Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "Bij Platel" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 60, Juni 1997 • Bert André, Johan De Feyter, Paul Goossens,... • ... Alain Platel
Creëren lijkt voor Platel in de eerste plaats het stimuleren en organiseren van de tijdens het repetitieproces ontstane energie, waarbij hij zichzelf als individueel kunstenaar ten dienste stelt van...De relatie met een publiek die Platel in de voorbije jaren heeft opgebouwd draagt eveneens de stempel van zijn maatschappelijke ingesteldheid die echter ook hier nergens uitdrukkelijk of 'vooropgezet...Zonder zijn integriteit te verloochenen en absoluut bij zijn toeschouwers te willen scoren, is hij erin geslaagd door de onderwerpen die hij behandelt, door de mensen die hij op de scène zet en door

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
Voor de eerste keer wordt bij het toekennen van een prijs het geheel van de podiumkunsten in zijn onderling verband geplaatst,' zei hij...Het bedrijf wil wél een stevige vinger in de pap bij al wat de voorstelling omringt...Alleen bij het laatste element kan ik me iets concreets voorstellen

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
met de instinctieve zekerheid dat dit hun moeder is. De Amerikaanse filosoof Daniel Dennett merkt in dat verband op dat het 'inprentingsproces' bij deze dieren is misgelopen...kunnen ons op dat vlak bij wijze van boutade een op en neer golvende massa mensen voorstellen tijdens een rockconcert, allemaal de walkman of koptelefoon op het hoofd, ijverig draaiend aan de juiste...Bij Benjamin is er een parallel te trekken tussen de figuur van de 'flaneur' of de 'verzamelaar' en die van de performerspeler

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
Eentje van dicht bij huis, geput uit het (nog steeds even subjectieve) lijstje van twaalf voorstellingen...Alleen zonder zich aan deze vragen gelegen te laten liggen, kon de conferentie Van Brecht tot Bernadetje overgaan tot de academische zaligverklaring van het werkstuk van Alain Platel en Arne Sierens...pure beweging en choreografie (wat Artaud een hiëroglief zou genoemd hebben). Geert Opsomer ten slotte noemde de aanpak van Platel en Sierens één van de mogelijke manieren van kroniekschrijven in het

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
Koen de Sutter regisseerde bij Het Zuidpooltheater Jan Steen en Marijke Pinoy in De Soldaat-Facteur en Rachel, een stuk van Arne Sierens...Terwijl engagement en betrokkenheid bij Het Onrecht In Deze Wereld al te vaak een gemakkelijke paraplu wordt waar theatermakers gezellig mee onder kruipen, is deze toneelschrijver echt de man van de...En hij is niet blijven steken bij de zwartwitbeelden in zijn hoofd, maar hij groeide mee, en weet ook de hartslag van deze generatie op het toneel voelbaar te maken

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
Bij Black Blanc Beur, en bij Hush Hush Hush, lukt het wel, net omdat daar een choreograaf en een dansgroep aan het werk zijn met een visie op hiphop en op hoe die op een danspodium kan tot zijn recht...Je ziet aanzetten uit de hedendaagse dans - bij Annabel Schellekens, ex-PARTS -, discoteekmoves - bij Geneviève Lagraviere, ongeschoold maar ons hoor je niet klagen -, je ziet berekende breakdance en...Bovendien is het vanuit sociologisch standpunt best wel interessant om te zien hoe bijvoorbeeld bij Hush Hush Hush of 3B met een paar stereotypen 'de straat' wordt vormgegeven

Nr. 64, Juni 1998 • Clara Van den Broek, Dirk Pauwels • De vertelmachines van Pat Van Hemelrijck
Nog geen week later woon ik een gesprek bij tussen de man die zulks kan (hij had ondertussen in mijn hoofd Sinterklaasachtige allures aangenomen) en Dirk Pauwels, artistiek leider van Victoria en oude...Etcetera: Is er een inhoudelijk verschil een verschil in bedoeling tussen wat je deed bij Radeis en wat je nu doet...Dirk: In plaats van theater te maken, zou je - bij wijze van statement - voor een periode televisie kunnen maken

Nr. 65, Januari 1998 • Inhoudstafel
Pieter T'Jonck over authenticiteit in het werk van Alain Platel en Arne Sierens en over hun recentste producties: Iets op Bach en De broers Geboers 24 Foto's, teksten, (gesprekken...Patrick Allegaert rapporteert over 10 weken DasArts bij Victoria: een kunstopleiding, wat is dat

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Dan sluipen er toch overwegingen in je programma, bij het kiezen van de stukken, die erop gericht zijn aan bepaalde acteurs werk te verschaffen en wordt je gezelschap een soort beschermde werkplaats...Etcetera: Wil je die wederzijdse bevruchting 'vanzelf haar gang laten gaan of onderneem je structurele stappen om die twee bij elkaar te brengen...Bij BMCie hadden we de verplichtingen van een groot huis, met een budget dat drie keer kleiner was dan nu

Nr. 65, Januari 1998 • Pieter T'Jonck • Hoe moeilijk is het om de anarchie...
Bij Platel en Sierens is er een authentieke fascinatie voor de mensen die ze op de scène portretteren, aldus Pieter T'Jonck...Met zijn tweeën hebben Arne Sierens en Alain Platel gezorgd voor twee van de meest roemruchte voorstellingen van de jaren negentig...Wat op het eerste gezicht een realistisch portret van dompelaars is zoals je dat bij de vroege Claus wel aantreft, blijkt bij nader inzien meer weg te hebben van een soapverhaal in overdrive

