Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Bewoner Voor"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner Ze hebben je gewond, zoals gisteren, toen je smeekte om wat tabak, je kreeg de bank voor jou alleen omdat niemand naast jouw wou gaan zitten...SCÈNE ZES : VERJAGEN EN VERGIFFENIS SCHENKEN (Voor het huis) Eerste Bewoner Scheer je weg, dief...Eerste Bewoner Nu zie je zelf wat er van jou geworden is! Wat een schande ! Tweede Bewoner De schande is voor mij

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Hij vertrok voor zes maanden (of was het een jaar...Er werd samen 'gebouwd'. Hij was het oog van de acteurs en combineerde het lichamelijke van Grotowski met een grote aandacht voor de tekst, voor de juiste zegging...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Meester Mag ik u vragen om ook te stemmen voor "het natuurlijk verschijnsel". Burgemeester Dan nu: Wie kiest voor "het natuurlijk verschijnsel...Als zij weigeren te trouwen voor meneer pastoor, wat te vrezen valt, dan moeten ze getrouwd worden in het gemeentehuis, voor mij dus...Ik stel voor te stemmen voor het geheel der artikelen door rechtstaan of blijven zitten

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Zelfs een paus zou zich later verantwoorden voor het gedrag van zijn kruistochters...Het ene noch het het andere'. De produktie De Nacht vlak voor de Bossen / La Nuit juste avant les forêts (Bernard-Marie Koltès) vormt niet meer, niet minder dan een momentopname in een proces...Voor deSingel en de grote kunstenfestivals is kwaliteit iets totaal anders dan voor de Beursschouwburg en de Vaartkapoen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
De stad wordt dan ook symbool voor een bepaalde sublieme, afgrondelijke ervaring, die het platteland niet kan leveren: 'men kan min of meer pathetisch kiezen voor de grootstad, voor de duizeling van...gewettigd is dat die plaats voor het theater slechts op dezelfde wijze belangrijk is als waarop ze ook voor een handelszaak of een restaurant of café belangrijk is? Stadscentra zijn immers niet meer de plaatsen...Want een stad als Brussel, waar de hele middenklasse het veld geruimd heeft voor een relatief gemarginaliseerde bevolkingsgroep, wordt zeer problematisch om te wonen, omdat diegenen die 'het voor het

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
ingehuurd als tegengewicht voor het bijwijlen lyrische proza van Bruno De Meulder, die samen met Jürgen Persijn tekende voor het concept van MartiniMartini...en ze - door te kiezen voor een lelijke en dus controversiële eend in de Brusselse bijt - een trend vóór blijft...Plissart fotografeerde een decor voor een fotoroman of een thriller, een landschap dat het daglicht schuwt, een erogene schemerzone

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
HETPALEIS volgde van meet af aan dezelfde strategie, want artiesten die ervaring in - of interesse voor het jeugdtheater combineren met talent voor de grote zaal zijn helemaal zeldzaam...Een echte bewoner van HETPALEIS is het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, waarmee HETPALEIS samen activiteiten rond jeugdliteratuur wil ontwikkelen...Zo bepalend de beschikking over een grote infrastructuur is voor de werking en de artistieke uitgangspunten van HETPALEIS, zo kenmerkend is het niet beschikken over infrastructuur voor de werking en

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Mijn theorie klopte: het was geen goede ervaring, noch voor de buurt, noch voor het gezelschap, noch voor mezelf als intermediair...Goossens: Het was een statement voor iedereen: voor de mensen in de kunstensector die het geld in handen hebben, voor iedereen die wilde nadenken over de esthetiek van wat wij op het podium...Als er ooit een centrum voor cultuurcommunicatie komt, hoop ik dat het gelinkt is aan het verhaal van de bewoner, zodat je ook als producent geconfronteerd wordt met het verhaal van die

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Voor het culturele bereik geldt in dat opzicht wat Rose Lee Goldberg over performance schreef: 'Anders dan in het theater: de performer is de artiest, en de inhoud volgt zelden een traditionele plot...De voorstelling weigert op die manier expliciet de voor de hand liggende vormentaal van de sciencefiction of de cybershow...De cyborg is een geijkte naam voor de bewoner van die derde dimensie

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Als je binnenkomt in een labyrint van Enrique, ontmoet je ook niet de acteur die per-formt voor honderdduizend mensen of tienduizend of duizend of zelfs honderd... Je ontmoet daar de bewoner van die...Het heeft geen zin om te zeggen 'ik ben daar tegen' of'ik ben daar voor'. Ik wil wél een pleidooi houden voor de naïviteit die nodig is voor het creëren van een gemeenschap, omdat dat volgens mij het...Dit is absoluut geen pleidooi voor dogmatisme en elitisme, integendeel, ik zou willen dat er veel volk op afkomt en we zullen daar echt voor ijveren... BILCKE: 'Na de periode van Arne Sierens en Johan

