Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Centraal Europese School van voor" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
plaats van 30 hadden er ten hoogste 10 tot 15 een contract ; voor de overigen, jonge acteurs en acteurs die sinds jaren deel uitmaakten van het gezelschap, werkte Delcampe een systeem van coproduktie...het origineel volledig opzij gezet en verminkt werd, onherkenbaar is. De interpretatie staat nergens centraal; het origineel wordt slechts als kapstok gebruikt voor Elvis of voor weet ik veel wie...Engelen: een verzameling van feiten, waardevol voor een ooit nog eens te schrijven geschiedenis van het Vlaamse theater; en een brief van Achilles Gautier aan een beginnend toneelschrijver: deze brief komt

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
de Empireschouwburg werkten mensen van het toneelgezelschap van Fritz Gers die voor de nazi's gevlucht waren...Pas gedurende de Europese kruistochten is de idee van de reïncarnatie vernietigd samen met de fysieke uitroeiing van de Katharen...Werd geprezen met de Theaterprijs van de provincie Antwerpen, de Hegenscheidt Prijs, de Hustinx Prijs, de Staatsprijs voor toneelletterkunde, de Dr

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Toen deed het merkwaardige feit zich voor dat het INSAS, de franstalige tegenhanger van het RITCS, Grotowski uitnodigde voor een gastcollege, waar ook zijn levend model, de acteur Cieslak, verscheen...Toen ik van school af was, probeerde ik een studiebeurs voor Polen vast te krijgen...Er is geen begrip voor het maken van een voorstelling, dat fascinerende proces van actie en tegenreactie, waardoor je soms interessantere lagen aanboort dan in het

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
die emotionele, betekenisvolle vrouwelijke ervaringen: het ontbloten van de schouder - centraal in deze solo's - wordt de kern van een oud en gekend vrouwenverhaal...opening gelaten voor het aantasten van die uiterste controle en discipline, niet zozeer in het binnenbrengen van die tweede stem van de alledaagsheid, maar eerder in de introductie van 'naturalistische...Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Het is inderdaad tekenend voor de dans-situatie in dit land dat Merce Cun-ningham, zowat de 'éminence grise' van de Amerikaanse dans, voor het overgrote deel van het Vlaamse publiek nog steeds een...De combinatie van de snelheid van het klassieke ballet met het beweeglijke spel van de armen en de romp dat typisch is voor de Graham-techniek, leidt tot een danstechnische virtuositeit die ver...Ook Marcel Duchamp gebruikte het toeval voor het samenstellen van zijn Grand Verre niet alleen omdat hij per definitie elke mogelijkheid van een rationele conceptie van het kunstwerk verwierp maar ook

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Sindsdien wordt de benaming Folkwang Tanztheater of Tanzstudio nog wel gebruikt voor individuele voorstellingen van ex-studenten en -leraren van de Folkwangschool...Met twee generaties was de pure leer van wat genoemd wordt de Centraal Europese School dan ook verdwenen...Ik heb hardnekkig geprobeerd om in beide voorstellingen iets terug te vinden van de Centraal Europese School van voor de oorlog

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Maar zijn benadering van theater en teksten zat nog heel dikwijls vast aan het Duitse expressionisme van voor de oorlog...Hij wou dat de school geleid werd door vier dekens: een deken voor het spel (Walter Tillemans), een deken voor de lichaamsbeweging (Lea Daan), iemand voor de taal (professor Willem Pée) en iemand voor...Wat ik later van Zadek heb gezien, bevestigde mijn overtuiging dat het juist was om voor de kleine man De Parochie van Miserie en De Droom van Zotte Rik te maken

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Begin '85 wordt Gesnapt van Simon Gray (van wie Pinter in Londen reeds een paar stukken regisseerde) één week voor de première "om redenen van artistieke aard" (sic) uit de Tieltse kelder afgevoerd...Voor de 'gewone lezer' geeft het een beeld van de werking van een receptief theater en hoe zo'n werking --wil ze de gevoeligheden van de tijd respecteren -- kan evolueren ; bovendien verschaft de...Terzijde De overlapping van beroepsbezigheden met het lidmaatschap van de Raad van Advies voor Toneel (de raad die de minister adviseert in verband met theaterzaken) geeft aanleiding tot

