Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Caroline Eigen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Daar kwam, in samenwerking met de muzikanten van Steve Reich, een choreografisch vierluik tot stand, Fase, four movements on the music of Steve Reich (1982). Daarin volgt De Keersmaeker haar eigen...Anne Teresa De Keersmaeker heeft nu een eigen groep gevormd waarmee zij in het komende Kaaitheater (mei '83) haar nieuwe choreografie Rosas zal uitbrengen...Geen vertelling, wel discontinue bewegingen, bewegingsstoten, afwisselend met de zeer continue dierlijke bewegingen van mede-danseres Caroline Camus

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Er wordt één keer tegen het eigen schema gezondigd: wanneer op het einde het koor verschijnt staat dit buiten het achterste kader (Sireuil heeft in het laatste bedrijf de kaders verdubbeld), dat...Johan Thielemans CASIMIR ET CAROLINE auteur: Odön von Horvath ; groep: Théâtre de la Salamandre ; regie : Hans Peter Cloos; decor: Jean Haas ; kostuums : Agostino Cavalca ; muziek: H.P...Glenda Leeming maakt ook gebruik van Weskers eigen documentatie en toont zo het contrast tussen Weskers visie op, eigen werk en de publieksreceptie

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Daar men weet hoe weerbarstig Decorte tegen het acteurs bedrijf is, en hoezeer hij het animale magnetisme wil afbreken, kan men zelfs opperen dat hij zijn eigen stijl het minst volgt in deze produktie...Terecht, want het hoofdpersonage blijkt ook zo'n verteller van zijn eigen kleine leefwereld te zijn...Wanneer de tragedie begint, heeft hij net z'n eerste eigen beslissing genomen: Junie, Britannicus' liefje, liet hij ontvoeren

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Avontuur „. een halssnoer ... Caroline ... Pierre Avontuur ... Niks avontuur ... Advocatuur ! Caroline Jules ! Heb je de kralen ? Lidenbrock Axel...miljoenen beestjes gevangen in hun eigen bloed ... Sophie Jules, je moeder weet alles ! Caroline Heb je de kralen, Jules...Het is immers zijn doel alle geografische, geologische, fysische en astronomische kennis die de moderne wetenschap heelt verzameld, samen te vatten en in de aantrekkelijke vorm die hem eigen is, de

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
hebben vier of vijf jaar met Caroline Carlson gewerkt, een groepje van zo een twaalf dansers...Gesterkt door die uitzonderlijke bagage wilde iedereen daarna z'n eigen gezelschap oprichten...van 300.000 tot 600.000 FF): Régine Chopinot (600.000 FF), Kilina Cremona (450.000 FF), Caroline Marcade (350.000 FF),... - Steun aan de nationale choreografische centra, gezelschappen die

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Pes-sao was de schizofrenie in persoon, wat zich in z'n werk uitte in de creatie van drie "heteroniemen", alter ego's van hemzelf, die hij elk onder eigen naam liet publiceren, en die elkaar zelfs...Tyrannie der Hulpverlening (De Witte Kraai), Warre Borgmans en Caroline Vanderlinden - Foto Aps Een aantal van de teksten van de vrouw-muze (Caroline Vanderlinden) zegt hij zelf in de huid van...Der Weisheit Krone ist die Seelenruhe" is Sosias' devies en zijn filosofisch quietisme reikt zover dat hij zelfs probleemloos zijn eigen ego kan opgeven

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
monttheater (Het Koninklijke Jeugdtheater is een geval apart omdat het in zekere zin het slachtoffer is van zijn eigen geprivilegieerde positie binnen het decreet). Erg belangrijk ook zijn de kinderzondagen van de...diens rol overneemt, en een politicus die verbouwereerd zijn eigen (fascistisch) discours aanhoort uit de mond van Stephan...Het is noodzakelijk dat het NTG een eigen geheugen (reconstrueert, een eigen verhaal over zijn geschiedenis

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hildegard De Vuyst DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON auteur: Bernard-Marie Koltès; regie: Patrice Chéreau; met Laurent Malet en Isaach de Bankole; decor: Richard Peduzzi; kostuums: Caroline...De focus richt zich uitsluitend op het eigen gezelschap...Dan kan de toeschouwer zijn eigen belevenis opbouwen, door zijn blik te richten waar hij wil, en te kiezen, nu links dan rechts

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Ze zijn schilders die zich bedienen van de suggestie en de kleuren van hun indringende aanwezigheid, kleine gebaren en vooral hun warme, mooie en 'eigen' stemmen...een eerste deel brengen de drie oude mensen hun verhaal , zonder emfase, in een eigen stijl en dialect, gezeten op een stoel...Een manier van denken en zien die eveneens eigen is aan kinderen voor wie de de volwassen orde van belangrijk tegenover niet belangrijk, juist tegenover fout, eigen tegenover vreemd, ... nog geen

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
als kinder- en jeugdtheater en figurentheater en die minimum 50 voorstellingen - wellicht per seizoen - brengen in andere zalen dan die van hun eigen vestigingsplaats (7). Deze verschillende categorieën...Zo is ook het receptieve luik bij het Kaaitheater veeleer beperkt tot het tonen van eigen produkties...Verder moet, om erkend te worden, een kunstencentrum "ten minste één eigen produktie of co-produkties van elk minimum 5 voorstellingen gerealiseerd hebben op het vlak van de podiumkunsten" (11). Deze

