Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


93 document(en) met "Bij Teirlinck" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Hij werd nog aangenomen ook, en beëindigde zijn opleiding 'met vrucht'. Daarna werd hij door Français Beuckelaers gevraag bij het Lam Gods project in Arca, speelde nog in Frankenstein bij De Mannen...van den Dam, deed een happening (Feu d'Artifice) aan het Oostendse Termenhotel om ten slotte via ecologische rondzwervingen in de Pyreneeën bij Jan Decorte (Torquato Tasso) en Paul Peyskens (Julius Caesar...Dat is trouwens wat ik bij de evaluatie gezegd heb: ik kan het nu misschien wel, maar waar is de filosofie van dat alles

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Bij Willy Thomas en Marc Lemmens hoort men vooral maniertjes, opgedaan bij Peyskens en Decorte...Het is zoals bij middeleeuwse manuscripten: in de marge staat er allerlei stouts bij en dat maakt het precies leuk...Op Kaaitheater '83 bood Jan De-corte een verhelderende dramaturgische lezing van de King Lear-tekst (Etcetera 3/83). Dit jaar zijn er "grote namen" als Ingmar Bergman bij Dramaten, Stockholm en Klaus

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
zijn Wijding voor een Derde Geboorte drukte Teirlinck de hoop uit op een heropbloei van een monumentale gemeenschapskunst met daarin, na de Griekse en de Middeleeuwse periode, een derde wedergeboorte...Deze wens van Teirlinck - ook al weer flink veertig jaar oud-is nog niet in vervulling gegaan...Conflicten in die sfeer kunnen leven en dood van de kunst betekenen: tijdens de voorbije maanden werd bij Globe in Nederland, door de "organisatie" een beslissende nederlaag aan de "creatie

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Maar een structuur als de KNS - dat zei Teirlinck me vaak, omdat ik zoveel kritiek op dat theater had - moet doorzetten...Soms zag ik bij een voorstelling vier, vijf critici bij elkaar staan babbelen: die maakten samen hun kritiek...hebben nog veel gepraat: over de naturalistische speeltraditie die Frans Verreyt bij de Vlaming erg hardnekkig vindt en die hij taxeert als "een vorm van onderontwikkeling", niet alleen bij de acteurs

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Zo werd aan het INSAS (het franstalige RITCS) een acteeropleiding toegevoegd, maar voor de vlaamse afdeling kon dat niet, want er was al de Studio Herman Teirlinck...programma, in de onkunde van de directie, bij de cumulerende docenten aan wie elke vakkennis ontbreekt en die enkel uit zijn op "het in stand houden van een superprofitariaat". Met zulke uitspraken, al zijn ze waar...maak je je natuurlijk bij directie en collega's niet geliefd

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Bij de KNS was voor diepgang niet veel tijd...Bij de mensen binnenkomen, bij iedereen, dat vinden, die snaar, die opening...Dat sociale aspect wordt totaal vergeten, hoewel ik er om gevraagd heb bij Poma en bij die Jezuïet, die voorzitter is van de boven: TV-film "Het koperen schip" (Dries Wieme) onder: Dries Wieme

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
Herman Teirlinck... maar jongen, eigen inbreng, wat heb jij in te brengen...Het publiek bedacht het overblijvende tweetal met een beleefd applaus en pikte zijn mantels en bontmutsen op bij de vestiaire

Nr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
BART SLEGERS * Deed toelatingsexamens in de Studio Herman Teirlinck en het conservatorium in Gent...Ook bij improvisaties moesten we tekstjes van buiten leren...De stemvakken waren niet praktisch genoeg, we hebben dat wel kunnen bijschaven bij Jan De-vos met oefeningen van Alex Van Royen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
gingen we op gespreksronde bij de leraars toneel en bij recent afgestudeerde acteurs van de drie conservatoria...Dora van der Groen: "De persoonlijkheid van de leerling vind ik de belangrijkste norm, zowel bij de toelatingsexamens als bij de hele opleiding: die staat absoluut centraal, daar moet de opleiding...Over de visie van Herman Teirlinck bij de oprichting van de Studio, zie Etcetera nr

Nr. 17, Maart 1987 • Inhoudstafel
Werner Van den Mooter Eindredactie Jef De Roeck en Hildegard De Vuyst Vormgeving, zet- en drukwerk Drukkerij Smits, Wommelgem Abonnementen kunnen ingaan bij...aan de Studio Herman Teirlinck kunnen toekomstige beroepsacteurs en -actrices voor een toneelopleiding terecht aan de consevatoria in Antwerpen, Gent en Brussel...een poging een steentje bij te dragen tot de ontwikkeling van een theater cultuur in ons land

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Reeds Herman Teirlinck zei het en de nestor van onze toch al lamentabele theaterkritiek, Frans Verreyt, zei het hem in Etcetera na: zelfs wanneer de grote gezelschappen een lamentabele periode...Wij brengen bij voorkeur produkties die elders gewoon niet kunnen...Dat is 15 keer meer dan een kaartje bij ons

