Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Bij Maeterlinck" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Met uitzondering van de Studio, is de risicoloosheid bij de keuze van de examenstukken opvallend...Vast staat dat het theater in Cuba een springlevende beweging is, die dichter bij de gewone Cubaan staat dan het Nederlandse theater bij de doorsnee Nederlander...Dit terwijl onze leden samen per jaar om en bij de 300.000 toeschouwers bereiken en meer dan 200 mensen tewerkstellen

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Toevallig is het André Delvaux die als cineast verder laboreert aan dat wazige beeld en is het deze Delvaux die in de Munt debuteerde als operaregisseur met 'Pelléas et Mélisande' van... Maeterlinck...Oom Wanja' bij NTG, 'Het belang van ernst' door Toneelgroep Baal, tweemaal 'Susn', tweemaal 'Mahagonny', 'Vier korte dansen' van Marc Vanrunxt, 'Honger' van De Witte Kraai, het Keulse deel van Bob Wilsons...Grand Magie Circus, wie kan dat bij ons

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Bij Maeterlinck krijgt dat een verrassend antwoord: hij koos voor het alledaagse...Bij Pelléas et Mélisande koos Maeterlinck een wat uitzonderlijk thema...Bij Maeterlinck vond Debussy iets parallels

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Tussen twee haakjes, het Hemelbed-thema maakt furore: het oorspronkelijke stuk van Jan de Hartog staat bij T 19, Brugge op het programma, de musical-bewerking ervan I do, I do bij het Merksems Kamer...Driemaal Strindberg: Schuldeisers, zoals gezegd, bij de Korre, Play Strindberg, Dürrenmatts versie van De Dodendans, bij de KNS en, als er geld voor is, ook bij Controverse...Van die potentiële evolutie hangt het grotendeels af of de volgende opvallende titel bij het NTG, Prinses Maleine van Maeterlinck, ook als een dito produktie zal kunnen leven

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Bij het recruteren van acteurs bleek al vlug dat binnen de bestaande repertoiregezelschappen KNS en KVS zo goed als niemand het risico wilde nemen om naar Gent te komen: het settien binnen het Vlaams...Vlaamse produktie (Teirlinck, Brulin, Van Vreckem). Bij de realisatie van dit repertoire wou Poppe nagaan welke regisseurs, met welke specifieke kwaliteiten best aansloten bij het gezelschap, wie wat...Als je daarbij rekent dat Jean-Pierre De Decker onder Hanssens zijn NTG-regiedebuut deed (Interieur van Hugo Claus) en dramaturg Frans Redant in diezelfde periode bij het NTG kwam, dan kan je zonder

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
bij de symbolisten Maeterlinck, Crommelynck, Ver-haeren en andere de Ghelderodes...Auteur Pjeroo Roobjee haalde met zijn stuk enige inspiratie bij het twaalfde-eeuwse Ysengrimus (een voorloper van Reynaert de Vos) en bij Louis-Paul Boons Wapenbroeders...Bij het begin van dit seizoen had hij een belangrijke rol in De Getemde Feeks' bij Malpertuis

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
En om het niet te hebben over tal van onnauwkeurigheden, leesfouten, denkfouten, het niet of maar half begrijpen van staande uitdrukkingen, het verkeerd lezen van eenzinsconstructies, het bij regel...Maar er is een betere reden om "glanzen" en "slijk" te gebruiken Ín plaats van "schitteren" en "modder". De klank van eerstgenoemde woorden staat dichter bij "glanzen" en "Schlamm" en in allebei wordt...De Müllertekst werd gebruikt omdat de lezers van dit blad hem ongetwijfeld allemaal bij de hand hebben en omdat het de moeite loont er een (vertaal)analyse van te maken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Onveranderlijk hebben ze tot doel de notabelen zo mogelijk nog meer dan dit reeds bij Van Lerberghe het geval is, te ridiculiseren...104). De Burgemeester wordt ook bij Van Lerberghe geridiculiseerd, maar minder nadrukkelijk -- hij richt zijn pijlen vooral op de clerus -- en van een pantoffelheld is bij Van Lerberghe helemaal geen...Bij Van Lerberghe speelt alles zich af in de herdershut van Petrus en Anna, waarin hij als voornaamste attribuut een eikehouten tafel plaatst met daarrond bij de aanvang van het eerste bedrijf, Pan

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
De studies van Thierry Salmon aan het Brusselse conservatorium gingen aanvankelijk met veel spanningen gepaard, maar later groeide er bij zijn leraar André De Baere begrip voor zijn verzuchtingen...Daarnaast groeide bij L'Ymagier Singulier de behoefte om een theaterpraktijk te ontwikkelen, waarbij de tekst niet langer het dominante gegeven was...Milaan klopten we systematisch aan bij alle kleine theatergroepen, bij alle theatercritici

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
centrum L'Espace Sen-ghor door de gemeente Etterbeek, een stuk van de Waversesteenweg bij het Jourdanplein autovrij gemaakt...Slotsom 1. Bij de aankoop of vernieuwbouw door de overheid, is er geen sprake van enig beleid: de overheid bevestigt toevallig ontstane situaties, nadat de gezelschappen zelf reeds zwaar...Bij het opstellen van het bouwprogramma overwegen te veel de plaatselijke noden van het gezelschap, zodat vaak de ééndimensionale ruimte-indeling bestendigd wordt

