Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Bewoner Maar"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Tweede Bewoner Maar ik wou ook vertrekken, zoals alle andere reizigers, maar het was te laat en te vroeg: ze schopten iedereen van de bank, ik kreeg hun laarzen in mijn maag, maar ik verroerde niet...Tweede Bewoner Ik heb een kamer gezocht maar niemand wou er mij een geven, ze joegen me weg van de kachel, je stinkt, zegden ze ! Eerste Bewoner Je moet wat eten...Eerste Bewoner Ik vergeef je wat je mij hebt aangedaan, maar ga nu weg ! Tweede Bewoner Jij zoekt een toevlucht in de wierook van gedachten en gebeden, in de boeken, in de woorden, maar ik wil enkel

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Het eerst manifesteerde hij zich als dichter - meestal onder de naam van Bert Verm - maar vrij snel werd hij ook betrokken bij het initiatief T61, een klein theatertje dat van 1961 tot 1964...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur...Het is niet te verwonderen dat die met zijn handen gaat werken en alleen maar kilometers en kilometers gaat stappen door de natuur... Bert Verminnen is dood nu

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Burgemeester Maar goed...Maar elders op deze bol wel, verzeker ik u. Een welgezinde wind, een wonderlijk magnetisme, waarvan wij de oorzaak nog niet kennen maar toeschrijven aan het bovennatuurlijke... Abt Een les van onze...Koster Hij zei ook dat hij geen oorlog bracht maar vrede; dat we allen broers en zusters waren en dat we elkander moesten liefhebben

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Belgen en migranten, dan wel om de samenwerking tussen theatermakers en jongeren die niet in theater geïnteresseerd zijn, maar zo hebben de makers het allicht niet begrepen', stelt Lesage in zijn artikel...Maar wel een ervaringsgerichte ontleding van de levende stad, van het voortdurend veranderende straatbeeld en hoe de mensen erover spreken...Derde verordening: er zijn al te nauwe grenzen getrokken rond de genres (dans, theater, muziektheater, ...). Maar wat gebeurt er met wie daadwerkelijk uit het theater treedt, en de spanning tussen het

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Op een bijna exemplarische wijze toont het immers hoe graag we het maatschappelijk belang en de plaats van zowel het theater als de stad zouden willen aantonen, maar hoe moeilijk dat ons tegelijk valt...Maar precies het bestaan van zo'n retorica, die algemeen gedeeld werd en in hoge mate onpersoonlijk was, liet het bestaan van het publieke toe...Maar dat verlegt het probleem natuurlijk alleen maar

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Het complex veranderde de stad wel, maar deed dat zonder grimas, zonder kerven of verwensingen...Jongeheer De Kuyper zocht er naar een plek om te flaneren maar ontdekte dat de passage - het woord is veel te groot - eerder een omweg was, een labyrint zonder begin of einde dat je steevast de...Ook vandaag nog priemt er iets als surrealisme 'doorheen het afgebladderde, maar nog steeds beklijvende sensuele beeld'. De auteur houdt van het gebouw; dat is zijn goed recht en het is ook nog schoon

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
de deuren wijd open te gooien onderstreepte, maar anderzijds de vraag naar het artistieke surplus van HETPALEIS niet minder pregnant maakte...Ten tweede: het ontbreken van kunstenaars met wie men direct kan 'oogsten' en de ermee samenhangende beslissing om dan maar enkele jaren 'mee te zaaien'. Maar zou er geen derde reden zijn, nl...En ge ziet uw positie niet als glijmiddel, maar ge zoekt juist de wrijvingspunten: daar waar het interessant is, daar waar frictie kan ontstaan zonder dat één van beide partijen direct wegloopt

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Vroeger was de artistieke productie ook maar voor een minderheid van de bevolking, maar ik heb de indruk dat er een groter continuüm was in de beeldvorming...Niemand verplicht je om alleen maar internationale festivals of alleen maar receptieve voorstellingen te organiseren

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Grens-over-schrijdend werk, het multidisciplinaire zeg maar, staat alvast chic in de sector van de kunsten...Componist Karlheinz Stockhausen haalde de voorpagina omdat hij gevoelens vertolkte die wellicht velen deelden maar weinigen durfden te uiten...Het is de robotarm die hij bedient maar die ook weinig verschilt van de machinerie die hem dreigt te doorboren en verbrijzelen

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Maar het was op een bepaald moment ook nodig om dingen te toetsen, om te kijken hoe ver je kan gaan...Maar een feest vier je vanuit een aantal spelregels...van die indianen... en dan kan je maar beter een naam kiezen die niet uit de lucht komt vallen, maar die voortkomt uit al die verschillende dingen... Participatie