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ook bij de andere groepen ('Vrijheidsplein' en 'Justitiepaleis' in Brussel) wordt menselijk gedrag in een sociaal milieu bewegingsanalytisch getoond: bij de ene blijft het bij oog voor detail en een...Dan komen er verschillende lagen bij: wat betekent de tekst voor mij; hoe speel ik hem zodat wat hij voor mij betekent, naar buiten komt en ook ontvangen wordt: hoe kan ik binnen een bepaalde opdracht...Ze werd gesticht door Jan Ruts in 1976 bij zijn terugkeer van een tweejarige opleiding bij Etienne Decroux in Parijs

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Die vrijheid ontbrak, zowel bij de pianisten als bij het strijkkwartet, en dus ook bij mezelf...Daar had Peter een televisietoestel opgehangen: de toeschouwer zag de achterkant ervan en hoorde alleen het opgewonden gekwaak bij een Italiaans spelprogramma; van de gesproken tekst drong weinig tot...Later zal het stuk een topper worden zowel wij andere kleine Vlaamse gezelschappen als bij amateurverenigingen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
levert twijfelachtige resultaten op, zoals bij de onduidelijke figuur van Lorenzo, die plots een hippe Italiaanse pastoor lijkt te zijn...Hiermee tekent zich bij de schrijver Bourdet een vreemde evolutie af: hij is gestart bij variaties en deviaties van het meest populaire theatergenre in Frankrijk, maar stuk na stuk is hij steeds...Aan de ene kant het bij elkaar brengen van volkeren en kunstenaars (vooral levendig bij die theatermensen uit landen die op één of andere manier bij de wereldoorlog betrokken waren geweest). Daaruit

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het manifest vond nauwelijks weerklank, maar het moet wel uitdrukking geweest zijn van een onvrede die toen bij sommigen heerste -- en die vaker de kop opsteekt bij rechtgeaarde theatermensen...Hij schat dat zij er een twintigtal keren bij elkaar voor zijn geweest, "en ik kan je garanderen dat bij elkaar zijn langdurige verhalen inhield, waarbij we mekaar veeleer aan het eigen vlees zaten...Hugo Claus, die toen in Nukerke bij Ronse woonde, liet de tekst op eigen kosten drukken bij Sanderus in Oudenaarde

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Kroniek 1907-1908 Note pour Messieurs les Membres du Conseil Communal pamflettaire brief en kandidatuur van H. Teirlinck en H. Laroche voor het directeurschap van de Brusselse Schouwburg...hetzelfde jaar lanceert Teirlinck zijn project voor een Nationaal Toneel, een oud idee van De Gruyter...Bestek voor een dispuut over Toneelkunst en To-neelletterkunde in Vlaanderen, Teir-lincks bedenkingen bij de start van het Nationaal Toneel (1945). 1968: T 68 of de toekomst van het theater

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Toch is men bij onze A-gezelschappen ook dit keer van plan alles bij het oude te laten...II faut rethéatraliser le théâtre" heet het dan ook bij Teirlinck...Bij De Tijd is de prefiguratie van de nieuwe waarden aanwezig bij de Pan-supporters en de zigeuners

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Sinds enkele jaren lijkt het professionaliseringsproces van het theater bij ons dus ver genoeg gevorderd om krachten vrij te maken die zich uitsluitend aan een theoretische activiteit omtrent theater...Een uiterste nauwkeurigheid, een intense diepgang en een constante kritische ingesteldheid blijven een noodzaak bij opbouw én verwerping van theoretische modellen of van een wetenschappelijk...Studio Herman Teirlinck en het RITCS hebben in hun eerste jaren van functioneren een reële impact gehad op het artistieke leven via de mensen die er afstudeerden; Béjarts Mudra-school leverde in haar

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Aan de RUG bestonden de plannen om een sectie theaterwetenschap op te richten, volgens docent Jaak Van Schoor, al heel lang maar zijn ze steeds op verzet gestoten bij de filologen...Wel is het opvallend dat veel van de houders van het vroegere getuigschrift dramaturgie van de KUL in het theaterveld terug te vinden zijn, als adjunct-artistiek leider bij de VLOS, bijvoorbeeld, als...programmator op het STUC of public relations bij Kaaitheater en Beursschouwburg, als recensent bij De Morgen of voor occasionele opdrachten bij Oud Huis Stekelbees, RVT, Het Gevolg

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
Voorlopig is er geen interactie tussen de verschillende programma's. We hebben enkel inspraak bij de keuze van gastvoorstellingen en regisseurs...Teirlinck zat daar niet ver van af: de acteur zag hij als een cultuurdrager die inhoudelijk met het vak bezig is. Ook de geschiedenis van de Schaubühne in Berlijn is verhelderend op dit vlak...Wat er bijvoorbeeld bij De Tijd en Blauwe Maandag gebeurt, vind ik erg interessant: een literaire tekst kiezen en daar een hedendaagse theatrale vorm voor zoeken


Toon volgende resultaten