Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Bij Vere"Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
De Keersmaeker: Wat ik plezant vind bij De Vere (tijdelijk repertoiregezelschap bestaande uit Maatschappij Discordia, Dito Dito en Stan, nvdr) is de veelheid aan repertoire...Vercruyssen: Bij De Vere raak je nooit voorbij het stadium van adrenaline...Wat we nu bij De Vere doen, kunnen we gebruiken in A Public Enemy en andersom

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • De weg is deel van de bestemming
Over de intenties en bedoelingen van De Vere, de tijdelijke toneelspelersvereniging vorig seizoen gevormd door Maatschappij Discordia, Stan en Dito Dito, werd vooraf door henzelf uitvoerig bericht...Brigitte Raskin die bij haar eerste boek de hemel ingeprezen wordt en bij haar tweede de aarde ingetrapt...Niemand die zich vragen stelt om de evident begane beoordelingsfout - ofwel bij het eerste, ofwel bij het tweede boek; of misschien wel bij allebei

Nr. 46, Januari 1994 • 
Hij vertolkt de menselijke, al te menselijke Edward Fairfax Vere, de kapitein van de Indomitable, die in een positie gedwongen wordt waarbij hij niet anders kan dan Billy Budd ter dood te veroordelen...Bij Vere vergelijk je automatisch met de interpretatie van Peter Pears, voor wie dè rol geschreven werd...Vere probeert zich te verzoenen met het oordeel dat hij geveld heeft, het evenwicht dat hij hierdoor bereikt is evenwel twijfelachtig

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Bij Vere vergelijk je automatisch met de interpretatie van Peter Pears, voor wie dè rol geschreven werd...Op die manier wordt hij ook de door Budd afgewezen minnaar, die al zijn bewondering en liefde reserveert voor de kapitein "starry Vere". In deze mannenopera, in dit opzicht...Bij de opkomst van Grimes zingt het 'koor onverstoorbaar verder met het notenpapier voor de ogen

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
De slechtste acteur is nog beter dan de beste criticus omdat het theater uitsluitend bij gratie van de acteur bestaat...Nochtans had een taak van Etcetera kunnen liggen in het volgen van het hele De Vere-project...Richtlijnen voor het indienen van plannen zijn op te vragen bij FACT

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
via workshops leden van de Brusselse multiculturele gemeenschap bij hun projecten te betrekken; Sara De Bosschere trekt met de groep Pageia, waartoe ook studenten van Studio Herman Teirlinck behoren...Hoe kan in een communicatieproces iets wat bij de ene partij 'gefaked' wordt bij de andere partij als 'echt' overkomen...Dat is de voornaamste basis voor het werk dat je doet'. Mieke Verdin voegt daaraan toe: 'Reeds tijdens onze opleiding bij Jan Decorte hadden wij geleerd alle mogelijke theater- en acteernormen af te

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Het verdwijnen
Gezelligheid' moet je bij hem inderdaad niet zoeken...De scène blaakt van het licht, geen schemerlampen maar ruimtetuigen, geen poëzie bij de haard maar Dana Caspersen die in de waanzin van haar eigen tekst letterlijk als in een web verstrikt raakt...handen van de muzikanten, Maatschappij Discordia dat zich af en toe opengooit naar andere gezelschappen om de gezamenlijke improvisatie van De Vere aan te gaan - om daarna opnieuw 'klein te durven zijn

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Van den Dries • De Vere: theater zonder veel cinema
De Vere etaleert een soort urgentie die heel dwingend is in de toneelervaring...lectuur van mijn krant bij een uitspraak van museumdirecteur Rudi Fuchs: 'Ik ben geconditioneerd door de geschiedenis als het bij elkaar verzamelde geweten...Geprojecteerd op het Vere-project, maakt het citaat een interessante paradox zichtbaar: in de mate dat De Vere het repertoire - en dus ook de geschiedenis - onderzoekt, laat het de tijd stilstaan

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Hij is jazzrecensent geweest bij verschillende week- en dagbladen - onder meer bij De Standaard - alsook bij de radio...Maar wij hebben een publiek dat zweert bij de bebop, de muziek uit de periode 1945-1960...Juul: Ze hebben hem verschillende keren gevraagd als jazzrecensent bij De Standaard, hoor

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
ingevoerd: dat wat een groep bij elkaar hield was niet het artistieke concept van één regisseur, die een gezelschap van acteurs rondom zich verzamelde, maar eventueel een politieke overtuiging en...er geen systeem te bedenken waardoor individuele podiumkunstenaars een fulltime contract of een soort werkbeurs verwerven, al dan niet aangehecht bij of in het kader van een bepaalde theaterstructuur...lid van een gezelschap; een 'archipel' van zelfstandige eilandjes die nu eens bij het ene dan bij het andere continent aanleunen i.p.v

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
De Vere is een soort vrijplaats, waar je ook vele stukken naast elkaar zet maar op een ‘volstrekt onverantwoordelijke wijze’ – onverantwoordelijk in de letterlijke zin, geen verantwoording dragend...En het is toch niet omdat Chris Nietvelt weggaat bij Toneelgroep Amsterdam en in Eindhoven bij Het Zuidelijk Toneel terechtkomt dat ze die rol niet meer zou kunnen spelen...Het auteursrecht van een voorstelling ligt niet alleen bij de auteur of de regisseur of de dramaturg, of het gezelschap maar voor een groot deel bij de toneelspeler die dat een aantal jaren moet

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Sara De Bosschere • Dialoog
volgden, de aanhouding van Abou Jahjah... We delen de verontwaardiging over het onbegrip, de domheid, het gebrek aan tolerantie en gezond verstand bij velen die publieke uitspraken doen over deze zaak...communicatie weg: de communicatie die wij vroeger bijvoorbeeld hadden in De Vere van Maatschappij Discordia of in hun Fin de Saison...Sara stond op dat moment (begin januari 2003) heel dicht bij de nieuwe première van de Roovers (Blue Remembered Hills), waarbij het werkproces toch weer een belangrijke ervaring opgeleverd had

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • 'De gedachten zijn vrij...': Brief aan jonge...
Als we samen een gepassioneerd gesprek kunnen aangaan, vinden we misschien wel de weg om bij elkaar iets van ons aanvoelen van actualiteit en geschiedenis te laten binnensijpelen...Ik kan me inbeelden dat die euforie even groot was bij de industriële revolutie in de negentiende eeuw, toen machines het werk van mensen gingen overnemen, toen de elektriciteit, de telefoon, de...Hij zou het puin verwijderen bij de opening van de schacht, hij zou de steel van het theelepeltje tot een lus buigen en het touw eraan vastknopen, hij zou het lepeltje langzaam in de schacht laten

Nr. 91, April 2004 • Loek Zonneveld • Mokerslagen van schoonheid: Peter Sellars' The Children...
Bij de wereldpremière van deze voorstelling was dat RuhrTriennale-directeur Gerard Mortier, die zich tot het publiek wendde met een tekst van de onlangs in ballingschap overleden Palestijnse schrijver...De Amsterdamse première zal worden ingeleid door de Nederlandse ex-premier Ruud Lubbers, nu Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Vere- nigde Naties...verontwaardiging worden aangebracht door de voogd Jolaos- een prachtrol van Uliks Fehmiu, een acteur die er schijnbaar moeiteloos voor zorgt dat iedere komma in een tekst bij het publiek snoeihard aankomt