Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


58 document(en) met "Centraal Amerika" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Nog te zien op 26 januari in A'pen UIA, 26 en 27 februari in Brussel Beursschouwburg en in Nederland, Frankrijk, Polen en Amerika...multi-centraal: de wereld is niet voortdurend in expansie, zoals de moderne mens dacht, maar bestaat uit combinaties van relaties...Aus der Fremde heeft als centraal thema: de theaterillusie, die de auteur door het constante gebruik van de conjunctief en de derde persoon probeert te doorbreken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Precies vanwege de grote interne solidariteit binnen de familie kan het centraal thema 'de crisis' worden die als een stille dreigende kracht elk moment voelbaar wordt...Als zoiets in Harvard mogelijk is, dan is in Amerika werkelijk alles mogelijk...Neen, het levend theater van Amerika vindt men niet alleen in The Kitchen, in Soho

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Oudere acteurs leden daar sterk onder, vooral omdat de wervelkolom zo centraal staat...Daaruit is uiteindelijk in Amerika Camera Obscura ontstaan...Grotowski is hooguit één keer geweest, terwijl Amerika of Engeland hem wel hebben gehad

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Zuid-Amerika of in de modder van de Schelde in Klein Brabant, dan zou er enkel maar vreugde zijn, of droefheid...Maar wie bracht haar in het hoerenkot van Zuid-Amerika, en wie in de modder van Klein Brabant...Ze heeft haar teaterkostuum niet meer aan) Birgit Liefste... (Gloster komt nu centraal tussen Jeronimus enerzijds, en Fie en Juul anderzijds

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het repertorium kan zowel klassieke stukken als experimentele theaterconcepten bevatten: de betrokkenheid met de al of niet vermeende werkelijkheid zal centraal staan...Het continent (Noord-Amerika

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Centraal in elk stuk staat de eenzaamheid van het individu in werelden die hem vreemd, vijandig of onbegrijpelijk zijn...festival dringend naar Amerika moest om te filmen, en dus niet kon meewerken aan het Wooster-Globe project North-Atlantic...Van hem zullen we wel meer horen, want zopas heeft hij een Oscar-nominatie gekregen voor de beste mannelijke bijrol in de film Places in the Heart (een film die in Amerika in de smaak valt, want hij

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Zo kwam ik bij de Beursschouwburg terecht, die toen fungeerde als animatiecentrum om mee te werken aan projecten zoals de opening van de Brusselse metro, de Boekenbeurs in het Centraal Station, de...Op Europees vlak lijkt er nu een eindpunt bereikt, hoewel het fenomeen zich nu herhaalt in Amerika

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
hun Magazine wordt Sam Shepard de "Amerikaanse Hugo Claus" genoemd en de moeilijke transpositie van vooral de wijdse sfeer van agrarisch Amerika naar hier, laat vermoeden dat men het stuk...een woord als "verloren". Binnen de intrige van het stuk werkt dit misleidend in verband met het centraal familiegeheim van het begraven ongewenste kind

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De ontdekking van Amerika en van de wetten der ruimte tekenden slechts lichte wijzigingen in de tempelorde...Pavillon de l'Empereur en een monsterachtige kroon (die als een imperiale metafoor centraal uit het dak schiet...Centraal staan twee sculpturen van Paolini

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
de muzikale compositie, een neerslag van reizen door Spanje en Zuid-Amerika, kregen de blazers de bovenhand en zweemden de ritmesecties af en toe naar tango en salsa...Een toneeladaptatie van een werk waarin qua vorm vooral de retoriek centraal staat, zal bepaald geen sinecure geweest zijn: die retoriek moest op gepaste wijze verschoven worden naar - en verstrengeld...Centraal op de toneelvloer ziet men een halve wereldbol, waarop de aktie zich doorgaans afspeelt

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dora van der Groen: "De persoonlijkheid van de leerling vind ik de belangrijkste norm, zowel bij de toelatingsexamens als bij de hele opleiding: die staat absoluut centraal, daar moet de opleiding...Amerika b.v

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De vrije sector is daarentegen vrij onoverzichtelijk en in tegenstelling tot landen met een zeer sterke privé-opleidingssector als Amerika, lopen professionele ambities en vrijetijds-genoegens door...beweging is uniek want volstrekt anders dan elk ander lichaam in beweging". "Centraal in de opleiding staan het lichaam en de beweging...Twee componenten staan in de docentenopleiding centraal: agogiek en spel

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Als Frans diplomaat was Claudel letterlijk een wereldreiziger: hij vervulde opdrachten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika, wat in Le Soulier de Satin gereflecteerd wordt in een...Jean-Pierre Vincent, Ariane Mnouchki-ne, Patrice Chéreau) en met vooral de creatie als centraal motief...Drei Stücke aus die Sowjetunion". Verder waren er groepen uit Hongarije, Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Engeland, Japan, Italië, Duitsland, Frankrijk en België

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Tijdens de oorlog werkten in Amerika ook Antony Tudor, Agnes de Mille en de groep Graham-Humphrey...Dus moet hij de Centraal-Europese school gekend hebben

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Ondanks dit centraal gemis aan diepgaande, omwoelende inhoud, kende de voorstelling bij KVS-Brussel een overweldigend succes: elke opvoering werd afgesloten door een staande ovatie en de reeks...heeft aldus nationale centra opgericht in 12 landen van Zuid-Amerika, 9 Afrikaanse landen, 6 landen in Azië en 8 centra in de Arabische wereld

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Als kind was ik altijd al geboeid door show-elementen: centraal staan in een groep, de stickers op een uniform, het kerstboomachtige aspect zeg maar...Prompt werd de eerste prijs weggekaapt met theaterreis naar Amerika

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Mickery, Théâtre 140, Proka) zich door de smalle strook Europa en Amerika bewegen...De Vlaamse cultuur is op zich al open genoeg, krijgt al genoeg impulsen via zijn dicht grenzennet en centraal Europese opdracht, om niet daarbovenop nog eens een gestructureerde jaarlijkse

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Miller zelf wilde in zijn stuk over Amerika aantonen hoe hol de Amerikaanse droom is. Hij schreef hiervoor een verhaal waarin de emotionele spanningen binnen een gezin centraal staan...Hun werk is te interpreteren als een collectief zoekproces, met of zonder leiding van, rond een centraal thema...elke scène waar het kind centraal staat lijkt men op eieren te lopen, omzichtig wordt er om de zaken heen gepraat

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Door haar aanwezigheid en hulp in de contacten met de Indiaanse stammen die ze op hun weg ontmoetten, slaagde de expeditie van Lewis & Clark erin om de Westkust van Amerika, via de Rocky Mountains, te...Een smid die in Ierland niet meer weet van welk hout pijlen te maken en naar Amerika uitwijkt...José Verheire, die na de traag wijkende duisternis en de indrukwekkende, net niet bombastische muziek van Schittke, naar voor komt en zich centraal vooraan neerzet

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
De dood, en meer specifiek de houding tegenover de eigen verwachte dood, dringt zich steeds meer naar voren als centraal punt in Lauwers' recente werk...het Nieuwpoorttheater en een twintigtal andere Gentse plateaus dat zich tot doel stelde het publiek een blik te gunnen op de verschillende kunstvormen van het 'andere' Amerika...performance getypeerd als een figuur die nu eenmaal zo is, en niets kan daar verandering in brengen). De samenwerking met componist Paul Dresher bracht echter aan het licht waarom Eckert in Amerika nooit verder


Toon volgende resultaten