Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Brieven aan Mozart"Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Met zo een punkerke met een mauve broekske aan, enfin 'aan', 't is te zeggen, toen lag het op de grond, en zij daarbij; en heel het kot onder de stank, ... juul En wie was dat met zijn mauve...Juul Manneke toch, hadde gij die nietsnut maar in de steek gelaten, als ik het u gevraagd heb, maar ja, gij dacht toen nog dat die voor u 's avonds aan 't werk was... Als ik er aan denk, krijg ik er...Ik zei: dat kan ik niet mijnheer, en ik heb hem alles verteld, gelijk als ik dat aan u vertel, ge kunt niet geloven hoe een deugd dat doet, van eindelijk zo eens aan iemand, gelijk wie, n' importe

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Hieruit blijkt opnieuw hoe Mozart zich altijd aan de omstandigheden wist aan te passen...Wolfgang Hildesheimer, de man die beroemd is geworden omdat hij aan zijn mozart-biografie een wat ontluisterend Amadeus-tintje heeft gegeven, noemt de aria's uit Silla "eindeloos". "Ze moesten de...Reeds twaalf jaar geleden, toen hij aan het Piccolo Teatro di Milano werkte, had hij deze jeugdopera van Mozart op de planken willen brengen

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Dit zelfgeproclameerd genie dat het platteland uitkotst maar bereid is zijn stuk Het Rad van de Geschiedenis aan te passen omdat Hitier aan de muur hangt, deze begaafde toneelspeler, wiens talent...Diens traject is immers fascinerend: Eppendorfers verhaal roept een aan Genet, Purdy en Pasolini verwante tegenwereld op waarin een aan emotionele verwarring ontsproten agressie gaandeweg opgeslorpt...Het geeft aan het gebeuren wel een specifieke atmosfeer, maar leidt een paar keer tot kneuterigheid, die afbreuk doet aan een avond die verder schitterend toneel is, want achter het gespeeld

Nr. 35, September 1991 • Benoît Vreux • Boekbespreking
Alsof Tsjechov, Shakespeare en Mozart, door het creëren van wat achteraf hun laatste werk zou zijn, aanvaardden uiteindelijk nog slechts met zichzelf geconfronteerd te worden...Jean-Marie Piemme herinnert er in zijn artikel terecht aan dat de testamentaire waarde van een kunstwerk niet noodzakelijk direct leesbaar is en in dat geval zelf moet achterhaald worden...Verzameld onder de titel 'Mettre en scène aujourd'hui" is een heterogeen geheel van teksten, notities, tekeningen, brieven of gedichten afkomstig van de kunstenaars zelf of van hun naaste artistieke

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Pol Hoste is in de eerste plaats literator en auteur van boeken als Een schoon bestaan, Vrouwelijk enkelvouden Brieven aan Mozart...Alle mogelijke alternatieve invalshoeken werden steevast gerecupereerd dooreen dwingende behoefte aan het stereotype, met als gevolg dat de (toch al) moeizame schriftuur inhoudelijk noch vormelijk...de eerste plaats bij zichzelf, aangezien zijn gebrek aan ervaring (én een tekort aan feed-back) hem sterk parten speelde wanneer er zich totaal onverwachte wendingen voordeden

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
Carrousel, Karin Vyneke, Rans 8t Wesnm, De Koe, Vieente Saez, Huis aan de Amstel, Rob De lNijs, Robert Seyfried, Vera Mantero...Mozart coproductie met Opera Theatre Company Dublin première : 25 jan...1996 De Warande Turnhout INTIEME BRIEVEN Leoè JanéCek première : 20 april 1996 deSingel Antwerpen Inlichtingen : Transparant Lange Nieuwstraat 43 2000 Antwerpen tel

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
Sommige librettisten en componisten kwamen daar zonder verpinken aan tegemoet, enkelen weigerden het en de allerbesten deden alsof en deden daarnaast hun ding: Montever-di, Mozart en Verdi zijn er de...Brussel mee aan de wieg van de nieuwe richting stond - heeft een uitbundige kant, denk maar aan de gedenkwaardige Traviata in de Munt...Daar zijn goede redenen van esthetische en dramaturgische aard voor aan te voeren maar het gevolg is wel het verlies van een heel collectief geheugen, zowel bij het publiek als bij de operamakers zelf

Nr. 92, Juni 2004 • Katleen Van Langendonck • 'De essentie van verleiden is transformatie': Geslacht,...
aan het genderspecifiek dansjargon van het romantisch ldassiek ballet: verschillende bewegingen voor man en vrouw, waarbij de man de vrouw toont aan het publiek, in een ondersteunende functie...Brieven aan mannen Het vervreemdend effect van de vrouwelijke figuren was voor Paxton zo groot dat hij zich een buitenstaander voelde: 'Hoe komt het dat we niet weten waarom deze vrouwen...12 Voor De Keersmaeker zelf zijn deze voorstellingen nochtans brieven aan mannen: 'De stukken gaan heel erg over mannen en over de afwezigheid van mannen