Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Bourgeois Gen-tilhomme"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Nu speelt Ludlum zijn eigen bewerking van Molière: Le Bourgeois-Avant-Garde...Kwakkelstein, Thijs, hamers, de Koning, Muizelaar, Strijards en Rijnders Foto Bert Nienhuis gen van een psychologisch moment (tederheid, frustratie, woede) naar een betogend moment (ze is de

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
de Moefti in Molières Bourgeois Gen-tilhomme zou eventueel in die richting kunnen duiden

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Wij willen dat de verhoogde belastingen aan alle belastingsplichti-gen van de stad worden opgelegd, dus ook aan de bourgeois-landeigenaars, en op alle koopwaar...Jourdain, Vincotte en nog andere burgers dagen op; ze melden zich, krijgen een kaartje en bevestigen dat op hun hoed) Kont (komt spiedend op) Bourgeois notabelen van Romans, allen met

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
De Zomergasten van Zuidelijk Toneel/BMC lijkt te willen bewijzen dat ook Gorkis bourgeois-met-samovar elke actualiteit ontberen...zijn Bacchanten ? Op weg naar een ingewikkelde schoeisel, constructie tussen blootvoetse Bacchae, geitewollen Dyonisos en kothurnenouderlin-gen (Kadmos en Teiresias), kwam het ontstellende antwoord

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
geherdefinieerd als gen- derrelaties, zelfs binnen de seksuele wetenschappen...Het debat kreeg een fundamentalistische ondertoon waarin de voorkeur werd gegeven aan gen- der boven seks...anthropology of the bourgeois epoche], Z Soz Forsch, 1936, 5:161-234