Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "Bij Pourveur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Bij Willy Thomas en Marc Lemmens hoort men vooral maniertjes, opgedaan bij Peyskens en Decorte...Het is zoals bij middeleeuwse manuscripten: in de marge staat er allerlei stouts bij en dat maakt het precies leuk...Op Kaaitheater '83 bood Jan De-corte een verhelderende dramaturgische lezing van de King Lear-tekst (Etcetera 3/83). Dit jaar zijn er "grote namen" als Ingmar Bergman bij Dramaten, Stockholm en Klaus

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Bij de eerste vage zonnestralen wordt het lichaam bevrijd uit de greep van de Scor-Pioen en ondergebracht in het 4de huis van een ascendant...Bij de laatste glinsteringen van de zon wordt dit huis uitgebalanceerd naar de zeven hemelen van de onschuld

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
De Witte Kraai werd opgevoerd, en dit seizoen op toernee gaat: Le diable au corps Le diable au corps (De Witte Kraai) -Foto Keoon Paul Pourveur studeerde Beeld-Geluid...Publieke belangstelling is van bij de aanvang erg groot geweest; Sam Bogaerts en De Witte Kraai-acteurs Warre Borgmans en Lucas Vander-vost exporteerden hun kunsten naar BKT, KVS, Fakkelteater, Mannen...Luk Van den Dries LE DIABLE AU CORPS auteur: Paul Pourveur naar Radiguet; groep: de Witte Kraai; regie: Lucas Vandervost; vormgeving: Valentine Kempynck, Hedy Grünewald, Lukas Vandervost

Nr. 15, September 1986 • Inhoudstafel
Drukkerij Smits, Wommelgem Abonnementen kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 650 fr...Montesquieu) 2. Houders van vrijkaarten bij een toneelvoorstelling hebben er altijd het meest op aan te merken...17 Paul Pourveur Interessant, het eindwerk van Antwerpse conservatoriumstudenden i.s.m

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Het gezellige geroezemoes van bekenden onder elkaar tijdens de pauze, het gekeuvel bij de laving, het hoort onafscheidelijk bij de sociale consumptie van theater...De Tie3-toeschouwer die normaal op de naam Tone Brulin afkomt (naar Tie3 gaan betekende toch op bezoek gaan bij Tone Brulin, genieten van zijn typische theatertaal) had bij deze produktie geen houvast...Paul Pourveur dan, auteur-scenarist: pleegde voordien al Le Diable au Corps en Tyrannie der hulpverlening bij De Witte Kraai

Nr. 18, Juni 1987 • (advertentie)
Tie 3's "Ali, de 1001 nachtmerrie" is daarmee een uitstekende theaterproduktie, in zijn genre mede bij de allerbeste, de meest intelligente, Je eerlijkste en de stimulerendste van dit seizoen...Happening) "Ali,..." bij de beste 10 producties van theater seiz;en '86-'87 in Nederland (NRC, Volkskrant) en geselecteerd voor Theaterwerk Nederland en Stagedoorfestival...Pourveur met: Eugène Bervoets, Amid Chakir, e.a

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Er waren wel 10 korven met fruit bij een een halve varkensrug met aan iedere cotelette een roze strikje". Maar ook dit is wellicht nog geen waardemeter voor de kwaliteit van zijn acteertalent...wijze waarop Joris Diels hem bij zijn overgang van het revue- naar het "echte" theater heeft opgevangen en begeleid...wat bij mijn rol voegde" {De Nieuwe Gazet 3/2/1965). Zijn zoekwerk bracht hem bij een tekst in petit-nègre, een taal die in Noord-Afrika gesproken werd in de tijd van Lodewijk XIV en die hij - tot Diels

Nr. 20, December 1987 • (advertentie)
Tie 3's "Ali, de 1001 nachtmerrie" is daarmee een uitstekende theaterproduktie, in zijn genre mede bij de allerbeste, de meest intelligente, de eerlijkste en de stimulerendste van dit seizoen...Happening) "Ali,..." bij de beste 10 producties van theater seizoen '86-'87 in Nederland (NRC, Volkskrant) en geselecteerd voor Theaterwerk Nederland en Stagedoorfestival...Pourveur met: Eugène Bervoets, Amid Chakir, e.a

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Bij hem staat de muziek nooit stil, wordt Strauss nooit log: het stuwt doelbewust op een grote climax af...Hiermee tekent zich bij de schrijver Bourdet een vreemde evolutie af: hij is gestart bij variaties en deviaties van het meest populaire theatergenre in Frankrijk, maar stuk na stuk is hij steeds...Aan de ene kant het bij elkaar brengen van volkeren en kunstenaars (vooral levendig bij die theatermensen uit landen die op één of andere manier bij de wereldoorlog betrokken waren geweest). Daaruit

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Post-scriptum: bij het buitenwandelen uit de omgebouwde Hallen van Schaarbeek, kon de toeschouwer een installatie bekijken van Herrmann als plastisch kunstenaar...Less than zero kan enkel gelezen worden, elke transformatie is bij voorbaat mislukt, banaliseert enkel de spectaculaire anekdotes over sex zonder ziel, over dure verveling, over flauwe nostalgie...Wij mogen ons daar niet bij neerleggen, en aan de Vlaamse autonomie een inhoud verschaffen die niet ophoudt bij het zakelijke

