Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Bewoner Wij"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner Kom, wij hebben nog werk ! Tweede Bewoner Wat wil je nu met mij doen ? Eerste Bewoner Kom, je moet niet bang zijn, het duurt niet lang...Tweede Bewoner Niemand bekommert zich om ons, wij leven hier onbekend en onbemind...Eerste Bewoner Het leven zal nooit een feest zijn, vergeet het niet ! Tweede Bewoner Dit moet het paradijs zijn, wij hebben niets anders in deze korte tijdspanne

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Als posthume hulde drukken wij hier twee nooit eerder gepubliceerde teksten van hem af: Onbekende Bewoners, omdat het een van zijn gaafste ontwerpen is, een synthese bijna van de hem eigen thematiek...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Petnis Wij doen ons deur nooit op slot...Abt Wij aanvaarden zijn uitdaging...Abt Dat hij hier het spelleke van ginder niet komt herhalen, Anna Wij wonen hier hé, manneke

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Wij vinden het belangrijker om een analyse te maken van de (on)macht die schuilgaat in de verschillende manieren van spreken,' schrijven, leven en wonen...Wij — de makers, het beleid, de kritiek — beschikken bijvoorbeeld niet eens over een rijk vocabularium om dit proces te verwoorden...Wij vinden dat Willy Thomas en de jongeren het juist wèl zo begrepen hebben: hun uitgangspunt is net wèl een wederzijdse interesse, hun voorstelling net wèl het resultaat van de interactie tussen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
De kwestie is alleen, waarom slikken wij dit inderdaad, waarom spreken we niet vaker tegen, waarom fluiten we de acteurs niet meer het podium af...Die historiciteit wordt echter in de huidige city marketing, en zelfs in de ervaring van de toevallige gebruiker, de niet-bewoner, platgedrukt tot een beeld

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Wij zijn sluiswachters: wij beslissen welke kunst doorgegeven wordt naar het publiek...Minne: Wij hebben met Brussel 2000 niet gezegd: jongens, wij spelen Sinterklaas, hier is een enveloppe

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Gemeten aan de reële catastrofe van 11 september, aldus de kunstenaar, vervallen wij als com- ponisten in het niets...De cyborg is een geijkte naam voor de bewoner van die derde dimensie

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Als wij onszelf moeten definiëren is het procesmatige voor ons veel belangrijker, zodat wij als instituut tegelijkertijd ook een non-instituut zijn...Ofwel maak je producten die wij en onze gemeenschap gewoon zijn te beschouwen als een aanvaardbaar product, een voorstelling...De realiteit zegt nu dat wij tweemaal dat bedrag betalen voor vergelijkbare grootheden - dat is de markt

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Klank wordt als mysterieus en goddelijk aanschouwd in wat wij primitieve gemeenschappen noemen...Syncoptic wordt de bewoner van de ruimte afgeremd door de instabiliteit van de ruimte en de beperkte zichtbaarheid, terwijl in Kontakt de lichaamshuid als sensor en aansteker fungeert...Als je een machine manueel bestuurt, ben je je niet bewust van de manier waarop wij keuzes maken, de situatie en haar voorwaarden, de technische basislogica van alles

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Het komt er dus niet alleen op aan te breken met de naïviteit van de transculturalist die niet begrijpt dat het feit dat wij dergelijke gebruiken niet kunnen accepteren niet betekent dat wij hen niet...Aan de hand van ons geëngageerd theater willen wij, via onder andere persoonlijke verhalen, een wereld tonen in al haar weerbarstigheid, zonder een éénduidig standpunt in te nemen of directe...Het binaire wij/zij bevestigt en versterkt het verschil tussen mensen met verschillende culturele achtergronden, tussen individuen

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
en gezien hebben wat mij is overkomen’. Van de weeromstuit affirmeert deze blik dat dit ook ons is overkomen of zou kunnen overkomen, dat wij dit zijn, dat we in een spiegel hebben gekeken en dat deze...Een man die als laatste geste naar ons terugblikt, wetend dat wij niet anders dan onze blik deemoedig kunnen afwenden of naar binnen kijken, terwijl wij weten dat ons kijken naar de werkelijkheid...Wij, die ook pregnant beseffen dat de natuur – niettegenstaande onze verfijnde technologische middelen en de mogelijkheden van wetenschap en communicatietechniek – altijd even blind en wreed om zich

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Zijn enige bewoner is een etherisch lichaam dat zich onttrekt aan iedere aardse beschrijvingscategorie omdat het behoort tot de orde van het sublieme...Nu zijn wij kunstminnaars ook weer niet zo geëmancipeerd van het juk van het schone als we zelf graag geloven