Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Bijzonder Tijdelijk Kader"Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Bijzonder tijdelijk Indien men van een occasionele en amateuristische werking naar een continuïteit op professioneel niveau wil overstappen, is er vooral betaald personeel nodig...Inclusief Bijzonder Tijdelijk Kader (BTK dus) en burgerdiensten heeft elk centrum gemiddeld slechts 2 werknemers die hun arbeid niet op louter vrijwillige basis ter beschikking stellen...Het Bijzonder Tijdelijk Kader heeft de voorbije jaren De Hoop, Limelight, Stuc en De Spiegel een flinke duw in de rug gegeven

Nr. 34, Juni 1991 • Pieter T'Jonck • Rome / Over theatraliteit
Niet door geweld, maar door het stellen van een kader, door pacificatie...De onafhankelijke stad boet aan macht en prestige in. In de "Blijde Intredes" wordt de stad door decors ' tijdelijk getransformeerd, perspektivisch gecorrigeerd tot een "vorstelijk" schouwspel; met...Rome / Over theatraliteit is een bijzonder goed gedocumenteerd, en op een elegante manier geformuleerd, zodat je het leest als een goed historisch essay

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
De Keersmaeker: Wat ik plezant vind bij De Vere (tijdelijk repertoiregezelschap bestaande uit Maatschappij Discordia, Dito Dito en Stan, nvdr) is de veelheid aan repertoire...Sinds de Tweede Wereldoorlog is bijzonder weinig geschreven dat zo ver durfde gaan als het cynisme van de jaren twintig...De verantwoordelijkheid om de mensen te entertainen, waar voor hun geld te geven, dat zijn allemaal begrippen die bijzonder discutabel zijn

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Bij zijn onderzoek naar de rol van de criticus liet hij zich leiden door het theoretisch kader van Pierre Bourdieu...Het enthousiasme van al te veel toeschouwers wordt niet als bijzonder maar eerder als verdacht gezien...Tenslotte is het opvallend dat er een bijzonder 'gewicht' aan de voorstellingen van de Blauwe Maandag Compagnie wordt gegeven

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Net als in het traditionele ritueel wordt er tijdelijk een communitas gevormd, zij het een bijzonder momentane en tevens erg kwetsbare...Zij: 'Ja, maar een solo is ook bijzonder zwaar om doen...Zij laat opnieuw het woord 'confrontatie' vallen, hij brengt vervolgens de notie van fantasma in stelling: een regisseur poogt al kijkend zijn eigen fantasma's te betrappen, die het fundamentele kader

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
En in dit bovennatuurlijke ogenblik verschijnt een sublieme essentie: het vermogen van de danser om de natuurlijke toestand van zijn lichaam tijdelijk op te schorten in precies die act waarin hij...Hierna wil ik in het bijzonder aandacht besteden aan de door mij onderkende trefzekere gelijkenissen tussen Balanchines volkomen oorspronkelijke interpretatie van de balletkunst en de niet minder...voorstelling, dat niet wordt volgestopt met rekwisieten of decors en veeleer uniform is verlucht door een qua kleur homogeen achterdoek, is tevens een esthetische noodzaak binnen het modernistisch kader

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Het nog altijd lopende debat over kunst-en-economie doet dan ook meer dan eens bijzonder puntloos aan, zeker als het gaat over de verhouding tussen dé kunst en dé economie binnen dé maatschappij...Maar ik meen wel dat er nog altijd nood is aan een overkoepelend podiumkunstenbeleid, dus aan een regulering die beduidend verder gaat dan uitsluitend het hérscheppen van het kader ter erkenning en...Maar ook voor de diverse raden en adviescommissies of voor tijdelijk aangetrokken experten-velddeskundigen wordt er een grote(re) inbreng voorzien in het model van de supervisiestaat

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
Hij haalt er problemen aan (de mondigheid van de spelers, het kader waarbinnen critici hun oordelen plaatsen, de veldwinst van de abstracte kunst, het zichzelf overleven van het naturalisme...Op het slappe koord gaan de normale waarden – tijdelijk – niet op...John Cassavetes zegt dat hij zoekt naar ‘de waarheid’, maar dat is een gevaarlijk woord, want de waarheid is een heel betrekkelijk iets, met bijzonder weinig inhoud

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Gegeven de politieke en constitutionele institutionalisering van diezelfde scheidslijn lijken de kansen op het ontstaan van een Brusselse groeicoalitie zelfs bijzonder klein...waar ik zo af toe mijn visie op de sociologie en de hedendaagse cultuur aan een internationale keur van toekomstige dansers en choreografen presenteer (overigens een bijzonder prettige bezigheid...Tijdens de openingsdagen van BSBbis werd intrigerend videowerk van Els Dietvorst getoond, gemaakt binnen het kader van het sociaal-artistieke project De terugkeer van de Zwaluwen

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Die discussie, waarvan de vorm in het choreografisch lab vanzelfsprekend schommelt tussen het discursieve en performatieve, was de kerngedachte in het BDC-evenement en de workshops in het bijzonder...Natuurlijk gold dit enkel voor een exclusieve minderheid die zich de tijd kon permitteren en die door de organisatie in de watten gelegd werd - die zich met andere woorden tijdelijk aan haar gewone...Nieuwe evenementen, nieuwe voorstellingen, nieuwe samenwerkingen en nieuwe configuraties tussen theorie en praktijk komen voort uit dit tijdelijk knooppunt

