Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "Brechts Man" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Wenn man aber bla-bla spielt, ist es gar nicht mehr schwierig". Wat er ook van zij, er is een vernieuwde belangstelling waar te nemen: de filologen buigen zich diep over zijn teksten, wat jaarlijks...De relatie van dit stuk met De Opdracht loopt via Mauser dat Brechts revolutionaire geweld radicaliseert en zo in vraag stelt

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Man Decorte staat niet meer alleen...Dat 'glaciale' karakter lijkt mij een modern equivalent van Brechts vervreemding

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
En als me duidelijk wordt dat de drie zusjes verliefd zijn op dezelfde man, verdwijnt de scène en gaat met het doek ook het levenslicht op...Le démon du midi houdt lelijk huis in de man aan mijn rechterkant...Dat 'glaciale' karakter lijkt mij een modern equivalent van Brechts vervreemding

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Katia wendt zich dan tot een jonge man, die toevallig op het landgoed verblijft...én twee veel langere en interessante voorstellingsanalyses: Luc Lambe-rechts over Jan Decortes Torquato Tasso (Goethe) en An-Marie Lam-brechts over de Arca-produktie van De Opdracht (Heiner Müller). Deze...Nu, Munch is een beroemd man en de tijd is goed voor de mensachter-de-schilder

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Brechts dramaturgie was waarschijnlijk te zeer bepaald door een andere tijd: het kon die differentiëring in het nieuwe materiaal niet meer vatten, dat viel daardoor...Keulen heeft Christof Nel Mauser ook zo geënsceneerd: als een gevecht tussen een man en een vrouw en dat klopte

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De reeks in haar geheel, afgesloten door The Wo-man (1978), bundelt 'geschiedenis'-stukken: ze spelen zich af in periodes waarin de geschiedenis een belangrijke wending nam, rond het einde van...Bond bekeert zich nu meer openlijk tot Brechts episch theater: de dramatische werkelijkheid wordt tegelijk verteld, geanalyseerd en in een historisch kader geplaatst

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Man is Man (KNS) Vrijdag (KVS) - Foto Anton Wilsens Worden acteurs hier te lande goed gebruikt...Het manifest was al geschreven, alles stond op papier, er moest nog alleen maar een man uit het beroep worden bijgehaald...Ik ging er naar toe, want elk project dat poogt de beste acteurs en actrices van dit land te verzamelen rond een dichter en een regisseur, omkaderd met een man die theoretisch bezig is, is natuurlijk

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Tenslotte behandelt Brechts Moeder Courage een periode die slechts een halve eeuw, niet zo ver uit de buurt en met een vergelijkbaar conflict, van het gebeuren in 't Westquartier verwijderd ligt...de immense hal werden namelijk nog een paar kleinere speelvlakken afgebakend: een ijzeren bed met wat gerief rond als territorium van de man; een opengesneden 'doos' waarin de vrouw huist...Als de deur opengaat, zien we een man, die bijna bezwijkt onder zijn tas

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
al je interviews noem je als keerpunt in je carrière Brechts' Galileï in de regie van Walter Tillemans (KNS - seizoen 1967-68). Welke horizon is op dat ogenblik voor jou opengegaan ? Luc...Wat moet de man, die wil boetseren, leren ? Hij moet het materiaal kennen waarmee hij werkt

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
aan Brechts Galileo Galilei, Kipp-hardts Oppenheimer of Müllers Leben Gundlings - is steeds de vraag zelf, impliciet (de procesvorm in Oppenheimer) of expliciet (de fragmentatie in Leben Gundlings...man for all seasons) of naar effectbejag (Peter Schaffers Amadeus). Maar zelfs al is dit het antwoord - d.w.z...Daarop antwoordt Hans Sachs verontwaardigd dat de meesters de Duitse kunst hebben laten voortleven, en dat het dus geen schande maar een eer voor een man van adel moet zijn om als kunstenaar door hen

