Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "Bijzondere Zaken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Maar wie met hem discussieerde, ontdekte een bijzondere scherpzinnigheid en intensiteit...Hij mag dan nog met essentiële zaken in zijn leven en in dat van het publiek bezig willen zijn, de wonden waaruit kunst ontstaat blijven noodzakelijkerwijze open...Maar kunstenaars, vooral zij die kunst en zaken doen gelijk stellen, zullen hun frustraties en die van hun volgelingen blijven uitbuiten en het vertikken om ze te genezen, want zo voorkomen ze de

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Het verdient dus onze bijzondere aandacht dat er in het Gentse twee gezelschappen hun eigen werk onbevredigend vonden en onbevangen aan een herinterpretatie begonnen: het NTG vond dat Hamlet, waarmee...Op bepaalde momenten worden er heel subtiel allerlei zaken aangereikt en getuigt Sierens van een oorspronkelijke fantasie...Zo zorgde Erik De Volder bijvoorbeeld voor bijzondere originele poppen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Jeronimus Een vloeistof om goede van slechte karakters te kunnen onderscheiden... (Gloster bekijkt hem op een zeer bijzondere manier, maar hij begint wel te twijfelen aan de geestelijke vermogens van...En zo staan de zaken...Gloster Het is de gewone gang van zaken, mevrouw, dat wij in ons beroep mensen ontmoeten die in de meest tragische situaties voor mekaar met de moed der wanhoop ten beste spreken

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Door deze gang van zaken vatten ook anderen elders moed...Eigen stijl Die had reeds heel bijzondere creaties op zijn actief...Andermaal is hier bewezen dat grote zaken in het theater maar mogelijk Tijdens de generale repetitie voor de laatste produktie van Maurice Huisman in de Munt, juni 1981

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Precies daarom is het jammer dat Laure Moulinier, de Vrouw in deze voorstelling niet deze bijzondere laag in Pasolini's tekst weet te raken...Men kan dan minder vrienden een plezier doen, maar zoals de zaken nu gaan, lijkt het er sterk op dat men zijn vrienden een vergiftigd geschenk in de handen stopt

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Er wordt bijna ongemerkt overgegaan van stomme film in toneel: een originele idee, die bovendien öp een bijzondere secure en humoristische wijze is uitgewerkt...Finale Deze Beweeging bracht veel creativiteit aan het licht, maar ook minder positieve zaken

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
Voor de Minister van Binnenlandse Zaken zijn de zgn...De KVS is een geval apart: een A-gezelschap, met groot repertoire, dat bijzondere bescherming geniet van de stad Brussel -- de Schepen van Schone Kunsten is voorzitter van de beheerraad, en er is een

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
elke scène waar het kind centraal staat lijkt men op eieren te lopen, omzichtig wordt er om de zaken heen gepraat...De bijzondere benadering van het rijpingsproces van een jong mens, de aarzeling tussen mannelijk en vrouwelijk, dat alles zal niet vreemd zijn aan haar inbreng

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Ondanks Wajda's plastische talenten en voorkeur voor de film, waarin het oog van de camera de enige brug is tussen toeschouwer en acteur, bewijzen deze drie spektakels Wajda's bijzondere betrokkenheid...De laatste nacht van de sabbat, bij volle licht, vertelde de vader me onder het drinken van de thee opgewekt over zijn zaken en over een huwelijkspartij voor zijn dochter : een erg goede, begaafde en...Op die manier krijgen de dood en de bovennatuurlijke kracht - hoofdthema's van het drama - een bijzondere (en scenografisch zelfs centrale) plaats

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Dat je echter door abonnementen het publiek dwingt om ook minder populair werk te zien, lijkt mij de zaken mooier voorstellen dan ze zijn...Daarbij komen heel wat elementaire zaken als dood, liefde en passie aan de oppervlakte...De tekst werd er echter niet beter verstaanbaar door en die bijzondere klank van het Tsjechisch ging verloren

