag het falen van het debat om enige klaarheid te scheppen al ingebakken...Noch om te tonen hoe onzinnig de vraag naar de mens achter de acteur is. Aan haar It’s me, but I am no longer there komt geen acteur te pas...Die voorspelbaarheid staat echter haaks op hoe de bewoner van een tienerkamer zijn interieur ervaart: hij zoekt er juist naar een exacte uitdrukking van wie hij is en vooral wil zijn

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Hoe hard de medewerkers van deze instelling ook hun best doen, gastverblijven blijven gastverblijven...En dat is niet eens een illusie, want ik heb me met mijn aankoop effectief iets toegeëigend, dat voordien toebehoorde aan een bewoner van de stad en daardoor in overdrachtelijke zin aan de stad zelf...En producenten zouden er, misschien ook samen met choreografen en dansers, meer bij moeten stilstaan hoe de kunstenaars beter in synergie kunnen worden gebracht met het plaatselijke gebeuren in de

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Zo valt op hoe sterk dit debat is ingebed in een statisch wij/zij denken: ik en de andere...Misschien is het noodzakelijk om mensen gerust te stellen en kan het zelfs nuttig zijn in een machtsstrijd, maar het is interessant om te zien hoe het allemaal vervalsend werkt binnen...Hij hecht er alleen geen waarde en ze- ker geen waarheid aan, zoals in het hedendaagse discours wel sterk het geval is. Hoe verhoudt Badiou zich tot de stelling die Visker poneerde over

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Hoe kunst de enige waarachtige geste kan zijn in de acceptatie en hopeloze sublimering van deze eindigheid...Een blik vol (on)begrip over het feit dat dit onweer ooit zal eindigen en dat het paradijs onaangetast terug zal keren naar zijn onverstoorde bewoner

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Homines fabri die we in feite allemaal zijn, vinden we het sowieso al verdacht als we niet precies kunnen achterhalen hoe een kunstwerk op alle niveaus (vormkeuze, referentiekaders, inhoud...Hoewel je je natuurlijk de vraag kunt stellen hoe lang iemand ondersteboven kan hangen en draaien zonder flauw te vallen...Hoe langer je kijkt, hoe beter je ziet dat er sprake is van wederzijdse manipulatie tussen de danseressen en de legger