Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "Bij Testament" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Breydel... och, kom, die zat te lallen in 'n taveerne met sjarkutjees... Brabo Die bitterheid past niet «bi appetite». Is dan ons hart een gescheurden zak die bij iederen schok wat minder weegt...Chou veert recht bij dat «dood». Tijl Blijf zitten...Stof moet bij de geburen vliegen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
een normale opvoering verschijnt de dirigent bij het begin van het tweede bedrijf: hij laat het orkest dan even opstaan en neemt het applaus van het publiek in ontvangst...Men neemt ook aan dat men bij een opera de tekst slecht verstaat...Het merkwaardige bij Boesmans' houding is dat hij binnen zijn partituur allerlei persoonlijke binnenpretjes stopt: de eerste scène begint met een koor dat over de oorlog zingt

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Eén van de belangrijkste problemen bij Duitse, en zeker bij Oostenrijkse stukken, is het begrip 'zee' of het begrip 'grond', dat totaal iets anders betekent dan bij ons...Bij Brecht is dat al onvertaalbaar, en zeker bij Handke...de 19de eeuw werden dezelfde vragen gesteld, bij Büchner heel duidelijk, bij Goethe, bij Wagner

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Bij de zangers ligt de situatie totaal anders dan bij de acteurs: zangers worden samen geëngageerd voor een bepaalde pro-duktie...De eerste dramaturgie begint bij de programmatic Ik toets mijn ideeën daarover bij mijn medewerkers: bij Sylvain Cambreling, bij mijn dramaturgen...Ik maak bij de regisseurs een onderscheid tussen zij die een dramaturgie ontwikkelen vanuit de tekst, en zij die vertrekken van hun eigen visie

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
Zijn verschijning heeft iets van een stervende, die in zijn laatste manifest, zijn testament, alle krachten bundelt en niet de minste weerstand duldt...Bij Kantor ga ik niet de inspiratie opdoen voor de oprichting van een cricoteekje, van epigonentheater

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Die vrijheid ontbrak, zowel bij de pianisten als bij het strijkkwartet, en dus ook bij mezelf...Bij de andere acteurs valt vooral Marc Cassiman als muzikant op: hij zit juister dan briljante Bertheloot in Tourcoing...Maar er werd toch wel opgekeken toen bleek dat die jonge knaap in het stuk een relatie had met een Marokkaan en zich daar gelukkig bij voelde

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De Franse creatie van Orgie, bij het Ensemble Théâtral Mobile, geregisseerd door Marc Liebens, lokte een hatelijke reactie uit, ook nu nog...Arne Skoglund, die over zichzelf vertelt, door een lied van Brahms -- een tekst uit het boek Prediker, Oud Testament -- of bij een geluidscassette met kerstwensen, die zijn grootmoeder hem zond uit...Wij mogen ons daar niet bij neerleggen, en aan de Vlaamse autonomie een inhoud verschaffen die niet ophoudt bij het zakelijke

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
Het verjaardagsfeest Alsof het door een demiurg zelf voorzien was, treft het spektakel de toeschouwer als een testament, maar bij nader toezien was dit het geval met elk spektakel sedert...Enkele dagen na de begrafenis verdwaalde ik, bij valavond, op het besneeuwde Krakause kerkhof, als op een scène...Bij de ingang staat de bejaarde Pierrot, met tranen in de schmink op zijn gezicht; tevergeefs gaat hij op zoek naar Colombina, die al lang is teruggekeerd naar haar armzalige pension

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Van musikaliteit en verfijning viel er bij hen weinig te bespeuren...zur Oper in Brüssel". Clémeur toont zijn zin voor decorum, wanneer hij het woord richt tot het publiek bij de uitzending van Manon Lescaut op televisie...De ongebreidelde passie bij Verdi, primitief en elementair, wordt bij Puccini gesentimentaliseerd en geciviliseerd

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Peyskens/Van Beirendonck Waar Torquato Tasso zowel bij Maatschappij Discordia als bij De Tijd een typische ensemble-voorstelling is geworden, wordt de Tasso, die Paul Peyskens en Michel Van...Peyskens zocht vijf spelers bij elkaar met een erg afwijkende geschiedenis: Sam Bogaerts (regisseur geweest bij Witte Kraai en Toneelgroep Amsterdam), Tania Van der Sanden (actrice uit de school van...Maar ook de omgekeerde tegenstelling: Tasso's droom over de Gouden Tijd, die hoog-romantisch klinkt, dicht bij Kleist, waar Leonore zich berustend neerlegt bij de vormelijkheid

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
het literaire en politieke testament van Max FRISCH...Rawie schrijft bij zijn leven al postume gedichten met een rechtstreeks uit Petrarca vertaalde grandeur

