Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "Bij Kantor" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Robbe De Hert, "Het drinkend hert bij zonsondergang") Jungleboek Het motto van deze kroniek is ontleend aan Het drinkend hert bij zonsondergang, Robbe De Herts jungleboek van de...De eerste de beste kermiskoers krijgt zeventien keer meer aandacht..." (Het drinkend hert bij zonsondergang, van Robbe De Hert, verscheen bij Kritak, juni 1983...Ze heet Elizabeth Perkins, is nog erg jong en werkte vroeger bij een mimetroep in Massachusetts

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Traject Voor zijn theaterwerk hield Fabre zich op aan de rand van het medium: als performancekunstenaar en als decor- en kostuumontwerper bij het Nieuw Vlaams Theater...Bij het begin van het stuk staan de acteurs op een rij met hun gezicht tegen het achterdoek...Tegelijk sluit het beeld aan bij de vorige produktie: De macht... begint bij het Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was - Foto Bob van Dantzig De

Nr. 9, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Dodenklas van Tadeusz Kantor in 1977 was van dat kaliber, meer dan zijn Wielopole Wielopole waarmee hij onlangs in Louvain-la-Neuve te gast was...Naar Dodenklas ben ik tweemaal teruggekeerd, in de Hallen van Schaarbeek en bij Proka in Gent, nadat ik het eerst op het festival van Nancy had gezien...Ik kan niet vergelijken met de Nederlandse versie ... en ook de bloemen werden geboeid, het seizoen daarop, in oktober 1971, in teater Arena te Gent: er was geen kans meer die bij te wonen, omdat de

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Zou het dan toch waar zijn wat Kantor zei toen hij in Firenze aan Wielopole Wielopole werkte: "Ik heb een muur nodig, om mijn hoofd tegen te botsen...snel iets verandert). Dries Wieme en Alice Toen herpakten zich, zetten het gezelschap aan de deur en haalden Mark Steemans (acteur bij BKT en Arca) binnen...Mark Peeters blijft echter, ondanks zijn interessante fysionomie, steken bij de clichés van zijn rol

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Evénements of Happening (1968), Théâtre de l'Impossible (1969), Théâtre de la Mort (met Dodenklas als bijhorende produktie, 1975). Momenteel is Kantor nog op zoek naar een passende term bij zijn laatste werk...Binnen het denken van Kantor geldt het negatie- of vernietigingsprincipe als noodzakelijk uitgangspunt bij een constructief artistiek werkproces...Bij een conventionele methode (ook bij avant-garde-theater) gebruikt men literaire teksten: het uitgangspunt is daar het Werk

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Niet zonder trots kunnen we u melden dat redactielid Paul De Bruy-ne benoemd werd als artistiek leider bij Globe, als opvolger van Gerard-jan Rijnders...Kwartet). Vaak blijft het plezier beperkt tot een moment, of een combinatie van beelden: de verwondering op een draaitribune te zitten bij Jules Verne de in de verf gezette verkrachting in Anatomie...Theu Boermans, die acteur was bij Zuidelijk Toneel Globe en er de leiding had over het irnprovisatiespel Spoorloos, in gesprek met Pieter Kottman, "Obsessies en blokkades bij acteurs fascineerden mij

Nr. 9, Januari 1985 • Inhoudstafel
00 Kunst & plezier In zijn Naschrift bij De Naam van de Roos bekent Umberto Eco dat hij altijd gedacht heeft "dat een roman ondanks alles moet vermaken, ook en vooral door middel van...De integrale tekst van 'Mercedes' en een introductie bij de auteur...26 Kwartet van Heiner Müller bij BKT en de Witte Kraai, pag

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Bij Teirlinck gaat het dus niet louter om theater of toneelopleiding, maar om de emancipatie van een volk...Over Kantor zou hij zeer enthousiast zijn: omdat dat strookt met zijn visie dat kunst moet aansluiten bij de mentaliteit, het klimaat van een volk...Inlichtingen en brochures zijn te verkrijgen bij de Studio Herman Teirlinck, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen, tel

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
waarbij hij de rol volledig 'belichaamt', op een manier die niet alleen bij de opera maar ook bij het gesproken toneel uitzonderlijk is. Duesing staat op de scène met een totaal gespeelde vrijheid, want hoe...Twee dagen later even sterk aangegrepen worden door een andere produktie hou je niet voor mogelijk... en toch gebeurt het bij de nieuwe creatie van Tadeusz Kantor, Qu'ils crèvent les artistes...Welnu: over gans die periode, zoals trouwens over heel mijn ambtenaarsloopbaan - 16 jaar bij het bestuur der belastingen en 31 jaar bij de inspectie van financiën - ben ik NOOIT lid geweest van

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De doelstellingen van het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum luiden - in " statuten-taal"-als volgt: "(...) binnen de nederlandstalige gemeenschap van België bij te dragen tot de ontwikkeling...zal opgemaakt worden van wat bij bestaande instellingen, bij de overheid, in de pers al werd "bijeengepresteerd" op het gebied van kinder- en jeugdtheater...van M. Larionow in Chout (Proko-fiew, 1921). Na de Russische revolutie nam Diaghilew noodgedwongen de wijk en belandde bij de Franse avant-garde

