Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Biënnale van Venetië"Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Franco Quadri had me eerder al iets gevraagd voor de Biënnale van Venetië, maar dat was tijdens de crisisperiode van L'Ymagier...Ik hoopte op de medewerking van verschillende theaterscholen: ikzelf gaf al les aan de school van het Piccolo Teatro te Milaan, ik ging naar Parijs, ik vroeg in Brussel de hulp van het INSAS (het...Alles verandert dan: het gebruik van de stem, de beweging van het lichaam, de confrontatie met een grote ruimte, de aanwezigheid van het landschap, waaruit b.v

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Het is weinig bekend in het buitenland, al was het dan toch in '84 te gast op de Biënnale van Venetië met De Opdracht van Heiner Müller en twee jaar geleden in Frankrijk met een produktie gebaseerd op...Door de normalisatie van het politieke leven in Portugal, waardoor de politieke partipatie van de bevolking erg is afgezwakt, is de keuze van teksten moeilijker geworden...Voor ons komt het verhaal van die vrouw, die zwanger wordt van een priester en haar kind in het geheim ter wereld brengt met hulp van een heks en van duivels, over als een nachtmerrie

Nr. 81, Februari 2002 • Nedjma Hadj • De mystieke omweg: In het werk van...
Groepstentoonstellingen (een selectie): Memories and Modernities (Fondation Rockfeller, Biënnale van Venetië, 1997), Mediterranea...logeermogelijkheid voor pelgrims Iristallation éphémère (Golfoorlog) Biënnale van Havana, Cuba, 1992 'Het was op het ogenblik van de Golfoorlog, van de vernietiging van Irak...De vergankelijke installatie, op het strand van Havana, bestond uit algen, opgetast, in pakken, plantaardige elementen die de afdruk droegen van mijn linkervoet, als van iemand met één been

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Het werk van Schneider zou in deze geschiedschrijving de wettelijke erfgenaam zijn van de performances van Abramovic, die op haar beurt de voortzetting van een kunst in de tweede persoon vormt...Delen van het Hans Ur werden tentoongesteld in Londen en op de Biënnale van Venetië; Schneider beschouwt deze als 'geamputeerde' delen...Zo gaf hij zijn remake van het Haus Ui' in het Duitse paviljoen op de Biënnale van 2001 de titel Totes Haus Ur

Nr. 99, December 2005 • Ive Stevenheydens • Venetië versus Istanbul, wie heeft de grootste?
De biënnale van Venetië is nog steeds een internationaal gegeven waarbij verschillende landen artiesten en werken inzenden voor een 'wedstrijd', een concept dat enigszins vergelijkbaar is met dat van...de gids van de biënnale van Venetië schrijft de president Davide Croff in zijn inleiding dat de 'Biennale di Venezia' met haar 110 jaar voor een dubbele uitdaging staat: enerzijds de noodzaak om een...tegenstelling tot Venetië, kon deze biënnale immers slechts met mondjesmaat van overheidsgelden en steun van culturele stichtingen en fondsen genieten

Nr. 100, Februari 2006 • Jason Farman • De virtuele Artaud: het computervirus als performance...
juni 2001 ontwikkelden twee performance art-groepen samen een script voor een computervirus-als-performance en lanceerden dit op de 49ste Biënnale van Venetië...Het voor de hand liggende publiek zijn de bezoekers van de Biënnale van Venetië...Door deze gelijkenissen tastbaar te maken in hun performance, laten de artiesten van de Biënnale van Venetië hun publiek deelnemen aan de theorievorming omtrent de staat van de culturele verbeelding