Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


48 document(en) met "bruid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Groep Karnaval Arnhem-Antwerpen Het Bruiloftsfeest De zwarte kostuums van de ouderparen en van de bruidegom en het rode kleed van de bruid, zijn decadent, kleinburgerlijk en...Het is een woordloos spektakel waarin alleen de bruid zich verbaal uitdrukt, zij het dat haar enige zin, 'Als jullie werkelijk willen dat ik... dan geloof ik dat ik maar beter,' op haar tong...Hun handelingen zijn discontinu, zenuwslopend traag of bruusk, gebrokenn (de helrode tafel snijdt de akteurs als het ware in twee). Als de bruidegom zijn kersverse bruid kust, verandert hij in een

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Hij vervangt hem door een lange stille scène, waarin hij de verhoudingen tussen Bassanio, de jonge man, Portia, zijn jonge bruid, en Antonio, de oude vriend, duidelijk maakt: een homo-sexuele liefde

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
verslagen, al wordt ze Titus'bruid...Het gegeven is dat twee jongelui hun toekomstige bruid op de proef stellen...Later, wanneer Vitellia mislukt is en ze vreest dat ze de bruid van Titus niet zal worden, ontdoet ze zich, tijdens de mooiste aria van het stuk (Non piü di fiori), van al haar sieraden en ook haar

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het gegeven van De Bloedbruiloft is zeer eenvoudig: op haar trouwdag vlucht de bruid weg met Leonardo, haar vroegere verloofde, die reeds enkele jaren gehuwd is en een kind heeft...Antigone (zij citeert) Een grote gelijkheid, dat is de bruid van elke oorlog

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Zoovele nooden draag ik, Tijl... Kom, haal me de duistere diepte uit en voer me, gelukkig als uw bruid, in prangende armen met Tijl kan z'n vizoen niet gelooven: Assepoes...Moet voort... Tijl Groet vooral met brandenden groet -- driekleurig -- de lijkbidders, fielten, rabauwen in 't zonnig land dat m'n bruid omarmt...Mijn bruid in den hemel

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
als hij zijn bruid ziet

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Hij hoort van de zelfmoord van koning Froth en verliest Helga, de bruid die hem door Froth werd beloofd...De zegevierende held, die zijn bevrijdende bruid, de zee, tegemoet loopt, op weg naar nieuwe tochten, is in de ARCA-voor-stelling vervangen door een zieke en verontwaardigde Starkadd...De zee wordt zijn bruid maar ook zijn graf: de zee als schavot

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ik heb er huwelijksfeesten meegemaakt : drie dagen in het dorp van de bruid, twee dagen in het dorp van de bruidegom...van de bruid

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Kust hem kuis op zijn wang) Ga, lieve Axel, ga ! Je verlaat je bruid, maar vindt bij je thuiskomst je vrouwtje terug ... (Axel af...De bruid was in het wit gekleed -- symbool van ziele-eenvoud; de bruidegom was in het zwart, een symbolische, zinspeling op de kleur van haar ziel ... De bruidskamer werd voor het bevende paar geopend

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
die hij heeft de maan schijnt bruid te zijn gans onschuldig en getooid met een fijne lila sluier Fräulein Hering het is de maan de maan is mannelijk Tweede

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Bruid in de morgen van Hugo Claus, ik speelde met de Parnassus, toen een semi-professioneel gezelschap, ook bij Theater Carrousel

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Die niet zo naakt zijn dat jullie onze bruiloft niet kunnen bijwonen, deelt in onze overvloed... en bekent jullie dat deze bruid die in het mysterie der liefde de maat van...Ik ben het die hier is... hier tref je het beste gezelschap dat bestaat ! Ik ben mijn bruid ! Al wat jullie doen, heb ik verwezenlijkt volgens de volmaakte liefde... zo sterk is mijn liefde...Bruid en moeder ben ik ! Op een unieke wijze heb ik mijn godheid en mensheid in mijn leven tot recht laten komen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Een bruid in de morgen (MMT) MMT Mechelen Een bruid in de morgen De Pattini's zijn zeker geen onbekenden meer op de scène: al dertig jaar prijkt Een bruid in de morgen...En wat betreft de relatie tussen Andrea en Thomas is de problematiek van Een bruid actueler dan ooit, moet het MMT gedacht hebben, want je kunt de laatste tijd geen blad meer openslaan, je televisie...nieuwe experimenten die op een geheel andere wijze tegen het traditioneel realisme in gaan, blijft Een bruid (uit Claus' eigen experimentalistische periode van de jaren '50) aangrijpend en ontroerend

Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
67 In de Kroniek recensies van "Tyrannie der Hulpverlening" (de Witte Kraai), "Hora est" (KVS), "Een bruid in de morgen" (MMT), drie Muntprodukties, twee "King Le- ars", "De

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Tielt brachten ze de première van De held en zijn bruid, waar elementen uit het volwassenentheater naar de kleuterscène doorgetrokken worden

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
nooit en nooit en nooit nog in geen honderdduizend jaar word ik een monsters bruid heb je mijn woord gehoord

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Het feest van de bruiloft verandert in een tragedie, vermits de bruid bezeten lijkt te zijn van een dybbuk, d.i

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Dat is het ontnuchterende besef waarmee de oude Casanova, in gezelschap van zijn levenloze bruid en hond, uiteindelijk wordt geconfronteerd

Nr. 34, Juni 1991 • Heiner Müller • Bloed in de Schoenen
Naaktheid is taboe : voor het huwelijk mag de bruidegom de bruid niet zien en tot aan het huwelijk kent het kwade ogenblikken

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Duchamp schreef dat "de bruid in wezen een machine is", en de motor van Fabres bruid functioneert door de liefde te bedrijven: "Mijn enige functie is de liefde te bedrijven". In het begin van de jaren...La machine de séduction De woorden van de bruid gaan over verschillende onderwerpen: de verhalen over haar minnaars/klanten, associaties naar de bruid die was (Duchamp) en de momenten waarop...De bruid ontkleed door de blik van haar vrijgezellen