Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Brusselse Vlaming" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Dat schimmige, maakt dat precies niet dat die zoektocht van het BKT naar een eigen ruimte, een eigen publiek in het Brusselse en Brabantse nogal moeilijk verloopt: er ontbreekt een duidelijk gezicht...er een bepaalde band gegroeid met de Brusselse situatie ? RVV: "Van ons publiek komt er maar 10% uit Brussel, de rest komt van overal...Iemand die aan de rand van Parijs of Berlijn woont is langer onderweg dan een Vlaming

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Voorzitter van deze Raad van Beheer is de Brusselse Schepen van cultuur Richard Leclercq van de Parti Socialiste en verder vinden we in dit orgaan --met respectering van de normen van het cultuurpact...de Raad van Beheer van het Théâtre du Pare, dat -- wat zijn relatie tot het Brusselse Stadsbestuur betreft-- van een identiek statuut geniet als de KVS en ook identiek dezelfde steun van de stad...instelling van openbaar nut, met een politiek samengestelde Raad van Beheer, waarin --traditioneel binnen het Vlaams-Brusselse kulturele leven-- de liberale invloed een belangrijke rol speelt Ook het NTG is een

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Deze rondborstige Vlaming zegt zelden neen, en ging dus ook op dit voorstel in. Hij begon meteen het gegeven van Boehmer te berijmelen...diezelfde mededeling, verspreid bij de Brusselse voorstellingen, voegt Buyse daar lakoniek aan toe dat "zoiets kan gebeuren". Meer pertinent is hier de vraag of zoiets niet kon vermeden worden...Keerzijde daarvan is dan weer dat dit holderdebolder omgooien negatieve consequenties heeft: de Brusselse (aangepaste) versie steunt op een vondst die slechts in het eerste bedrijf echt werkt en die

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Het buitenland moest naar school en over het toneelspelen 'denken', maar Vlamingen hadden genoeg aan 'hun hart'. Het gemoed was de voornaamste troef van de Vlaming; techniek, rede, analyse: dat liet...Toen Wies An-dersen in de Brusselse KVS arriveerde, kon hij in een Amerikaans stuk, dat vaag gebruik maakte van Japanse toneeltechnieken, een fitheid demonstreren die hem onmiddellijk tot de lieveling...van het Brusselse publiek maakte

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Brusselse theaterscène wel eens kunnen terugkeren naar de status die ze aan het begin van de jaren zestig bezat, nl...Dat moeten we dus in onze woordenschat even inpassen, want, net zoals iedere Vlaming die aan het programma deelnam, hadden we dat zo nog niet gezien

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Sober belicht, met wondermooie muziek van John Gilbert Colman (een Vlaming, ondanks de naam) en een klankband met merkwaardige, cryptische uitspraken van de kinderen, ontvouwt er zich een bewegend...Deze groep heeft Londen als uitvalsbasis en bestaat uit een Brit, een Italiaan en... een Vlaming (Jos Houben). Jawel, allen studeerden aan de Ecole Jacques Lecoq...Senne Rouffaer werd bekroond voor zijn regie van Tsjechows Wilde Honing in de Brusselse KVS

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Dat er problemen zijn, bij alle Brusselse theaters, om tot een goede promotiepolitiek te komen -- de AB schijnbaar uitgezonderd, maar die brengen enkel 'mode', van Chopinot/Gaultier tot Vandekeybus...De anonimiteit van de Brusselse Vlaming -- de Beursschouwburg is een eiland tussen gorzelige dancings waar verbasterd Frans de hoofdtoon voert: een symbool haast voor een hopeloos gevecht om de...Het Brusselse theater, en de publiek malaise die er (b)lijkt te heersen is haast een metafoor voor de cultuurpolitieke zorgen van 'nieuw België' en daarbuiten

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het enige dat deze twee Brusselaars, Brabander, Antwerpenaar, West- en Oost-Vlaming gemeen hebben is dat zij in Brussel iets met professioneel theater hebben...Maar misschien is Kaai wel de meest Brusselse organisatie: ontstaan als festival op de Kaai heeft het altijd voeling gehouden met het specifieke artistieke klimaat dat in Brussel heerste en met de...De Greef situeert de oorsprong van het werk in het nieuw Vlaams-Brusselse gevoel dat groeide rond de werking van de NCC en andere organisaties

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Vlaamse aanwezigheid', en 2. de eigen Brusselse produktieplatforms worden niet echt ernstig genomen: niettegenstaande een kwalitatieve bloei van de Brusselse theaterscène zijn -- wat men ook moge...De consequenties voor het theatergebeuren De heel eigen positie van de Brusselse Vlamingen heeft ook op het vlak van de geschiedenis van de Brusselse theaterprodukie zijn sporen nagelaten...Een deel ervan zou later participeren in de opbloei van de 'gordel van smaragd'. In deze culturele centra van de Brusselse rand kan de zuivere Vlaming nu in eigen omgeving -- 'waar Vlamingen thuis

