Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


111 document(en) met "Blauw Vier-03" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
1972, op het eerste internationaal filmfestival van de korte film te Grenoble, werden zeven van de acht ingezonden Belgische films geselecteerd en behaalden ze vier of vijf van de zeven hoofdprijzen...De waarheid kwam aan het licht, de acteurs worden nu toeschouwers, en ook het decor wordt afgepeld: achter het blauw, het wit; daarachter de blote houtskleur, en achter de ramen, de Leuvense skyline...Vier mannen spelen even zovele vrouwenrollen zonder gebruik te maken van enige truuk (geen vrouwenkleren, geen 'typische' gestiek, geen travestieuitspattingen). Een eerlijke tekstbehandeling blijkt

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
De trutachtige witte jurk met blauw lint en het kroontje van Cordelia insinueren fletse sentimentaliteit in de plaats van gevoel...De rest laat ze nogal blauw blauw... en terecht...Vier heel jonge vrouwen die dezelfde afgemeten, identieke gebaren en handelingen maken - wat een discipline

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
een diagonaal, in drie etappes uitgebouwd, gaan de vier vrouwen een mathematisch spel aan: vier wordt opgedeeld in 1+3 of 1 + 1+2 of 1+2+1 of 3 + 1 enz...Beurtelings blijft één van de vier dansers achteraan op een stoel zitten; van de drie dansende figuren komt er telkens een naar voren in een lichtgang en danst een ongewone solo, opnieuw opgebouwd met...De rest laat ze nogal blauw blauw... en terecht

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Legende De gezelschappen zijn gerangschikt volgens hun plaats in het Theater('75), namelijk in vier groepen : A, B, C, D. 1981-1982: reëel geboekte cijfers, gepubliceerd door de...En hoe blauw zijn de Poma-besluiten ? De groepen met een personele liberale binding kregen in 82-83 extra geld (Arena, Zwarte Komedie) of leveren relatief weinig in (Speel-teater, Zwarte Komedie

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Brabo Van drie tot vier, bezoek en klatergoud- conferentie... Tijl verduidelijkt: Goud dat klatert... Brabo Dan, excellentie, van vier tot vijf, uw daaglijksche veldslag...Vier zijn er geweest, vier «patrons»... Déze maakt krankzinnig...tot Belly): Mores leer ik je... (tot de overigen): Vier whisky?... (exit in de bar). Belleken blijft doodsbeangst bij de deur ah 'n marmotje voor de vlijmoogen van 'n slang

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Voor een paar blauw adertjes, mij niet gezien...Dat zeg ik ook altijd aan jonge mensen -- ik laat de micro even los, kom terug -- "Vrienden, zeg ik dan, vrienden, als je meer dan vier uur slaap nodig hebt, word dan nooit loodgieter van de geest...En op een avond, drie vier dagen geleden, stop ik haar in bed, en ze vraagt me: papa, wie is Vera

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ze had het niet kunnen laten, ze had door het raam gekeken, naar het sombere groepje mensen in verschillende tinten van grijs en blauw achter de lijkwagen...zeker vier liter moet drinken of ge krijgt het aan de nieren...Tóen wij trouwden -- toen was het natuurlijk helemaal anders dan nu -- hadden we niets anders dan een bed, een tafel èn vier stoelen, en verder alleen maar onze blote handen

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Oi Waariknuben Sakko Ikgarijden Eigenschuld Teltotdrie Oi Teldan Sakko Eén Oi Eén Sakko Twee Oi Vier Sakko Drie Oi Vier DE...horen Hoor je hoe dat zoemt Mooi hé Vier luidsprekers Elk apart af te stellen Hoor je En die bassen De hele kar swingt mee Oi En als je nou ineens aan iemand blijft plakken Geef je je...niet meer herkennend wie hen tegenkomt, wie hen besteelt, verlaat of overmeestert, vertellen de Zuni-Indianen, in de vier seizoenen, vier windstreken van de overval, de gedachten, de oorlog en de machine

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
de vier maanden sinds zijn opname in november 93 verslechterd hallucinaties van de reuk het gehoor en het gezicht verwarren zijn geest in de...Daniël Paul vier dagen zozo en hier ging een eeuwigheid voorbij Sabine begrijp me toch Daniël Paul een eeuwigheid het moet jaren geleden zijn...Ze serveren likeur, die groen, rood en blauw uit de kristallen bekers fonkelt, waarbij de heren de kleuren van de drinks volgens een eenvoudig schema afwisselen