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Het had Brechts laatste stuk kunnen zijn...De man die de zon in zijn zak had van Jean Louvet in een regie van Theu Boermans...Het is immers een 'verdeeld' seizoen: ik voel me méér verantwoordelijk voor De Man, voor Fen voor Yvonne van Gombrowicz dan voor de vier andere stukken

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Eén regel uit Brechts lm Dickicht der Stadte- "Ihr krachtzt noch im Champagner von Strumpfauszie-hen", om iets willekeurigs te citeren-maakt heel De Sapeurloot volstrekt overbodig...KVS Brussel Hora est Een Vlaamse familie: opa en oma, moeder en haar man, een vlotte dochter en een achterlijke zoon (Dirk Roofthooft die de show steelt). Het decor: een...De Weense schalksheid (vrouw bedriegt man die zijn vrouw bedriegt; allen spoeden zich naar het bal, waar man bezwijkt voor de onweerstaanbare charmes van zijn vermomde vrouw; allen komen in de

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Anders dan in andere teksten van Muller, waar inderdaad vaak de spanningen tussen man en vrouw centraal staan, gaat het hier om spanningen binnen een man, de vele mannen die in één man schuilgaan...Muller zegt: die man geeft de klank weer van mijn teksten, je mag mijn teksten immers nooit realistisch brengen...personage: namelijk van die man die drie kwartier op de scène staat

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De man nam een abonnement op het populaire tijdschrijft Etcetera, en leerde alle artikels uit het hoofd...Met dit alles kende de man die niet wist wat postmodernisme was, buitengewoon veel sukses...Waar Brechts stuk een nauwkeurige ontleding en bewustwording ambieerde van tragiek, lafheid en moed in een oorlogssituatie, bleef het effect beperkt tot een identificatie van het publiek met een door

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
En vorig jaar stond bij het Zuidelijk Toneel Globe in Eindhoven De man die de zon in zijn zak had op het programma...Misschien is Slick uit Le train du bon Dieu Louvets Garga (uit Brechts In de jungle van de steden) en Vassili (A bientôt Monsieur Lang) de Shlink van de Borinage...Julien Lahaut, de man die de zon in zijn zak had, blijft sprakeloos tegenover de pertinente vragen van zijn vrouw: "(Géraldine:) On a sonné

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Wanneer Donata met de werkelijke (?) liefde van een man, Eli Nielsen, geconfronteerd wordt en gedwongen wordt te kiezen tussen die relatie en het toneel, kiest zij op het bevrijdende moment voor het...klassieke die Discordia, of hun voorganger het Onafhankelijk Toneel, wel speelde (The Tempest, Bernhard-teksten, Brechts Im Dickicht der Städte, enz...zien dus een jonge, succesvolle man, Oidipoes, die langzaam maar zeker naar zijn ondergang gaat

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Davis gewerkt: een meester in het vak, die helaas twee jaar geleden gestorven is. Hij is de man die in Engeland met lighting design (lichtregie) begonnen is, nl...Dat heeft iets met Brechts visie op het licht te maken

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Ik heb nu alles toegespitst op een man van vlees en bloed, die twee kinderen heeft...Ik vond Brechts stuk wat te mager...De vrek wordt bij mij een man die zijn principes verdedigt

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Börries von Liebermann, de man achter de schermen van het jaarlijkse Theatertreffen, nodigde 13 groepen uit (o.a...Motivisch dreunt het in Fatzer (Brechts meest gedurfde, onaf-geraakte stuk dat door Müller bewerkt en afgewerkt werd): DER ZWECK WOFÜR EINE ARBEIT GEMACHT WIRD IST NICHT MIT JENEN ZWECK

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
Man/vrouw De impopulariteit van Mozarts Cosi fan tutte moet in de eerste plaats te wijten zijn aan de verkeerde tijd en plaats van presentatie...Een man die weet wat er in de wereld te koop is maar er niet mee om weet te gaan...Peter Sellars, ten slotte, pleegt een actualisering, een herschrijving, in de beste Brechtiaanse traditie, maar dan gelukkig, veertig jaar later, opener, speelser en zonder Brechts vrouwenhaat


Toon volgende resultaten