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
het zien van een baken van licht (een foto-opname tijdens de workshop, een acteur/bewoner in het labyrint). Het is een zoektocht naar het evenwicht tussen vertrouwen, veiligheid en autonomie...het Gentse labyrint, dat draaide rond geboorte en dood, werd wel een vraag geformuleerd - het zoeken naar je echte naam, niet het geschreven woord maar je lichamelijke oorsprong, vertrekkende van je...voet- en duimafdrukken - maar die eindigde niet in een collectieve samenkomst

Nr. 93, Januari 2004 • (advertentie)
samenwerking met WP Zimmer Villa Fink voor iedereen vanaf 4 jaar Villa Fink is een hotel, maar dan voor honderdjarigen...Zo kon juffrouw Zwaan vroeger prachtig dansen en heeft de oudste bewoner, mijnheer Fink, een buik-spreekpop die voor hem praat...De tijd lijkt stil te staan in Villa Fink, maar opeens is er een kamer leeg en verschijnt er een nieuwe bewoonster

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Als blinde don Quichotes trekken ze ten strijde tegen een vijand die zich maar heel moeilijk laat vastpinnen...De Russische Elena Kovylina drapeerde op diezelfde Mozartplatz haar weelderige, maar ook volledig ontblote lichaam over een vleugelpiano...machtshiërarchieën (de programmator die zich niet langer de president van zijn publiek acht, maar zijn macht aan kunstenaars overdraagt, moet zich ook bewust zijn van de anarchie in betekenisgeving die hieruit ontstaat

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Terminal bijvoorbeeld vertrok ik van die tweeslachtige natuur van geluid als iets dat onzichtbaar is, maar toch meetbaar, iets dat afwezig en aanwezig is, zeg maar als een spectraal iets - als was...Sommige van deze gegevens, zoals het ademhalingsritme, kunnen desgewenst gecontroleerd worden, maar andere, zoals de hartslag, vallen moeilijker te sturen...Op het nachtlawaai boven Zaventem focussen we wel, maar niet op het kleine, de airconditioning; de soort subtiele ruis - niet noodzakelijk auditief maar ook visueel - die vandaag alomtegenwoordig

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Het dubbelzinnige aan Tränkles interventie was echter dat ze het theater niet als een publieke, noch een private ruimte definieerde, maar als een plaats van transformatie...Die beeldstrategie spreekt over het fantasma –waarvan je de onmogelijkheid ondertussen maar al te goed beseft– dat de intimiteit van de ander zou af te lezen zijn van zijn interieur...Ze valt niet samen met de intimiteit van de bewoner, maar schermt die juist af van priemende blikken

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Er zijn evenwel ook projecten waarvoor de organisatoren niet enkel een residentieplek aanbieden om er te werken, maar ook expliciet vragen dat dit werk geënt zou zijn op die plek...dit specifieke geval was het reizen bijzonder vermoeiend (je weg zoeken in iedere stad ging niet enkel over het leven van alledag, maar ook over de kunstproductie zelf), maar het was een onontkoombaar...Zo zouden bijvoorbeeld de commissies van ministeries en senaten moeten begrijpen dat niet enkel het vorderen van projecten zin heeft, maar ook onderzoek en time-out

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Maar Visker verwijt hem dat tekort toch nog steeds te denken tegen de ach- tergrond van iets wat afwezig is, maar eigenlijk aanwezig had kunnen zijn: dat is de reden waarom de ironicus...de waarheid gaat het niet om de diversiteit maar om de gelijkheid, niet om de andere maar om het zelfde...Antoine de Saint-Exupéry schrijft ergens dat liefde niet alleen maar betekent in mekaars ogen kijken, maar ook en vooral in dezelfde richting kijken

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Maar wat ook zo indringend is en ons verstomt, is dat Blessed – dat gemaakt is met zeer elementaire, theatrale en naar de natuur verwijzende elementen zoals regen en licht én met essentialia als een...Een hybride, onwezenlijke verschijning, die zo lijkt weggelopen uit het Braziliaanse carnaval, maar tevens zo beladen is met haar verknipte cape van vlaggen en insignes, beladen met het failliet van...Deze ervaring via kunst blijft dan ook een unieke, maar gesloten openbaring, een gezegend zijn met de donkere troost van mededogen, met de efemere balsem van een krachteloze kracht

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
de foyeetjes te velde kwam naar aanleiding van i/ii/iii/iiii vaak de vraag bovendrijven waar Joris ook al mee worstelde, maar dan met deze inzet...Zo bekeken draagt de eerste slingerbeweging van i/ii/ iii/iiii een vreemde paradox in zich: ze kan geïnterpreteerd worden als een citaat van een verjaard wereldbeeld, maar dat beeld kan zich niet...Het laatste doorslagje iiii ziet er nog altijd mooi uit, maar het is een stilleven van afgestorven schoonheid