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
gekozen: voor elke produktie wordt namelijk een bijzondere locatie gezocht die een architecturale en ruimtelijke meerwaarde oplevert voor het scenisch project...De plattelandsthematiek lijkt me veeleer voort te komen uit een behoefte tot een soort primitiviteit door te dringen, tot primaire gevoelens als pijn, angst, drift, tot ultieme zaken van leven en dood...Na Gust dat in 1978 voor een aantal voorstellingen in Antwerpen te zien was, betekent dat een hernieuwde kennismaking met het werk van deze bijzondere groep

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Sinds de Renaissance zijn denkers en schrijvers aandacht gaan besteden aan de bijzondere kenmerken, de 'hartstochten' van territoriaal afgebakende groepen: in Engeland ging dit, om duidelijke...Het landschap, de ziel, de gemeenschappelijke gevoelens , alle bijzondere kenmerken van de groep worden verbonden in Rousseau's idee van het 'soevereine volk', en daarna in de idee van de...zijn - regelen de zaken vaak op een even cynische manier als dat in het politieke milieu gebruikelijk is. Maar kunstenaars willen dit niet weten, ze zijn er te afhankelijk van, het is comfortabeler de eigen

Nr. 37, April 1992 • Maarten Van Steenbergen • boekbespreking /
Het zijn vaak zaken waarover men in het circuit nog maar moeilijk durft te debatteren...harmonie in de immer bewegende disharmonie' of de 'geduldige werking van het algemene in het ononderbroken bijzondere menselijke bestaan'. Als aanvulling hierop kan het essay van Decreus over de esthetiek van het

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Antonis: De Antwerpenaar is op een heel bijzondere manier op zijn stad verliefd...Tegelijkertijd ziet hij die wereldhaven en dat vervult hem met een bijzondere trots...moeten heel duidelijk tonen dat er in Europa een paar zaken grondig fout lopen

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
Mark De Putter: Misschien heeft de keuze voor theater en niet voor film of een andere kunstvorm daar rechtstreeks verband mee: het gaat deze mensen wellicht om de bijzondere kwaliteit van het directe...Op die manier veranderen de zaken natuurlijk niet snel

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
Uiteindelijk ging het NTG in 'ballingschap' naar het Tolhuis, en werden de zaken grondig aangepakt...Het lijkt ook wel logisch, omdat aan de wieg van het theater, als culturele uitdrukkingsvorm, de uitvinding in renaissance en barok van een zeer bijzondere architectuurvorm staat...glazen pui vlak naast Dierkens imposante achtergevel) overdacht uitgevoerd wordt, kunnen deze bijzondere kwaliteiten van het gebouw enkel toenemen

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Daarna zal hij deze passages niet schrappen, maar ze precies met een bijzondere zorg omringen, of zelfs tot de centrale scènes van zijn lezing maken...Sellars vertaalt dat naar een televisie-programma, waar twee vranke commentatoren met veel leedvermaak de stand van zaken aan het publiek meedelen...Sellars draait de zaken radicaal om: hij plaatst de doge midden op het voortoneel met zijn rug naar het publiek

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Je ziet zoveel interessante zaken, zoveel indrukwekkende persoonlijkheden met een eigen schriftuur...Op het moment dat elk jury-lid voor zichzelf die twee zaken aan elkaar gaat koppelen, ontstaat er een (al dan niet collectieve) vaststelling over een bijzondere, belangwekkende voorstelling

Nr. 51, Augustus 1995 • Adinda De Wit, Luc Dhooghe, Roos Werckx • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Een fijne voorstelling was Mijnheer Bach, eigenlijk voor kleuters, maar ik vond ze heel leuk, en de grappige dansvoorstelling De Ondergang van de Titanic door Bijzondere Zaken

Nr. 52, Januari 1995 • Jürgen Pieters • Voor een kritiek van onbegrip en ironie
als die andere kunstvormen een geëngageerde reflectie veronderstelt over het zelf, de ander en de buitenwereld en die die reflectie verwoordt op een bijzondere wijze...Dat hij in dat proces nog een aantal andere zaken meeneemt - hoe de voorstelling zich tot de wereld buiten het theater verhoudt, of tot andere voorstellingen of andere kunsten - is mooi meegenomen


Toon volgende resultaten