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Eugène Het is dus gebeurd op een decemberavond, vier jaar geleden...Dat is vier jaar geleden...Het ontbreekt de kleine keukens aan verse lucht en de politieke optochten gaan niet langs vier muren beplakt met eentonige bloemen

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
Er staan vier doodskisten achter glas te wachten op vier schepselen die nu naar mij luisteren, en misschien is er één, misschien, één die al bij het aanbreken van de dag gevuld kan worden, kort na het...Het licht gaat langzaam over in blauw maanlicht...Toeschouwster 2 Wat zegt u? Nick Bottom (op) Ik heb vier vliegtuigen aan zien komen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Voor deze Ritter Dene Voss was er een decor bedacht --een drukkend blauw gewelf, enige meubelen en één deur - dat van de gebreken van de ruimte een grote troef maakte...New York; vier mensen die de nieuwe wereld tegemoet varen, om opnieuw vaste grond onder hun voeten te vinden

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
de eerste versie kwamen de goden liefst acht keer aan bod, uiteindelijk hoorde men ze nog maar vier keer...Ik spreek met je vier weken voor de première...Verder gaat hij in de abstractie door het kiezen van één kleur, blauw in dit geval

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Na die fase heb ik aan de vier acteurs gevraagd voor hun figuur een taal te maken...Kinderen houden van kleurtjes, dus vlam er maar wat roze en blauw op

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
de overige vier gevallen betreft het meer omvangrijke parenthesen (II,3; II,4 en III,5) waarbij achtereenvolgens de Pastoor en de Burgemeester (II,3), de Koster (II,3) en de Burgemeester (II,4 en III...Erachter de hemel, "zo blauw als een biljet van tien gulden" (Kester Freriks in NRC-Handelsblad, 11.3.88). De voorstelling bevat nogal wat symbolische verwijzingen die de oppositie "natuur" vs

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Net als in de dansfragmenten van de opera is ook in het decorconcept van deze produktie de kleur blauw toonaangevend, maar ditmaal is Fabre nog een stap verder gegaan: hij heeft voor de aanvang van de...Inderdaad was de hemel diep-blauw toen ik de ochtend van de voorstelling ontwaakte, en ik had bovendien het geluk dat de opkomende zon die dag prachtige, verschuivende lichtvlakken op de blauwe muren...De Théâtres Conventionnés zijn per conventie aan de geldgevers gebonden: die conventies gelden voor vier jaar en worden, behalve bij slechte prestaties, normaal verlengd; de details van de conventies

Nr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
Een momentopname van een landschap in beweging; interviews met grensgangers; en vier omgangsvormen met Büchners Woyzeck...Gekrenkt door een ontrouwe echtgenoot weigert blauw nog mee te doen: de anderen spelen vals

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Zie mijn schoonheid veil, mijn blikken, mijn ogen, blauw en rood, mijn lachtjes, tranen en snikken, en zo ge't zoekt, de Dood...Mengarde Coste, de dochter van de tweede consul, heeft me onder vier ogen bekend dat jij en niemand anders de vader bent van haar kind...Vier mannen nemen het op, dragen het mar het centrum terug en zetten het op een stoelt waar het weer tot leven komt

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Het heengaan
als grote kerkramen waar de zon op schijnt, geven vier dunne stroken licht een nieuwe indeling aan de ruimte; een nieuwe locatie wordt ingericht voor de tweede fase in het kijken...meisje-in-'t-blauw met het petje ligt languit op de grond

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
De partijpolitiek stelde twee teksten op, een blauw ontwerp en een rood voorstel...Een decreet in 4 stukken Op dit ogenblik -dat zijn althans de geruchten- wordt op de kabinetten en in de partijcellen gewerkt aan niet minder dan vier decreten : toneel, dans, poppentheater en...aan een groep jonge theatermakers het budget van de KNS aan te bieden op basis van een contract van een jaar of vier, en daarmee de facto de KNS af te schaffen-dan is er geen decreet meer nodig én


Toon volgende resultaten