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Toch is zijn theater nog steeds politiek, al heeft hij de shock ingeruild voor de suggestie: enerzijds omdat hij de toeschouwer/bezoeker via zintuiglijke ervaringen wil transformeren tot een 'ander...huis van bescherming, het belang van een kleine ruimte voor onmetelijke en intense dromen...Door grenservaringen in een ruimer verband te plaatsen, wil het labyrint meer zijn dan een kick of belevenis: 'Onze doden zorgen voor een collectief bewustzijn, en door de essentiële en existentiële

Nr. 93, Januari 2004 • (advertentie)
dansvoorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar K Rozenblad is een beeldverhaal over groei en verandering...samenwerking met WP Zimmer Villa Fink voor iedereen vanaf 4 jaar Villa Fink is een hotel, maar dan voor honderdjarigen...Zo kon juffrouw Zwaan vroeger prachtig dansen en heeft de oudste bewoner, mijnheer Fink, een buik-spreekpop die voor hem praat

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Door de kunstenaars de straat op te sturen, werd gehoopt bij de bevolking een grotere sensibiliteit te creëren voor de artistieke beweging die zich normaliter binnen de vier muren van het theater...acties voor deze dag werden besproken, waarna de pers op de hoogte werd gebracht door de minister van Communicatie...en politieke correctheid (het feit dat de uit- spraak van Verdonck provocerend is voor Stolhofer of zijn personeel, of vooral mogelijk schadelijk voor het imago van het festival naar de pers toe

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Waarin het hele lichaam wordt betrokken op die ruimte - in tegenstelling tot de commerciële mobiele technologieën waar je enkel een duim voor nodig hebt- en de bewoners de kans wordt geboden zich...De miniaturisering van de technologie heeft het mogelijk gemaakt om de verwezenlijkingen van de informatica in te zetten voor toepassingen op kleine, goedkope, draagbare toestellen...De netwerkontwikkeling heeft de weg vrijgemaakt voor de alomtegenwoordigheid van de informatica en heeft interactiviteit binnengebracht in ons dagdagelijkse leven

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Die idee mag anno 2005 voor de hand liggen, toen was de januskop van het theater intrinsiek bedreigend voor de idee van Kunst...Wel, je zet ze in een négligé aan een keukentafel voor een grote doos pralines waar ze nauwelijks aan kan weerstaan, maar die ze vervolgens uit machteloze frustratie in stukken slaat en uitsmeert over...Je lijkt alleen op afstand aan- wezig, gewoon een toeschouwer die niet verantwoordelijk is voor deze opname

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
mijn geval (wat, het moet gezegd worden, ook een deel van de motivatie voor deze tekst uitmaakt) is het zo dat ik in mijn thuishaven Berlijn van de Senaat voor Wetenschap, Onderzoek en Cultuur in de...Met dit doel voor ogen interviewde ik de bewoners van iedere stad, liep door de straten om de verhalen die me verteld werden een plaats te geven, en creëerde de mogelijkheid voor de inwoners om...over de omvang en de aard van kapitalistische goederenproductie en -stromen, moet ook de dans niet bang zijn om haar middelen anders in te zetten dan voor het prestige van enkele kunstenaars of voor de

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Door van de Ander slechts een voorlopige vreemde voor mij te maken en hem te beletten ook een vreemde voor zichzelf te zijn, degradeer ik hem tot de zoveelste ‘chinoiserie’, tot wat Segalen ‘le Divers...Het culturalisme is voor hem een vorm van banale sociologie die de rechtstreekse erfgenaam is van de koloniale verwondering voor de ‘wilden’. Diversiteit maakt voor Badiou deel uit van iedere situatie...Een derde punt van verwijt is dat de ethiek van het verschil slechts ogenschijnlijk een respect voor dat verschil inhoudt: ‘Het probleem is dat het “respect voor verschillen” en de ethiek van de

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Op het eerste gezicht een besturingsmechanisme voor de elektrische trekkenwand, of misschien louter versiering, want de gele kabels lopen over in rode, dunnere kabels, die aan de verschillende trekken...denkbeeldige vierde wand, die onze verbeelding adem en elan geeft, ons in the long run niet zal kunnen behoeden voor het vernietigende, radicale appèl van deze voorstelling...helder te stellen, voor ons opnieuw als in een donkere spiegel verduistert en ons confronteert met de reden van ons bestaan, ons mededogen en lijden – en dat Stuart erin slaagt om die waarheid via basale

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Esthetica voor te ver gevorderden I/II/III/IIII Eén van de opvallendste selecties voor het Theaterfestival is ongetwijfeld de voorstelling I/II/III/IIII van kris verdonck...Voor alle duidelijkheid: het uitschakelen van de werking van het bewustzijn treft niet zozeer de danseressen...Voor ons bungelen lege hulzen die nog wel letterlijk, maar niet meer figuurlijk naar een hoger niveau getild kunnen worden