Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Bijzondere Advies Commissie"Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het lijkt erop dat de Raad van Advies voor de Toneelkunst in de toekomst harder moet zijn...raad-der-directeurs-van-advies). Het Jeune Théâtre wordt betoelaagd uit een soort projectenpot die, in vergelijking met de onze, beter gespijsd is, en waarop een ander adviesorgaan toeziet (voor 51...02/510.35.98). De aanvragen worden beoordeeld door een commissie, samengesteld uit twee leden van de Raad van Advies voor de Toneelkunst en twee leden van de Commissie van Advies ter

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
Dié Brusselse instelling, die zich theoretisch het best als beleidsmaker kan profileren, namelijk de Nederlandse Commissie voor Cultuur van de Brusselse Agglomeratie, is politiek uitgeblust en...bijgestaan door zijn Raad van Advies...De KVS is een geval apart: een A-gezelschap, met groot repertoire, dat bijzondere bescherming geniet van de stad Brussel -- de Schepen van Schone Kunsten is voorzitter van de beheerraad, en er is een

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Kurt Melens is dramaturg bij Het Toneelhuis, lid van de Bijzondere Advies Commissie poëzie, essay en theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en initiatiefnemer van het Schrijverspodium...Staf Pelckmans is directeur van cultuurcentrum de Warande en voorzitter van de commissie cultuurcentra

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
en de commissie wijst op de druk uit het bredere dansveld waar ‘de vraag werd gesteld of Vlaanderen een eigen balletgezelschap nodig heeft’. Het kbvv nam de handschoen op en verklaarde aan te...Hun advies is doorslaggevend voor het artistieke beleid...De naamgeving op talig niveau, commissie Dans, heeft in elk geval gezorgd voor een unieke invulling van het begrip ‘dans’ op beleidsniveau: dans was geen ballet, dans gold enkel als alle vormen van