Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Bloemlezing Einde-Eeuw-Dagboekschrijvers"Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Een voorbeeld: zelfs aan het einde is nog niet duidelijk welke familiale band Paulina (Camilia Blereau) verbindt met de Generaal (Bert André); twee van de belangrijkste personages blijven hierdoor de...verzamelde 20 jaar geleden al een aantal volksverhalen in een prachtige bloemlezing, en kruidt zijn romans vaak met deze proletarische mythologie

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
boodschap die verre van overbodig is. Op het einde van de avond zingt het koor uit Alceste : L'enfer ne lui résiste pas, en dat wil Decorte als een zedenles met alle macht inprenten, want hij zet zijn...De strakke zuiverheid van het begin geraakt hierdoor naar het einde toe zoek...De rol goudpapier, die op het einde van uit de hemel van Jupiter naar de wereld van Prometheus neerdaalt, is wat te zeer een briljante vondst, om zich mooi in dit strenge spektakel te laten inpassen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Maar het mooiste heb ik voor het einde gehouden, le clou als het ware...Dit verlangen wordt nog duidelijker en onvermijdelijker als tegen het einde van het stuk het beeld wegvalt en Cassiers, zonder microfoon, vlakbij een kaal lichtpuntje gaat staan en zijn tekst vervolgt...Inhoudelijk zet deze produktie die stap verder waartoe het einde van In Diesem Traum... uitnodigde, maar net niet kwam, nl

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Wij zijn evenmin van plan theater te tonen als een bloemlezing van memorabele meesterwerken uit het verleden of opmerkelijke nieuwigheden van vandaag, als ze ons niet oprecht en fundamenteel raken...Het Piccolo Teatro had een vanzelfsprekende voedingsbodem -- het einde van de oorlog, het einde van de fascistische cultuurarmoede -- die bv...Steins vertrek in 1984 -- esthetisch had hij dit al aangekondigd in zijn uitgepuurde, 'ouderwetse' Drie zusters -- betekende grotendeels het einde van het model, of wat daar toen nog van overbleef

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De vertelling van Decaluwé wordt een soort conférence met de daarbij horende knipoogjes naar het publiek (dat zich ook als een conférencepubliek begint te gedragen). Daardoor hangt het einde van het...Daar kon ook de gedreven acteursprestatie van Jaak Vissenaken, die een bloemlezing ten beste gaf van tics en houdingen van Vlaamse beroeps-"theaterwatchers", niet veel aan veranderen

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Wat de pers de krantekop 'Een avantgardistisch theater in een avantgardis-tische inrichting' ontlokt, maar wat artistiek gezien misschien wel het begin van het einde betekent voor het Théâtre...Die bloemlezing van teksten, tekeningen en knutselwerkjes van de hand van mensen die buiten de gewone culturele circuits stonden en, meer zelfs, in psychiatrische instellingen opgesloten zaten, was...Ontwikkeling rondom één punt, het einde voert naar het begin terug

Nr. 56-57, Augustus 1996 • (advertentie)
van der heijden - de tandeloze tijd première bloemlezing einde eeuw-dagboekschrijvers frans verleyen - state of the union verwensavond stefan blommaert annie

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
december_;_ 5 bloemlezing einde^eeuw^dagboekschrijvers bart moeyaert, andré sollie, wim vanseveren en tongenaar liesbet dewallef lezen voor de derde keer voor uit hun eigenste dagboek

Nr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Het uitblijven daarvan betekende volgens Müller meteen het begin van het einde van de Sovjetunie...Op dit gegeven ontwierp Müller een vijfdelige tekst, die in 1987 voltooid werd en naar het zeggen van de auteur geschreven werd als een requiem op het nakende einde van het socialisme in Europa...Het belang van deze bloemlezing ligt echter vooral in de bundeling van teksten uit de periode 1975 tot 1995

Nr. 65, Januari 1998 • (advertentie)
Hommage aan Herman de Co december 2 december De Embryos - Silent Si ren 4 december Noordkaap, De Brassers en The Romans 5 december Bloemlezing Einde-Eeuw-Dagboekschrijvers

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Ik citeer The Intercultural Performance Reader, een bloemlezing die de Franse theaterwetenschapper Patrice Pavis samenstelde van een aantal cruciale teksten in het interculturele debat.2...Voor sommigen is het einde van de moderne kunst al bijna een feit