Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Bewoner Zij"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner Doe je ogen open, want daar is zij, stralender dan ooit, bliksemend met haar ogen vol liefde, straffend met haar zalvende gebaren, zij is de goedheid en de gestrengheid, de waarheid en...Tweede Bewoner Voor alles heb jij een passend antwoord, maar weet dat ellende onbeschrijflijk is, ondergronds, iedereen schaamt er zich over, maar zij, de ellendigen, komen talrijker dan ooit iemand...Tweede Bewoner Zij zullen herbeginnen, een nieuwe opstand, het is nooit ten einde

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Vilvoorde opereerde en waar mensen als Charles Cornette en François Beukelaers hun eerste sporen verdienden; zij brachten o.m...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
En doet voor dat hij niet weet waarvoor zij gekomen zijn...En toch verstoorden zij onze nachtrust niet, en alles zou in regel zijn geweest, hadden zij niet hun kampplaats gekozen ... hier ... (gaat naar de plek) zonder mijn voorafgaande toelating...Het behoort ons niet toe de bedoelingen van de voorzienigheid te peilen, noch ons af te vragen waarom zij deze plaag op ons afstuurde

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Opnieuw gaat hij nièt af op wat men zegt, op wat de kennis hem voorhoudt of op wat de gewoonten van het land hem als bewoner voorschrijven...Na verloop van tijd werkt dit despotisme echter verlammend en sluipt er een zeker conservatisme in ... Zij zien enkel nog wat aan hun impliciete theorie beantwoordt...Uitstalramen op verscheidenheid, théâtre des variétés, uitverkoop van verschillen, Los Angeles '84, Atlanta '96, De bevestiging van de officiële cultuur ... 2. Zij die de weg van het obstakel

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Zij moeten er het zwijgen toe doen, zich laten overdonderen...Maar als niemand nog echt verplicht is de duizeling van de grootstad, de hectische drukte en het lawaai aan den lijve te ondervinden, kan ze gaan functioneren als een soort lunapark, een kick, zij het...Die historiciteit wordt echter in de huidige city marketing, en zelfs in de ervaring van de toevallige gebruiker, de niet-bewoner, platgedrukt tot een beeld

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Dank zij dat hotel (het Sheraton, E.M...De toren is een karikatuur, een vulgaire farce of een plek met hoge spektakelwaarde (wanneer de laatste bewoner zich koppig aan zijn flat vastklampt, bijvoorbeeld). Bruno De Meulder: 'Het vuile

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Zij besliste om met een nieuwe lei te beginnen en het bestaande KJT-gezelschap op te heffen...Een echte bewoner van HETPALEIS is het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, waarmee HETPALEIS samen activiteiten rond jeugdliteratuur wil ontwikkelen

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...het omdat zij op een fervente manier een politieke ideologie hebben aangehangen en het theater gebruikten om de mening van het publiek te veranderen...Zij hebben daardoor hun roots losgelaten, omdat ze moesten meegaan met dat publiek

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
De cyborg is een geijkte naam voor de bewoner van die derde dimensie...De invaliden, de gehandicapten, de cyborgs, de mutanten... Zij zijn immers bij voorbaat geïnfecteerd, geïmpregneerd met apparaten, ziektes, chips en de verkeerde genen, geheel doortrokken van de

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
zijn zij dan weer weg (lacht). Maar er zijn ook mensen die hier dan uren blijven rondhangen en jeugdverhalen beginnen te vertellen over een varkensstal of over kunstcircuits in Lissabon...gevoel dat zij, omdat zij een kleinere groep vormen met een nieuw ding, vlugger vooruit schuiven dan wij...een soort neurotisch enthousiasme gingen zij tegen de maatschappij in; ik denk dat wij nu na een catastrofe in een depressie zijn ontwaakt

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
die praxis komt hij vaak oog in oog te staan met de verwonderde, onbegrijpende, ongeïnteresseerde of geïrriteerde bewoner van deze andere wereld...Dat ik om vergeving en rehabilitatie vraag voor die soldaten, want zij weten niet wat ze doen...Ik dacht: maar jij wil een politiek platform opzetten, je vraagt mensen om eraan deel te nemen, en van zodra zij iets aanbrengen waarvan je denkt dat je publiek het niet zal begrijpen (lees: mogelijk

Nr. 94, December 2004 • Patricia Portela • Flatland
Flatland manoeuvreert zij het publiek in een merkwaardige positie: de voorstelling ontstaat in de waarneming van de toeschouwer...Over de evolutie van een Flatland-bewoner naar een 3D-bestaan

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Ik maak wel voorstellingen met Heine Avdal en met Patricia Portela, maar zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het levende, het menselijke...Syncoptic wordt de bewoner van de ruimte afgeremd door de instabiliteit van de ruimte en de beperkte zichtbaarheid, terwijl in Kontakt de lichaamshuid als sensor en aansteker fungeert...Interactieve ruimtes worden benaderd door intuïtieve handelingen, maar ze kunnen nooit volledig ontrafeld worden, aangezien zij en hun logica voortdurend aan verandering onderhevig zijn

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Dat ze haar eigen naam gebruikt in het werk betekent niet dat ze iets over zichzelf vertelt, als wel dat het aannemen van een naam, zij het dan de naam die je van anderen gekregen hebt, integrerend...Die voorspelbaarheid staat echter haaks op hoe de bewoner van een tienerkamer zijn interieur ervaart: hij zoekt er juist naar een exacte uitdrukking van wie hij is en vooral wil zijn...Ze valt niet samen met de intimiteit van de bewoner, maar schermt die juist af van priemende blikken

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
En tegen die Ander hebben zij niet het minste verweer meer, aangezien zij hun zelf aan die Ander ontlenen en hij het is die al in hen denkt nog voor zij beginnen te denken...weer eigenlijk het gevolg is van het feit dat zij beiden ‘beyond hope and fear’12 zijn, zij het niet op dezelfde manier...Het is die ironie die hem toelaat zich moeiteloos voor de wagen van het transculturalisme te laten spannen: ‘Ironici zijn bang dat zij zullen vastroesten in het vocabularium waarin zij opgevoed werden

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Een blik vol (on)begrip over het feit dat dit onweer ooit zal eindigen en dat het paradijs onaangetast terug zal keren naar zijn onverstoorde bewoner...Dat Meg Stuart over het vermogen beschikt om deze onmenselijke waarheid te vatten – een waarheid die we slechts via haar kunstwerk kunnen ontdekken en die in eenzelfde beweging datgene wat zij tracht...Bovendien bewijst het dat zij in haar genadeloze analyse van de condition humaine op een meedogenloze wijze het mededogen met de ander en onszelf op het scherp van de snee heeft weten te thematiseren