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
Een greep uit de produkties van de voorbije jaren: ,,Macbeth,, (Heiner Müller), "Don Carlos" (Friedrich van Schiller), "Rosemary Clooney's Baby/Dollie of Avocado's bij de lunch'' (Gerardjan Rijnders...camera en beweging -- PAUL POURVEUR (B) schrijfworkshop en tekstanalyse lezingen/case studies ma 17 PIETER PEKELHARING (NI) Nietzsche en de literatuur wo 19 Het kunstwerk als

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Leysen (zwart pak en wit t-shirt bij de try-outs, een hemd met das bij de 'echte' voorstellingen) komt rustig op, en beschrijft de kamer waarin hij zich bevindt...Parade bij Oud Huis Stekelbees is geen bewerking van de historische Parade-voorstelling uit 1917, bij de Ballets Russes in Parijs, het is er hoogstens een parafase op...Mark Morris is iemand die vragen stelt bij Fina Bausch, bij Anna-Teresa de Keersmaker en Anna-Teresa de Keersmaker stelt vragen bij Mark Morris

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
Wie vijf bedrijven bij mekaar kreeg, kreeg driemaal zoveel als iemand die twee of drie bedrijven schreef...projectenpot'. Bij het begin van het seizoen sturen de gezelschappen en niét de auteurs een aanvraag op voor de stukken, die het seizoen daarna gecreëerd zullen worden...De brouwsels van de jongste auteurslichting zijn veel interessanter: Roofthooft, Pourveur, Thomas, De Pauw, Sierens, Perceval, Joosten, Decorte... maar dat blijkt helaas niet uit de creatiepremies

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Bij wijze van inleiding en vingeroefening blader ik voor de komende twee bijdragen allereerst in mijn persoonlijk theatraal verjaardagsalbum...zakelijkheid, de sterke 'individualizering' van de schriftuur en de absolute wil om uit het naturalisme en psychologisch realisme weg te blijven (zelfs bij Sierens), maar ook uit de rituele symboliek à la Claus...een acteerstijl te vinden, die aansluiting kregen bij de gistingen van het tijdsgewricht, stond, door de gesignaleerde tweespalt in Boonen's schriftuur, voor enorme problemen, waarmee hij, zoals voordien

Nr. 30, Juni 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
terug bij het mentale punt van waaruit hij met zijn Camera Obscura zo'n aangrijpend theater wist te maken, niet enkel naar vorm en beeld maar ook naar inhoud en het acteren als drager daarvan...Naast een Pourveur, een Sierens en, uiteraard, Decorte, is Willy Thomas één van de interessante exponenten van dit verschijnsel en zo dacht de jury van de jongste Signaalprijs voor het jeugdteater er

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
Bruno Verbergt, Konrad Maquestieau, Paul Pourveur, Stefan Hertmans, Ludo Verbeeck, Klaas Tindemans, Paul Corthouts, Peter De Jonge, Dirk Verstockt, Henk Pringels, Pieter 'T Jonck, Johan Thielemans, Stefaan...Paul Pourveur bewerkte de gedichten van Fernando Pessoa tot de theatertekst Tyrannie der Hulpverlening...Wie als toneelschrijver wilde deelnemen, moest een aanvraag voor een koor indienen bij de belangrijkste magistraat van de stad

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Nee, waar ik aan dacht terwijl de mensenvriend praatte - en dat was wat mij tot tranen toe bewoog -Was hoe het verre geklingel der koebellen Bij het vallen van die avond Niet leek op de...van gelukkige schijn... Rest mij... - want ergens is de arme rijk - als hij het maar wil weten De grote onverschilligheid die bij mij blijft... Ik schrijf het op om het...draag ik er wellicht toe bij, het universum te vergroten... want hij die, bij zijn dood, één mooi vers nalaat, heeft de hemelen en de aarde rijker gemaakt

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Pessoa of de mystificatie
1986 bewerkte Paul Pourveur in samenwerking met Lukas Vandervost (De Tijd) gedichten van de Portugese schrijver Fernado Pessoa voor de Voorstelling Ty-rannie der hulpverlening...Hij had steeds een zwarte aktentas bij zich waarin hij drank en boeken vervoerde...Bij een hypothese (theorie) is de diepte een kunstmatige afgrond waarin een spel met de vervreemding en de ontmaskering wordt gespeeld

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Nog een randbemerking bij dit randaspect: met de bedoeling iets te doen aan het statuut van de schrijver, heeft het Ministerie van Cultuur onlangs een enquête opgezet bij een paar honderd Vlaamse...Bij de door het VTI geïnterviewde schrijvers (Arne Sierens, Willy Thomas, Johan Boonen, Tone Brulin...) niet of nauwelijks...Acteren of regisseren, betrokken zijn bij repetities, huisschrijver/dramaturg van een gezelschap zijn... ze zijn het er allemaal over eens: je moet met minstens één been in de praktijk staan om goed

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Opvallend daarbij is dat het auteurs zijn die zeer dicht bij de dagelijkse theaterpraktijk staan, ofwel omdat ze vooral als acteur of regisseur actief zijn, ofwel omdat ze - als een soort dramaturg...Ik had een besloten ruimte in mijn hoofd, maar de regisseur die met mij het concept besprak zag zee en meeuwen in plaats van kraaien bij het meer...Met Harry De Neve zat ik meteen op de juiste golflengte, omdat hij me voor het eerste gesprek vroeg om filmmuziek die me bij het schrijven begeleid had, mee te brengen


Toon volgende resultaten