Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


113 document(en) met "Bij Perceval" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Daarbij gaat hij heel anders te werk dan Guy Joosten of Luk Perceval dat doen bij de Blauwe Maandag Cie of dan de ingrijpende lectuur waarmee Ivo Van Hove en Klaas Tindemans voor De Tijd Macbeth...104). De Burgemeester wordt ook bij Van Lerberghe geridiculiseerd, maar minder nadrukkelijk -- hij richt zijn pijlen vooral op de clerus -- en van een pantoffelheld is bij Van Lerberghe helemaal geen...Bij Van Lerberghe speelt alles zich af in de herdershut van Petrus en Anna, waarin hij als voornaamste attribuut een eikehouten tafel plaatst met daarrond bij de aanvang van het eerste bedrijf, Pan

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
Improviseren, bij voorbeeld, hebben we maar een aantal keer gedaan, bij Achiel...Toen in '82 twee produkties wegvielen in het NTG, ben ik naar New York gegaan, bij John Strasberg, zoon van...Wat ik wel positief vind, is dat jonge Vlaamse regisseurs, zoals Guy Joos-ten en Luk Perceval, aangetrokken worden

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Het is normaal dat bij dergelijke prioriteiten de norm "kwaliteit" geen rol heeft gespeeld bij het beleid tot nu toe...Michel Uytterhoeven - Klaas Tindemans - Jef Demedts - Marianne Van Kerkhoven - Guy Joosten - Luc Perceval - Dirk Pauwels - Johan Wambacq - Guido Minne - Guy Cassiers - Stef Ampe -Barbara Wijckmans - Wim...Meeuwis-sen - Rikkert Van Dijck - Gerard Mortier). 17 juni 1988 "Bij het nalezen van dit rapport met zowat alle zakelijke gegevens en inhoudelijke beschouwingen over vier jaar werking van de

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Ook bij De Meeuw werden door de bewerkers (dramaturg Gommer Van Rousselt en regisseur Luk Perceval) voornamelijk ingrepen gedaan om het stuk voor een groep als BMC 'speelbaarder' te maken...Op de vermelde Profieldag stelde Van Hove ook dat bij het werken met een grote groep soms meer energie kruipt in 'het in toom houden' van zo'n ploeg dan in het artistiek vormgeven...Auteur: Anton Tsjechow; vertaling: Bob Snijers; regie: Luk Perceval; dramaturgie: Gommer Van Rousselt; bewerking: Gommer Van Rousselt en Luk Perceval; decor: Johan Herbosch; kostuums: Greet Prove

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • NA EEN EEUW ALLEENHEERSCHAPPIJ
aan Mutter Courage verlaat, bij Akt voor Ziektekiemen en Als in de oorlog, bij Malpertuis, bij NTG waarmee hij zich na Klassevijand voor twee lange jaren verbindt, bij RVT als auteur en acteur van de...Dat heeft een impact die je niet bereikt wanneer een Perceval voor één regie bij het NTG komt, of tijdens het NTG-jaar van Gilis, die ook snel het gevecht moest opgeven...Bij Luk Perceval is het analytischer: hij gaat op zoek naar de essentie van een stuk en snijdt dan veel weg

Nr. 24, December 1988 • Klaas Tindemans • Chris Lomme: "Ik heb een tweede adem...
Dé reden om even met haar te spreken is de rol van Irina Arkadina die ze speelt in Tsjechows De Meeuw, een produktie van de Blauwe Maandag Compagnie (BMC) in regie van Luk Perceval...Op welke manier verschilt de manier van werken bij de BMC met de werkwijze die je gewoon bent...Bij Luk Perceval heb ik vertrouwen gekregen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Opmerkelijk is dat je niet het gevoel krijgt dat de tekst zichzelf in de loop van de reeks voorstellingen is gaan 'prijsgeven' aan de acteur: bij de try-outs stond Leysel al bij al redelijk rustig op...Parade bij Oud Huis Stekelbees is geen bewerking van de historische Parade-voorstelling uit 1917, bij de Ballets Russes in Parijs, het is er hoogstens een parafase op...Mark Morris is iemand die vragen stelt bij Fina Bausch, bij Anna-Teresa de Keersmaker en Anna-Teresa de Keersmaker stelt vragen bij Mark Morris

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
projectenpot'. Bij het begin van het seizoen sturen de gezelschappen en niét de auteurs een aanvraag op voor de stukken, die het seizoen daarna gecreëerd zullen worden...De auteur beschikt bij de aanvraag meestal nog niet over de volledige tekst en de beoordeling gebeurt dan ook op basis van een uitvoerige omschrijving en motivering van het schrijfproject...een aantal bladzijden bij de projectomschrijving voegen ter illustratie

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Het doet een beroep op een groep acteurs, waarbij men niet kan spreken van bij- of hoofdrol...Met de merkwaardige interpretatie van De Meeuw in het geheugen waarin regisseur Perceval het komische register open trekt zonder dat het stuk daarbij aan emotionele impact moet inboeten, is het...Afgelikt Het esthetische probleem bij Ayckbourn is, dat zijn manier van schrijven iets anders nodig lijkt te hebben dan commercieel, afgelikt acteren

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Bij de KVS worden de jonge goden van het Vlaamse toneel (Tanghe, Perceval, Kortekaas) enkel geëngageerd om het blazoen op te poetsen: een beleidsstructuur en repertoirepolitiek verandert er weinig...Bij de kleine-zaal-produkties van Toneelgroep Amsterdam (Gesprekken met Goethe...de hoogst onduidelijke (en dus, qua resultaat, overbodige) 'corporate image'-campagne van het Kaaitheater bij het seizoensbegin (de achterflap van Etcetera 24), nee, de oorzaken moeten dieper liggen