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
tiental jongeren met succes toepaste op hun zo goed als doelloze handelingen in de woordeloze voorstelling Het Heengaan (1989). Bij Kung Fu wordt er echter niet naar gestreefd om de woorden telkens opnieuw...Patricia de Martelaere citeert Cesare Paveses antwoord op de vraag waarom mensen als hij zich de moeite getroosten om een dagboek bij te houden: 'Voor het nageslacht...Voor Josse De Pauw en Peter Vermeersch - bij gebrek aan kennis kan ik geen uitspraak doen over Pierre Vervloesem - zijn spelen en schrijven/componeren wezenlijke

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Dat alles is bij ons in de voorbije dertig jaar almaar naar achteren geschoven...En hoopgevend is hoe een jonge generatie muzikanten (bij ons DJ Low,...) zich specifiek op film gaat toeleggen...Artiesten als Wannes Van de Velde (ooit bij de Internationale Nieuwe Scène betrokken) en Kris De Bruyne geven er les

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • Een opera van Bach?
Over de ontmoeting tussen de wereld van de barokmuziek en het universum van Alain Platel sprak Marleen Baeten achtereenvolgens met Roel Dieltiens, die de muzikale leiding had, en Alain Platel, die de...Vooral de mensen die kinderen hebben stellen zich vragen bij de provocaties op de scène, waar ook kinderen bij betrokken worden...Bij Platel blijven de individuele verschillen aanwezig op de scène

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
De Joodse Vrouw bij Nederlands Kamertoneel en De uitzondering en de regel bij Arca, beide in een regie van de Parijse Brecht-regiseur Jean-Marie Serreau; De geweren van Moeder Carrar bij Hedendaags...Zo bericht Het Toneel bijvoorbeeld naar aanleiding van de enscenering van De Kaukasische Krijtkring: "Bij de kreatie door het Berliner Ensemble droegen alle gezagsdragers, alle oversten en ook hun...Op enkele uitzonderingen na zoals bijvoorbeeld de herneming van Moeder Courage bij KNS-Antwerpen of Mahagonny bij Arena-Gent, zijn het enkel de INS-ensceneringen van Moeder Courage (1980) en De

Nr. 66, December 1998 • Inhoudstafel
Marleen Baeten sprak met Roel Dieltiens en Alain Platel over Iets op Bach 15 Roest op het huwelijk tussen woord en klank...Peter Vantyghem verkent de relatie tussen woord en klank in de populaire muziek en komt uit bij Het muziek Lod 21 Het theatrale in de popmuziek Gert Keunen over live-concerten, van

Nr. 67, Maart 1999 • (advertentie)
King (USA), Didier Volckaert (B), An Pierlé (B), Kung Fu (B), lanka Fleerackers (B), Pascale Platel (B), David Neirings (B), William Phlips (B), Alain Platel (B), Randi De Vlieghe (B) e.a...Bovendien bieden Interviews met figuren als Lieven De Cauter, Eugène Bervoets, Alain Platel, Chantal Pattyn, Dirk Pauwels ... u een inkijkje in de interne en externe keuken van dit intussen...Hij kan worden besteld bij Victoria en wordt na het festival te koop aangeboden in geselecteerde boekhandels en bij Victoria voorstellingen her en der te lande - aan de uiterst zachte spotprijs van

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Dat is bij klassieke dans even moeilijk als bij contemporaine dans...Bij Bert Van Gorp gingen we dan weer uit van een tekst, en dat was echt moeilijk omdat je bijna uitgaat van een 'plaatje bij een praatje'. Sunal: Ik heb zowel met klassieke als met moderne...Het fysieke statement dat Anne Teresa maakt, vertrekt niet vanuit een bestaand drama, terwijl dat bij klassieke dans wel zo is. Bij Alain Platel staat het fysieke statement zelfs heel dicht bij de

Nr. 69, Januari 1999 • (advertentie)
Voor zijn negende editie heeft KLAPSTUK Alain Platel aangezocht om de programmatie mee uit te dokteren: hij is op die uitnodiging ingegaan en samen met hem stelt de KLAPSTUKploeg nu het werk voor van...20u30 ... Alain Platel regisseert de amateurvereniging van zijn geboortedorp in het verhaal van een 13-jarig meisje dat opgroeit tussen soms schrijnend onaandachtige volwassenen...relatie tussen dans en haar politieke omwereld (Het zout der aarde). Met Mark Franco (USA), Laurence Louppe (F), Rudi Laermans (B), Montalvo & Hervieu (F), Enrique Vargas (Col) en Alain Platel (B) op 23/10

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Namen als Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre, Wim Vandekeybus en Alain Platel hebben vandaag een plaats veroverd in ons collectief geheugen...Deze praktijk is nog steeds gangbaar bij het KBVV...Alain Platel, Hans van den Broek en Christine De Smet), Aquilon (Karin Vyncke), Soil, Emuda, Kraplac Puur (Eric Raeves), Oeral (Veerle Baekelants), Roxane Huilmand, Free Art Dance Company, Hoste

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
Brussel bejegenden de protagonisten elkaar alles bij elkaar genomen nog relatief vriendelijk...ntg-directeur Jean-Pierre De Decker had naar eigen zeggen Alain Platel twee jaar geleden een carte blanche aangeboden...Hoe ondankbaar dus van Platel om in een snedige open brief het ntg van monopoliegedrag te beschuldigen


Toon volgende resultaten