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Het begin van de echte ommekeer komt er slechts wanneer de listige Flaminia (intrigerend vertolkt door Caroline Rottier) er zich zelf mee gaat bemoeien : 'Nu is het mijn beurt,' zegt ze tegen de Prins...Maar nu in een eigen bewerking van regisseur Lucas Vandervost, en aangeboden als sober theaterverhaal...Het lijkt alsof Shakespeare eens de draak wilde steken met zijn eigen ernstige - liefdes - verhaal, misschien zelfs met zijn eigen Romeo and Juliet

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
het gevecht om het eigen bestaan verkregen zij de opdeling in vier decreten onder één noemer...Het is eigen aan de kunst dat ze niet weet wat haar formulering morgen zal zijn...DE KNIE VAN DE VOETBALLER (OVER PASOLINI) script: Willem Carpentier & Rudi Meulemans regie: Rudi Meulemans spel: Willem Carpentier, Caroline Rottier en Andreas Van de Maele door DE

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
geeft haar eigen tijd weer, zegt Sellars, en dus heeft Pelléas et Mélisande ook te maken met aids, 'de schaduw van de dood die over mijn generatie hangt' zonder dat er ook maar iemand binnen de overheid een...Voor de vormgeving van Pelléas et Mélisande had Peter Sellars zijn eigen vaste crew meegebracht...het eerder te vergelijken met het commentaar waarin De Telegraaf zijn bewondering, maar ook droefnis en bezorgdheid uitdrukt over het ziekbed en de dood van Caroline in The Bold and the Beautiful

Nr. 54, Februari 1996 • Caroline Van den Borre • In memoriam
1969 richtte ze een eigen gezelschap op...de zaktheatertjes Het Appeltje en later ook Het Klokhuis vond til een eigen ruimte...Caroline Van den Borre

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Terwijl het Ministerie van Cultuur zich sinds het decreet van 1993 eerder richt op principes eigen aan het artistieke veld (binnen de beoordelingscriteria van de adviesraden vinden we de...studenten stimuleert tot een persoonlijke attitude, dat het vruchtbaar is voor de eigen autonome artistieke praktijk' (programmafolder PARTS). De nadruk wordt gelegd op de student als creatieve en scheppende...Caroline Van den Borre Op 7 september wordt er in het kader van de randprogrammatie van het Theaterfestival in Brussel een studiedag over dramatische opleidingen georganiseerd

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Elke stijl vergt een eigen talent...Kylian maakt bijvoorbeeld alleen nieuwe choreografieën voor zijn eigen dansers...Daarna heb ik eigen creaties gemaakt, en toen ik vorig jaar met een choreograaf (Jean-Guillaume Beif, ex-Pina Bausch) samenwerkte voor mijn solo, moest ik echt een gevecht leveren

Nr. 80, Februari 2002 • Rud Vanden Nest • Het stutje onder de kast
de anderen hun eigen bekrompenheid wegdrinken...Delamboye, Angela Denoke, Rainer Trost - Matthew Polenzani, Christine Rice, Marcus Jupither, Caroline De Vries, Beata Morawska, Ulrich Voss, Ludwig Hampe, Nathalie Van De Voorde muzikale uitvoering

Nr. 88, September 2003 • Ivan Vrambout • De banaan die zegt dat ze een...
Maar in Vive l'Afrique en in 't Wild vlees werkte ik samen met Joris van den Brande, Sara Vertongen, Joost Vandecasteele en Caroline Rottier: acteurs die zelf ook teksten schrijven...Je auteursrecht kan je dan ontglippen, omdat de acteur als theatermaker-schrijver zijn eigen wil en verlangens naar voren brengt, die inhoudelijk of qua schrijfstijl een andere richting kunnen uitgaan...Niet alleen schrijven vanuit mijn eigen ervaring, maar me ergens in durven verdiepen

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
Sjahrazaad Meer dan eens werd er door de sprekers (Caroline Janssen en Herman De Ley, Universiteit Gent) gewezen op het gevaar van veralgemeningen en historische continuïteiten op het ogenblik dat grote...Het zou bemoedigend zijn als deze Egyptische drama's model en inspiratie zouden bieden aan Europese auteurs om hun eigen relatie tot het oude verhaal van Oedipus te revitaliseren, dat zo erg wordt...Volume 1: The Fabrication of Ancient Greece 1785-1985, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 1987, p. 31 6 Voor een analyse van de spanning tussen de eigen tradities en het

Nr. 95, Februari 2005 • P O L L E S C...
caroline Er was een overval en toen die te saai werd een jankwedstrijd onder de gijzelaars...Ik kon niks zien en was volledig op mezelf teruggeworpen en hoopte de hele tijd dat het snel zou komen, dat KLOTE EIGEN INITIATIEF...Caroline Ik had nog benzine, mijn schat, en toen ben ik gewoon naar je toe gereden


Toon volgende resultaten