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Ook de leverende landen zouden daar wel bij varen, zo luidde het, want ze zouden tijdelijk geholpen zijn in hun overbevolkingsprobleem...dat kader moet de culture beur gesitueerd worden...het bijzonder in verband met het Algerijnse fundamentalisme, worden de oorzaken gezocht in een samenspel van krachten op mondiaal niveau: 'Un homme politique européen de droite propose la

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Die is er eigenlijk ternauwernood voor de podiumkunsten in het algemeen en al helemaal niet voor de florerende danssector in het bijzonder...Zo maken kunstenaars almaar vaker een tijdelijk gebruik van de meest uiteenlopende ruimtes en neemt het belang van ICT sterk toe binnen artistieke projecten...Maar wie passeerde er dan tijdens de voorbije twee jaar in de Tacktoren (en toonde vaak ook werk in het kader van Dans@Tack)7. Het namenlijstje varieert van reeds internationaal erkende choreografen

Nr. 99, December 2005 • Ive Stevenheydens • Venetië versus Istanbul, wie heeft de grootste?
Istanbul werd door de curatoren een iets duidelijker afgelijnd - maar daarom niet goed uitgewerkt - kader voor de tentoonstelling aangereikt...De officiële feestjes vonden we tijdens de voorgaande edities dan weer bijzonder vervelend, niet alleen omwille van hun gespannen sfeer, maar vooral omwille van het gebrek aan een leader...Maar aan het statuut van de biënnale, met in het bijzonder de dominante positie van de curator tegenover de onderdanige kunstenaar, ergerden we ons behoorlijk

Nr. 103, September 2006 • Peter Stamer • Teleac-cursus Superamas
televisie, zodat de toeschouwer op het einde niet meer weet of het lichaam überhaupt wel in staat is om uit te drukken wat het buiten het massamediale kader emotioneel graag kwijt zou willen...Het individuele lichaam van de mens verdwijnt binnen de culturele matrix in het nooit-weer-ziens zoals de verstorende komeet in het zwarte gat: zijn verschijning is tijdelijk, van voor- bijgaande aard...Het bloed, dat dan vermoedelijk door al die opwinding bij enkelen aan het koken gaat, borrelt bijzonder sterk in bepaalde lichaamsdelen

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Op zich is de idee van residentie, namelijk het tijdelijk verblijven op een andere plaats om daar ongestoord creatief te werken en zonder je zorgen te maken over heen-en-weer reizen of het thuisfront...het kader van mnemonic nonstop daarentegen, de samenwerking met Jochen Roller die ik al eerder aanhaalde, besloten we om te werken rond het vinden van je weg in een ‘elders’. We wilden een stuk maken...dit specifieke geval was het reizen bijzonder vermoeiend (je weg zoeken in iedere stad ging niet enkel over het leven van alledag, maar ook over de kunstproductie zelf), maar het was een onontkoombaar

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
De dakloze bijvoorbeeld, eigent zich de ruimte waar hij slaapt (tijdelijk) toe: enerzijds was de ruimte publiek net vóór hij er een geschikte slaapplaats in zag, anderzijds is het precies omwille...Het moge onverwacht lijken maar in de overtreding handelt iedereen bijzonder uniform...Onlangs kamde hij – in het kader van de donderdagen – de onmiddellijke omgeving van deSingel uit... Op deze manier krijgt hij niet alleen vrij snel een betrouwbaar beeld van een stad of een

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
Een andere ontevredenheid met het dispositief gaat over het soort discours dat binnen dit kader kan geproduceerd worden...werk tijdelijk onder te brengen in een bepaalde organisatie van tijd en ruimte...Dit initiatief, dat in eerste instantie door een choreograaf en een theoretica werd voorgesteld aan een aantal performancekunstenaars, gaat uit van een kader van bijzondere condities om

Nr. 112, Juni 2008 • Kristien Hemmerechts, Johan Thielemans, Niels Ruëll • FILM, TV, DVD
De waarheid komt aan het licht en iedereen keert zich – tijdelijk – van Elisabeth af...Linkeroever is gemaakt in het kader van de tweede reeks ‘Fait Divers’, een project van de commerciële televisiezender VTM in samenwerking met het Vlaams Audiovisueel Fonds...La Fille du Régiment komt een bijzonder moeilijke aria voor, waarin de tenor een paar maal tot aan de hoge do moet reiken

Nr. 114, December 2008 • Jeroen Versteele, Jeroen Peeters, Anoek Nuyens • Kroniek
Bovendien gedraagt de band The Broken Circle Breakdown... © Kurt Van der Elst zich bijzonder theatraal en niet zoals in een club: kijk hoe de muzikanten opkomen en hoe ze zich...Allemaal hebben ze een gemengde afkomst die over culturen en continenten heen reikt, spreken ze meerdere talen en zijn ze door het werk van hun ouders tijdelijk in (Advertentie...Een zorgvuldig dramaturgisch kader en handige enscenering is wat een en ander op dreef houdt, en op dat punt worden de voorstellingen van Stefan Kaegi stilaan toch al te formulaïsch