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Philipsen • Als een open scheermes door de wereld
Het heeft hem niet belet in enkele jaren een poëtisch oeuvre bij elkaar te schrijven, dat tot het belangrijkste behoort wat de Duitse literatuur heeft voortgebracht...Deze eer dankt hij vooral aan zijn literaire testament Woyzeck: een bundel onafgewerkte en ongeordende, haast onleesbare fragmenten, moeizaam ontcijferd en in vier handschriften gesorteerd - een...want met dat fragmentaire testament kunnen eindeloze variaties gemaakt worden, die elk een eigen versie en dus interpretatie vormen

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De gestalte is Prospero en de woorden die hij tot het publiek richt en die als motto aan deze tekst voorafgaan, worden beschouwd als Shakespeares artistieke testament...de scène, om met Patrice Pavis te spreken, de laatste wijkplaats, het oord bij uitstek voor een ontmoeting met het andere, het vreemde, precies omdat ze nog iets van haar oude sacrale functie als...Regisseurs trokken met hun acteurs naar het buitenland om bij de vreemde culturen in de leer te gaan: Eugenio Barba ging met zijn troep spelen bij de Yanomani-indianen in Venezuela; Peter Brook trok

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Drie koningen en een controletoren
Om zijn pleidooi visuele kracht bij te zetten, worden de kernwoorden op twee wanden geprojecteerd...Anders dan in het Nieuwe Testament, zijn de drie koningen hier niet om een pasgeborene te verwelkomen, maar om een begrafenis mee te maken: er is een baby gestorven, maar even later blijkt die uit de

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Meteen doet het er eigenlijk niet zoveel meer toe of wij, het publiek, ja dan nee weten wie Philoktetes nu eigenlijk was, en of bij voorbeeld Müllers tekst, die dateert uit de jaren vijftig, wel...Als Ron Vawter bij voorbeeld in het Müller-gedeelte zijn Duitse tekst, hem toegefluisterd door een dictafoon, erg moeizaam, met horten en stoten uitspreekt, vrees je als toeschouwer meteen het ergste...En hoeft het ook nog gezegd te worden dat het bedreigende altijd ook fascineert, althans indien het zich op een veilige afstand bevindt - op een podium bij voorbeeld

Nr. 46, Januari 1994 • Wim Van Gansbeke • Portret van de recensent als provocateur
Maar ik heb hier zijn testament, dat ik alleen open omdat u zo aandringt...Blijkbaar vond hij dat achteraf bekeken zelf nogal bombastisch, pathetisch, bij de haren getrokken en te dicht aanleunen bij een verwerpelijke, van provocatie gespeende communis opinio...Ik wens u toe per testament dat gij, op apegapen, krepeert alin een hoerentent: den Here kent zijn schapen

Nr. 47, December 1994 • Herman Asselberghs • Jan & Sigrid & Lisa & Kurt...
Het enfant terrible van de kleine theaterwereld, maar desalniettemin een Bekende Vlaming, kind aan huis bij de tv — bij voorkeur in de stomste programma's, gegeerd interviewee in menig radio- en tv...Sigrid/Lady Macbeth kan daar tegen, de kleine Lisa bij momenten misschien iets minder (alhoewel), vooral het publiek voelt zich ongemakkelijk...zijn haastig nagelaten testament schrijft hij nog op de valreep dat de grootste misdaad die hij kan bedenken erin bestaat 'to put people off by faking it, by pretending I am having 100% fun

Nr. 67, Maart 1999 • Pol Arias • Ambachtsman in menselijk gedrag
processen van het acteren zo diepgaand en volledig heeft onderzocht als Grotowski...' Dat schrijft Peter Brook in 1968 in zijn voorwoord bij het boek Naar een sober theater (Uitgeverij International...Toch was er al een toename aan lichamelijke expressie te bespeuren bij gezelschappen als het Living Theatre en het Open Theatre...1986 ging hij ook aan het werk bij het Centro per la espermantizione e la ricerca teatrale in Pontadera in Italië

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
de Romeinse keizer Konstantijn het christendom tot staatsgodsdienst verhief, het einde betekende van een radicale gelovige praktijk, van de authentieke spirituele kracht van het Nieuwe Testament...Het is in dit verband niet onbelangrijk dat het gevoelen van verlies vooral wordt verwoord door geïnterviewden of auteurs die er van in het begin bij waren en tevens dicht bij kunstenaars stonden en...Maar laat ik, nogmaals, bij de leest blijven - bij zowel de ontstaansgeschiedenis als de huidige werking van die huizen die sinds het Podiumkunstendecreet ook officieel kunstencentra heten

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Daar waar, bij een of ander geschil, de sedentaire burger verplicht is het probleem op een min of meer democratische wijze op te lossen, heeft de reële of spirituele (betrekking hebbend op de...Heel anders was dat bij het théâtre beur van de jaren '80...Met de hiphop hebben de banlieusards zich een subcultuur toegeëigend uit de New Yorkse downtowns Bronx, Brooklyn en Manhattan: rap, smurf (waarbij men dicht bij de grond danst), tag, graf (graffiti


Toon volgende resultaten