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Bij het optreden van Veit Stoss, niet als historisch personage van sculp-teur uit de 15de eeuw, maar als "personage trouvé" - Kantor stelt dat dit personage volledig uit zichzelf gekomen is, zich aan...hem en zijn spektakel op een onweerstaanbare manier opgedrongen heeft-bij deze interventie verliest Kantor greep op het gebeuren: Veit Stoss beheerst en bepaalt van dan af het verloop van de scènes (bv...gedragen). Voor Polen gaat het bij Kantor over een stuk realiteit, op de scène gebracht in een vertekende vorm die het heel verwant maakt met het theater van Liz Lecompte en de Wooster Group: bij Kantor spreekt

Nr. 16, Januari 1987 • Inhoudstafel
Genoeg om er even bij stil te staan...Naar het voorbeeld van Wagner bij de eerstesteenlegging van het Festspielhaus in Bayreuth in 1872...52 In de Kroniek echo's van de Kantor-week in deSingel, het bezoek van de Wooster Group in de Ancienne Belgique, het Nederlands Dans Theater in het Paleis voor Schone Kunsten en Julie West op toernee

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
en 44 Kantor Tadeusz Kantor, de Picasso van het theater, bereidde een nieuw stuk voor, dat in juni op documenta 8 in het Westduitse Kassei in wereldpremière gaat...52 In dit nummer ook nog Kanttekeningen bij het succes van Vlaams theater, pag.2 Ali of Tie3 zonder Tone Brulin, pag...57 Hoop Dat kinderen recht zouden hebben op theater, daar staat onze maatschappij nauwelijks bij stil

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
een houding, die Kantor tot in de subtielste vingerbeweging kenmerkt, met een ketterij, die theater-fabrieken unaniem tot de brandstapel veroordelen, overigens een geliefkoosd beeld van Kantor...Bij Kantor ga ik niet de inspiratie opdoen voor de oprichting van een cricoteekje, van epigonentheater...zijn arm theater, in het historische hart van het arme Polen, heb ik Kantor ervaren als wat Marcel Duchamp noemde "anartiest", vat vol tegenstrijdigheden, wars van politiek of ideologisch engagement

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
situeert); de produkties van de veelzijdige Poolse theatermaker, graficus, plastisch kunstenaar, theatertheoreticus Tadeusz Kantor; of in Vlaanderen het oeuvre van Jan Fabre (qua opleiding een beeldend...Het is een andere dimensie die je er bij krijgt en die ik op dit moment veel interessanter vind...Ook in haar geest leed ze aan zelfdestructie - iets wat ik ook bij mezelf een stuk terugvind, denk ik - en het rare was dat die vrouw voor mij een soort macht van de schoonheid vertegenwoordigde

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Beursschouwburg) en de langzame kwaliteitsverbetering bij semi-professionele groepen als De Kolk en Froe-Froe...Maar het is wel aannemelijk dat een programmator -- die bij voorbeeld telkens opnieuw aarzelende schooldirecties moet overtuigen van het belang van het theater -- aan dit aspect een buiten...door de overheid, de misplaatste reserves bij vele professionele theatermensen, de problemen bij repertoire- en tekstkeuze, de afhankelijkheid van "provinciale" afnemers -- is geen zinvolle strategie

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
traditie in ere gehouden wordt (genre Bayreuth), kom je uit bij een ander soort seizoengebeuren, de nationale festivals waar vaak een competitief argument mee gemoeid is. De lage landen beschikken sinds vorig...Het Nederlands Theater Festival is een mogelijkheid daartoe, al bevinden we ons in de Oostenrijks-Zwitserse situatie tegenover de grote Duitse broer: we zijn blij dat we er bij mogen zijn, maar de...Een festival dat wat internationaal in beweging is tegen de eigen gedrevenheid plaatst, wat andere theatertalen exploreert, bij het eigen alfabet voegt

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
haar van de hond (1982) bij het RVT en Chateau Migraine (naar de in 1987 verschenen gelijknamige novelle) bij het tweede Arca-circuit...Deze verschuivingen zijn bij uitstek textuele verschuivingen, netwerken van betekenis die pas tot hun recht komen bij een herhaalde lectuur...Kantor speelt het personage Kantor, gekoppeld aan zijn eigen doodskist als veelzeggend object

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Bij Les Crachats de la Lune hebben wij alles bij elkaar één zin en drie woorden moeten aanpassen...Mijn vorige stukken sloten nauwer aan bij het register van telkens één genre: de farce bij Le Saperleau, of de komedie bij Une Station Service...Aansluitend staat in Ciné Idéal Class Enemy van Nigel Williams geprogrammeerd in een regie van ARCA-regisseur Jos Verbist die enkele jaren geleden trouwens nog stage liep bij La Salamandre en die bij

Nr. 25, Maart 1989 • J.L. • Les Flamands
Franstalige Brusselaars en Walen hebben nog minder reden om traditionele Vlaamse voorstellingen bij te wonen dan om naar hun eigen, even traditionele Théâtre National of Théâtre du Rideau te gaan...Het ontleent zijn eigenheid niet aan een eeuwenoude theatertraditie, maar aan Tadeusz Kantor, de psychiatrie, de 'deviationistische' dans en aan een voortdurende bevraging van onze lichamelijk...De sacrosancte taal is bij dit alles een middel onder andere middelen geworden


Toon volgende resultaten