Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Bewoner Niemand"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Tweede Bewoner Ik ben in de wachtzaal gebleven tot er niemand meer was, tot niemand meer kon blijven, tot de verwarming gedoofd werd en iedereen zich naar de uitgang sleepte, daar waar het nog kouder...Eerste Bewoner Ze hebben je gewond, zoals gisteren, toen je smeekte om wat tabak, je kreeg de bank voor jou alleen omdat niemand naast jouw wou gaan zitten...Tweede Bewoner Ik heb een kamer gezocht maar niemand wou er mij een geven, ze joegen me weg van de kachel, je stinkt, zegden ze ! Eerste Bewoner Je moet wat eten

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
en 2) wat hem in diezelfde situatie verontrust : de censuur, het stopzetten van de Werkgemeenschap van de Beursschouwburg, de uitwijking van Vlaamse acteurs, het feit dat niemand Aimé Césaire kent enz...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur...Het Vlaamse theaterbestel van toen had geen plaats voor een figuur als Verminnen en er was niemand die naast hem kon staan om hem een methode te leren waardoor hij zich zelf kon realiseren, ook al

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Onder mijn dak wordt niemand geslagen...Ik hou van u. Niemand zal u van mij afpakken...elke andere bewoner van ons dorp

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Maar als niemand nog echt verplicht is de duizeling van de grootstad, de hectische drukte en het lawaai aan den lijve te ondervinden, kan ze gaan functioneren als een soort lunapark, een kick, zij het...theaterliefhebber 'thuis' houden, wanneer tenslotte binnen afzienbare tijd misschien niemand nog de noodzaak zal zien om dat centrum 's avonds aan te doen omdat winkelen en uitgaan zich in de periferie genesteld hebben...Die historiciteit wordt echter in de huidige city marketing, en zelfs in de ervaring van de toevallige gebruiker, de niet-bewoner, platgedrukt tot een beeld

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Het gebouw is zo gewoon geworden, zo opgeslorpt in ons gejaagde stadsleven van alledag dat niemand er nog stil bij staat'. Hij wil dat we ons omdraaien en even omhoog kijken om de kwaliteiten van de...De toren is een karikatuur, een vulgaire farce of een plek met hoge spektakelwaarde (wanneer de laatste bewoner zich koppig aan zijn flat vastklampt, bijvoorbeeld). Bruno De Meulder: 'Het vuile

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Als er ooit een centrum voor cultuurcommunicatie komt, hoop ik dat het gelinkt is aan het verhaal van de bewoner, zodat je ook als producent geconfronteerd wordt met het verhaal van die...Minne: In het begin hebben we projecten als die van Wanson en Dito’Dito willen beschermen, zoals Mark zei over Hush Hush Hush, maar dan kregen we de kritiek dat niemand ervan wist

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Waar een toeschouwer reiziger, gast, bewoner of acteur wordt...Hoewel elke bezoeker ongeveer dezelfde tocht aflegt, reconstrueert ieder voor zich bovendien de opeenvolging van kamers anders en heeft haast niemand aan het eind enig benul van de duur van de trip...symboliseert doorheen verschillende lagen van Hallers bewustzijn: 'Elk meisje dat ik eens in mijn jeugd bemind had, beminde ik weer, maar bij niemand was mijn liefde dit keer onbeantwoord, ik schonk liefde en

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Dit wil zeggen: men handelt binnen deze ruimtes alsof wat men doet, hoe men voorkomt of waar men voor staat ‘niemand aangaat’, dus ook geen sociaal feit wordt dat een bredere betekenis kan krijgen...Ondanks de banaliteit, tijdelijkheid en toevalligheid van zo’n interieur, is het wel een constructie die als een scherm tussen de bewoner en de buitenwereld staat...Ze valt niet samen met de intimiteit van de bewoner, maar schermt die juist af van priemende blikken