Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Boom Essay"Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Een verslag over het project 'Het vlot van Babel' in Italië, een interview met Jan Fabre, een essay van Gerrit Timmers, artikels over Bob Wilson en het Shusaku and Dormu Dance Théâtre, tekstfragmenten...Vooral de laatste jaren, met de 'boom' van nieuw Vlaams theater, is het opvallend hoeveel van dat theater in Antwerpen ontstaat, overleeft en groeit en dan naar Brussel verdwijnt

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
theatraal gevoelige vorm van schooljeugdtheater, zoals we die in Boom konden meemaken, een pijler worden voor de Vlaamse theaterpraktijk van morgen, op alle niveau's. Marianne Van Kerkhoven...Het essay van Jo De Vos gaat over de autonomie van de theaterwetenschap, in voorzichtige termen verwerpt het de kolonisatie van de opvoering door de dramatheorie, maar gaat niet zo ver de instrumenten

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
aangevreten Stanley, een uitgeleefde Marilyn, en verhaalstukjes die de letters tussen A en Z opgebruiken om alle genres (avonturenroman, strip, detective, sprookje, aftelrijmpje, essay) uit te proberen...Pas wanneer de catastrofe voltooid is, ontwaakt de scène uit haar duisternis, alsof de schellen van de ogen vallen: er is weer het uitzicht op buiten, waar Adela zich aan de dorre boom verhangen heeft...Een commentaar op Wittgenstein -- meer stof voor een essay

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Emil Hravtin, Fabre-kenner uit Ljubljana, zag Sweet Temptations en de monoloog Zij was en zij is, zelfs en schreef er een essay over, een eerste versie van wat een hoofdstuk zal worden uit zijn...De Beckettiaanse tweeling blijft staan in de schaduw van een boom, terwijl Fabres tweeling zijn laatste eindeloze dagen telt, blootgesteld aan de blik van de uil

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Vasiljev zette zich aan een hoop teksten (de Dialogen van Plato, Fiorenza en Joseph en zijn broeders van Mann, fragmenten van Dostojevski, een essay van Wilde, La Tour de Nesle van Dumas), maar kwam...De laatste jaren werkte Klim aan zijn zogenoemd Indo-europees project, Trap-boom

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Een essay van Marc Holthof...Marc Holthof schreef dit essay vóór Humo in zijn editie van 11 november j.l...Boom, Amsterdam, 1996

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
zijn essay Eschyle ou te grand perdant schrijft de Albanese auteur Ismail Kadaré dat de Griekse 'tragedie' zich voor het eerst manifesteert in de verzameling van treurenden rond het open graf tijdens...De filosoof Jean-François Lyotard analyseert dit mechanisme van de 'Nachträglichkeit' in zijn essay Heidegger en 'de joden', waarin hij het heeft over de breuklijn die Auschwitz heet en die als een...Omdat de geografische aanduiding 'de Balkan', op bijna iedere pagina van Kadaré's essay, niet langer als een neutrale plaatsaanduiding kan worden gelezen, is ook zijn lectuur van Aischylos en de

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
Detienne & Vernant, Les ruses de l’intelligence, la Mètis des Grecs, Flammarion, 1974 Julia Kristeva, De toekomst van een revolte, Boom Essay, 1999 Antjie Krog, Country of my Skull, Vintage, 1999

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Wat meteen ook het opzet van dit opstel is. Ongelukkige theorie Ieder goed essay geeft zijn eigen leeswijze aan...het essay Neokritiek en staatsliberalisme (Proeve van situa-tionistisch denken), het indrukwekkendste maar ook het somberste essay van de bundel, wordt de 'kritische houding', waartoe we allemaal...zonder mensen, Een systeemtheoretische inleiding in de sociologie, Boom, Amsterdam, 1999, p. 130 2. Jean-François Lyotard, Het onmenselijke

Nr. 95, Februari 2005 • Sons & Lumières onderstreept de noodzaak voor...
Over de band met popmuziek, over crossover, over de boom rond 'sound art', over slaapkamermuzikanten, enzovoort doet Sons & Lumières geen boekje open...Enkele hiaten in Sons & Lumières worden in de catalogus opgevangen in het essay van de Duitser Christophe Kim

Nr. 95, Februari 2005 • De redactie • Etcetera = ...: Intentieverklaring van de nieuwe...
Braidotti, 'Ouverture', Op doorreis, Nomadisch denken in de eeuw, Boom Amsterdam (2004) Kritiek en samenleving Etcetera wurmt zich opnieuw een weg uit het cocon van de podiumkunsten...Een schrijven dus ook, dat zichzelf een eigen bedding zoekt en het essay verlaat voor beproefde of experimentele vormen als pamfletten, brieven, manifesten, verhalen, kantlijntjes, columns

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Crash, Farrar, Straus and Giroux, New York, p. 134 No sex please, we’re posthuman’ is een titel ontleend aan een essay van Slavoj Žižek...De ‘Home Entertainment Ecstacy Box’ was een voorstel van Eric van den Berg en Tom van Staveren in new-magazine (2000). Žižek, Slavoj, Het subject en zijn onbehagen, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 1997...131 www.tamagotchi.com, www.bandai.com Het essay ‘Dust Breeding’ van Jean Baudrillard is te vinden op www.ctheory.net

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
Generic city Titel van een essay van Rem Koolhaas, dat opgenomen werd in zijn magnum opus uit 1995 S,M,L,XL (in samenwerking met Bruce Mau). De inleiding begint als volgt: ‘Is de hedendaagse stad als...Sloterdijk, Peter, Sferen I - Bellen en Sferen II – Globes, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2003

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Een dergelijke tolerantie, zegt Lévi-Strauss aan het einde van een essay dat men alleen met veel onwil als een pleidooi voor het multiculturalisme kan lezen, is allesbehalve een contemplatieve houding...Het is die radicale vraag die Badiou stelt in zijn essay over de ethiek: ‘De waarheid is dat we in de context van een a-religieus denken dat werkelijk voeling houdt met de waarheden van onze tijd, de...Het verschil houd je vast, maar niet zoals de aarde een plant of een boom

Nr. 114, December 2008 • Timmy De Laet, Myriam Van Imschoot • Het is theater zoals te verwachten maar...
de zestiger jaren komen in de westerse wereld lichamen in opstand tegen hun onderdrukking,’ schrijft filosoof Henk Oosterling in zijn essay Bodycultuur, ‘[e]en cultivering van spontane natuurlijkheid...Henk Oosterling, ‘Bodycultuur’, in: Radicale middelmatigheid, Boom, Amsterdam, 2002, pp