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
Waarom niet: Ivo Van Hove in KNS, Herman Gilis in NTG en Luk Perceval in KVS, om maar wat te zeggen...Misschien komen we wel dichter bij wat de functie van repertoiretheater vandaag zou kunnen zijn, wanneer we de woorden van Janine Brogt, dramaturge van Toneelgroep Amsterdam overnemen (Etcetera 21-22...theatrale werkelijkheid, die of méér kwaliteit moet vertonen van vorige fasen óf een andere kwaliteit, die zo intens mogelijk aansluit bij wat leeft in de maatschappelijke werkelijkheid

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Zolang men daar geen duidelijke definities bij vooropstelt, loopt de discussie rond het repertoiretheater in kringetjes van onduidelijkheid, vaagheid en misverstand...De moed om de wanhoop te erkennen, er mee om te gaan en hem wellicht hanteerbaar te maken, deze moed brengt me niet alleen dichter bij de acteurs (met dank voor de emotionele roekeloosheid van Els...De Vrek, De Meeuw, Medea, Pinokkio, Nachtwake, Nachtasiel om het daar bij te houden, is dat een oprisping uit een voorbije tijd

Nr. 26, Juni 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Ik mag van harte hopen dat ze zich bij dat alles ten minste verveelden, want ik, bij de wagen van Thespis, ik verveelde mij te pletter...Het leert ons ook nog dat bij twee van de acht produkties de naam van Jappe Claes valt, bij twee andere de Blauwe Maandag Compagnie met Perceval en Joosten, bij één andere de naam van Michel Van...En bij gebrek daaraan, acht keer of daaromtrent min of meer dezelfde kaft

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Bij Michael Frayn tref je in essentie dezelfde principiële keuze aan: een psychologisch-realistisch verhaal rond het titel-per-sonage, waarbij veel nuances bij de anderen verloren gaan...Hét probleem met Tsjechov is de scenografie, en vertrouwd ogende oplossingen - het semi-abstracte voor De Meeuw van Luk Perceval, het half-realisme bij deze Platonov - zijn haast per definitie...Blijkbaar houdt het regisseren van Tsjechows stukken in Vlaanderen op bij de tevredenheid over een 'algemeen-menselijke', psychologische geloofwaardigheid van losstaande personages

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
Na het conservatorium combineert Claes legerdienst met een jaarcontract bij Bent, en trekt dan naar het NTG waar hij als free-lancer meespeelt in o.a...Bij een beroepsgezelschap is op dat moment de première al voorbij...De hoofdreden was dat ik een aanbieding kreeg van een groep waarvan ik intuïtief aanvoelde dat er meer mogelijk is. Er bestaat al lang een affiniteit tussen mijn werk en dat van Perceval en Joosten

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Bij de premièrereeks in Avignon ontbrak bij de acteurs nog wat het globale overzicht, noodzakelijk om de volledige spanningsboog van de voorstelling te beheersen...Deel drie, Als wij doden ontwaken naar Henrik Ibsen, is na de inspanning bij Thomas en de ontroering bij Verdin een heerlijk moment ontspannen...Beginnend bij de jaarlijkse theater-produkties op het Sint Jozefscollege te Herentals en de persoonlijke scholing in voordrachtkunst bij Ast Fonteyne aan het Koninklijk Conservatorium te Gent - hij

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
zorgt Klaus Michael Grüber met Dantons Dood bij Nanterre Amandiers voor een sublieme en relevante produk-tie...Danton, de volksheld bij uitstek, wordt als eenzaam individu geïsoleerd van het volk, waardoor zijn zaak bij voorbaat verloren is. Grüber laat Danton -gespeeld door André Marcon- zijn beroemde...Bij het groeten knispert opnieuw die uitdagende spontaneïteit, de heldere blik, het sprekende lichaam

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Voor mij is het gewoon de aard van het beestje, bij de interessante gezelschappen gepaard aan de absolute wil om goed theater te maken...Het Nederlandse toneel: of ze houden bij het geeuwen de hand voor de mond, of ze schijten op tafel...Bij Jan Fabre, die in 1983 Dit is theater zoals te voorzien en te verwachten was, toont, maar zich al vroeger op het theater had gegooid, zijn invloeden van de beide Amerikanen onmiskenbaar, maar heel

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
De kleine goden van de kunst verdwijnen echter als men hen bij naam noemt...theater dat bestaat bij de gratie van het ogenblik, van het hier en nu, de complexiteit en de meerduidigheid van het moment vatten ? Hoe kan de kunstenaar een antwoord geven op het leven dat hij ervaart als...zijn praktijk met psychiatrische patiënten stelde Oliver Sacks vast, dat bij elke vorm van afwijking of ziekte het organisme reageert om de eigen identiteit te bewaren, op welke vreemde manier dan ook

Nr. 30, Juni 1990 • Inhoudstafel
Drukwerk Indruk Gent Abonnementen kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 780 fr...Ivo van Hove regisseerde Rouw siert Electra, Walter Tillemans bracht Lange dagreis naar de nacht en Luk Perceval ensceneerde onlangs Strange Interlude...58 In de Kroniek : Bedenkingen bij het theaterdecreet, Jakov Bogomolov, Elfriede Jelinek in het Weense Volkstheater, Emiel van Dirk Roofthooft, Geert Opsomer bespreekt Frank Peeters' Dr


Toon volgende resultaten