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Hij schetst de elementen die de artistieke identiteit van de Brusselse Vlamingen uitmaken of kunnen uitmaken, rekening houdend met de vooroordelen van de niet-Brusselse Vlaming...Dat wordt dikwijls een alibi om zich alleen met het uithangbord bezig te houden en niet met wat er echt te koop is. Misschien zijn Brusselse Vlamingen wat vlug tevreden, of moeten we zeggen...de Koninklijke Muntschouwburg, waar voor het eerst in de geschiedenis een Vlaming benoemd wordt, gaat Gerard Mortier opera tot theater maken

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Wat eerst opvalt is dat deze Vlaming met respectabele internationale ervaring zich naar voor heeft geschoven als artistiek directeur van het gezelschap, niet als alleen-zaligmakend choreograaf, een...Mogen wij u ook wijzen op enkele onvolledigheden in uw gouden gids van het Brusselse theater ? De "Ancienne Belgique" is over het hoofd gezien en enkele kleine theaterinitiatieven met een Brusselse

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Spreken we niet eenzelfde taal ?
Nog altijd geen Brusselse Vlaming...Brusselse hartsgeheimen Het valt op dat je als Vlaming wel eens gemakkelijker in vertrouwen wordt genomen door theaterdirecteurs...dat kleine café-theater in de Sint Annastraat startte de verfranste Vlaming, Philippe van Kessel, zijn reeks Duitse voorstellingen

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
slapstick-drijfzand) blijft Jan Decorte verder spelen, verder plannen opzetten om ze al dan niet uit te voeren en volhardt hij in zijn pogingen tot Populaire, Bekende én Rijke Vlaming...1977 vervoegde Dirk Vercruysse, als gewetensbezwaarde, de prille quipe van de Brusselse Beursschouwburg...Wandelen sturen : Theo Van Rompay, artistiek leider van de Brusselse Beursschouwburg wordt op het einde van de maand maart ontslagen

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Dat Brulin die rol kon spelen - zeggen de informanten -had mede te maken met het feit dat hij een Vlaming was...Preciezer nog: als Vlaming begreep hij genoeg van een cultureel minderwaardigheidscomplex om dat in de gekoloniseerde gebieden ten gronde te kunnen begrijpen...Hij studeerde toneeltechniek, decorontwerp en kostumering in het Brusselse Instituut voor Bouw-en Sierkunsten

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Als zoon van Michel van Vlaenderen (1894-1965), een van de artistiek meest bewogen regisseurs van het interbellum die ook als eerste Vlaming de geschriften van Gordon Craig had ontdekt, als kleinzoon...Op 13 november zou hij nog een produktie leiden in het Zuid-Afrika Festival van het Brusselse Kulturencentrum De Pianofabriek

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
begrippen als 'migrant' en 'integreren'. Wie is het meest 'migrant': de Vlaming Willy Thomas, afkomstig uit Merchtem, of onze jonge Brusseliens...Dichter bij huis is er het vreemde in onze cultuur: de diaspora van Afrika in Matonge, de diaspora van Palestina en de hybride mengelmoes van Marokkaans-Frans-Vlaams-Brusselse Molenbekenaars...Vlaming en Waal zijn om wereldburger te worden of wereldburger zijn om Waal te kunnen worden

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
Geef nu toe: sociale werkers die dagelijks omgaan met die Roemeense tienerprostituees aan het Anneessensplein, met Turkse dealers in Molenbeek of met Brusselse daklozen rondom het Centraal Station...En als jullie je afvragen wie nu het meest 'migrant' is, 'de Vlaming Willy Thomas, afkomstig uit Merchtem, of onze jonge Brusseliens

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Wie voor de nieuwe bewerking instond is niet duidelijk: het programma vermeldt 'versie 1994'; blijkbaar heeft West-Vlaming Claus dus zelf voor een brabantisering gezorgd...Blauw blauw werd op de achterflap van de tekstuitgave indertijd geloofd als 'een vrolijke en grimmige spotternij (zo ziet een Vlaming de Hollanders)'. Dat het stuk hoegenaamd niet lijdt onder de...Tournée générale heette het gebeuren, maar mijn pintje tijdens de pauze heb ik zelf moeten betalen toen Claus in het Brusselse Lunatheater door Jef Lambrecht werd geïnterviewd

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
Lokaal niet, omdat de Brusselse gemeenten liever negentien politiekorpsen (of schepenen van cultuur, of...) in stand houden dan samen te werken...De Vlaming zelf lijkt immers niet echt geïnteresseerd...Kaaitheater zichzelf oplegt, zinvol is in de Brusselse context). Gelukkig maar, want dat betekent tenminste dat er keuzes gemaakt worden

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Maria Magdalena - Kaaitheater / Willy De Beckett, Vertaald, bewerkt, geregisseerd en gespeeld door Jan Decorte & Jan Devos'. Decorte en Devos zijn beiden lesgevers aan het Brusselse Conservatorium...Bloet Op slag is Decorte een Bekende Vlaming en hij geniet ervan...Tussen de politieke bedrijven door brengt Decorte in het Brusselse Plateau Bloetwollefduivel uit, naar Macbeth, het ultieme stuk over het kwaad


Toon volgende resultaten