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
wekken zo nadrukkelijk is dat er alleen maar consternatie bij de toeschouwer ontstaat...Maar door aan te leunen bij een dergelijke doctrine verliest het levend theater een van zijn meest essentiële dimensies, namelijk het vermogen om te praten over wat ons ontbreekt...Dat laat bijvoorbeeld toe om op een zondagmiddag De Blauwe Vogel van Maeterlinck te zien in een regie van Stanislavski uit... 1909

Nr. 39, December 1992 • Lucas Vandervost • Hoezo repertoire?
Zowel bij Strauss als bij Musil praten de personages een niet - alledaagse spreektaal en de dialogen zijn het resultaat van de verwarde denksprongen van de geest en niet van een rationeel denk...Oh zo dicht bij de realiteit maar toch bij lezing of eerste kennismaking zo hermetisch...Ik denk dat de verloedering van het taalgebruik en daardoor ook van het denken nauw aansluit bij, maar zelfs erger is dan de gevaarlijke verrechtsing van onze maatschappij . Ik wens de Vlaams

Nr. 40, Februari 1993 • (advertentie)
Een stuk met teksten van Jan Arends, Julian Barnes, Samuel Beckett en Maurice Maeterlinck...werken met dans- en muziekprogrammatie bij gelijkwaardige kandidaturen zal er voorkeur gegeven worden aan een vrouw Indien U geïnteresseerd bent in deze funktie, schrijf dan voor 1 februari 1993 naar

Nr. 41, April 1993 • Karolien Derwael • De waarheid van de leugen
Dat idee wordt uitgewerkt in Interieur van Maeterlinck, het derde deel van de voorstelling...Elkaar uitsluitende mogelijkheden zijn tegelijkertijd aanwezig (als elkaar nog steeds uitsluitende mogelijkheden). Zo'n voorstelling veronderstelt dan ook een fundamenteel andere houding'bij de

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Deze opera van Claude Debussy ging in 1902 in première en was gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Maurice Maeterlinck...Daarmee zijn we terug bij het begin, bij politieke intentie en interpretatie...Al het huispersoneel bijvoorbeeld is zwart, en — ook bij Maeterlinck — zijn zij de eersten die zich van de dood van Mélisande bewust worden en daarmee de opera afsluiten

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Bij hen worden er bressen geslagen in de grens tussen dans en theater...er bij de expressionisten nog sprake van de pop als een symbool, als een teken dat staat voor iets anders, bij theatermakers als Oskar Schlemmer en een Wsewolod Meyerhold, om de twee grootste namen...De Vlaamse nestor van het poppentheater Jef Contrijn wordt bij deze eerste editie nog geciteerd: 'Wanneer we geestelijke rijkdom willen verschaffen beginnen we bij het kind

Nr. 47, December 1994 • Inés Sauer • Grimm
Ze maken voelbaar dat de waarheid niet in volzinnen te vatten is. In Pelléas en Mélisande volgt Vandervost de bedoeling van Maeterlinck na: met een kinderlijk simpel klinkende taal en symboliek...Het 'voor zichzelf laten spreken' betekent bij Lucas Vandervost niet dat de tekst dienbaar is aan een handeling op het toneel of aan het uitdrukken van uiteenlopende belangen van personages, wel dat...Wat ik tenminste zeker ervaar bij voorstellingen van Lucas Vandervost is een verlangen naar zoeken en begrijpen, dat er is omdat raadsels gelukkig raadsels blijven

Nr. 51, Augustus 1995 • Peter Anthonissen • De realiteit opnieuw bekijken
Over Het Liegen in Ontbinding, zijn debuut bij het Kaaitheater, zei hij toen aan Wim Van Gansbeke: 'Het Liegen in Ontbinding, staat in mijn theaterwerk niet geïsoleerd...Bij Het Liegen in Ontbinding, was me vooraf duidelijk wat de verhouding tussen beeld en woord zou zijn...Het valt zelfs op bij de Kaaitheaterproduktie Momentum (1994), een platform van saxofonist Eric Sleichim voor een confrontatie tussen zijn Blindman Kwartet, teksten van Josse De Pauw en Junichiro

Nr. 60, Juni 1997 • Griet Op de Beeck • De traagheid die twijfel toelaat
bedenken bij nog moeilijkere boeken, de regisseur van de afstandelijkheid en de gestileerde kunstmatigheid...En daar heeft die onnadrukkelijkheid in de tekstzegging die de taal bij momenten bloot durft laten zijn, en dat front publiek spreken dat zo typerend is voor de voorstellingen van Vandervost, volgens...Bij Metamorfosen bleef dat alles steken bij het bekijken van mensen die opkomen en in het beste geval beklijvend een verhaal vertellen, bij De Drie Zusters kruipt het onder je vel en maakt het je week

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
De vraag die we ons hier wèl moeten stellen is of, indien we de door Szondi uitgezette lijnen na 1950 doortrekken, we niet op een heel organische wijze bij een in essentie monologisch theater uitkomen...Bij Koltès komen ze uit de woestijn (Algerije) en keren ernaar terug (Le retour au désert). Wolokolamsker Chaussée speelt zich af in Rusland en Oost-Duitsland, in Budapest en Praag...De vrouw in Rockabay schommelt onophoudelijk heen en weer; bij het stoppen van de beweging stopt ook haar leven


Toon volgende resultaten