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
foto Jean Guyaux) Met Marcia Haydée repeteren voor "Wien, Wien, nur du allein". (foto Alain Béjart) les" van de opera van Parijs werden gegeven...Voor niets bestond er belangstelling, tenzij voor de solisten van de Parijse opera...Dus moet hij de Centraal-Europese school gekend hebben

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Festival van de Europese theaterconventie Saint-Etienne In de Franse stad Saint-Etienne vond van 16 tot 26 november het eerste festival van de Europese Theaterconventie plaats...Voor het festival zelf hebben we kunnen rekenen op de steun van de Europese Gemeenschap...Van Wagner regisseert Jan Ritsema de acteurs van Dito'Dito, die voor het eerst iemand van buiten de groep aantrekken voor een artistiek concept

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
van Toneel Theatraal, juryvoorzitter voor de Theaterfestivals van 1992, 1993 en 1994), Arthur Sonnen (twaalf jaar lang toneel-programmeur van het Holland Festival, initiatiefnemer tot het Theaterfestival...en al negen jaar de eerste en enige festival-directeur) en Johan Thielemans (publicist, lid van de jury van 1991 tot en met 1993 en juryvoorzitter voor het Theaterfestival 1995) De inzet van het...Veel waardering was er voor de afbraak van de mythologische heldhaftigheid van het Nederlandse volk ten tijde van de tweede wereldoorlog

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Toch heeft diezelfde Van Manen in de jaren zestig en zeventig veel gedaan voor de acceptatie van dans in het algemeen en van het lichaam als drager van sociaalculturele normen en waarden in het...Een aantal jaren later choreografeerde Van Manen In Concert, op een compositie van Harry de Wit, voor Bianca van Dillen, Beppie Blankert en opnieuw Paulien Daniels...Nederlandse overheid zich op voor de introductie van een nieuw subsidiesysteem, het Kunstenplan, dat de continuïteit van een klein aantal zorgvuldig uitgezochte gezelschappen moest waarborgen, terwijl het voor de

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Die heeft in zijn muziek niet alleen de invloed ondergaan van de Weense School, ik bedoel dus de vernieuwing die gebracht werd door Arnold Schönberg, Anton von Webern en Alban Berg...De school van Bertolt Brecht bestaat eenvoudigweg niet voor mij...Mensen als Nagy, Gorbatsjov, Dubcek hadden een besef van zending, van verantwoordelijkheid voor hun land en voor de mensheid

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
Ik moet misschien eerst even uitleggen dat ik drie jaar geleden van de Ministeries van Cultuur en Onderwijs de opdracht kreeg om een programma te ontwikkelen voor een internationale postuniversitaire...Wat de sfeer betreft is het een combinatie van het beste van wat ik me van Polverigi herinner, of zelfs Nancy als een ontmoetingsplaats voor medeplichtigheid...Ik heb te verstaan gegeven dat ik een overtuigd voorstander ben van het opzetten, uitwerken en behoeden van één centraal thema

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
totaliteit van de Europese literatuur, vanaf Homerus, en daarbinnen de totaliteit van de literatuur van zijn eigen land gelijktijdig bestaat, en gelijktijdig een structuur vormt...Tegenover de geslotenheid van het gedurende eeuwen opgebouwde bewegingssysteem van het klassieke ballet stelden deze moderne dansers de openheid voor alle mogelijke bewegingen, inclusief de dagelijkse...De autonomie én de emancipatie van de performer zijn voor hen te koesteren waarden; in de 'traditie' van de moderne dans kan elke danser een choreograaf zijn; in een publieke improvisatie wordt elke

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
De taal / De taal / de taal / Er moet een museum komen voor alle talen van de wereld / Er moet een museum komen voor alle levensverhalen van anonieme personen / We zijn de mensen aan het vergeten / Er...Het vertrouwen in en de waardering voor de intelligentie van het menselijk lichaam vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor mijn werk...De beweging van een persoon of van een groep in de ruimte kan voor de toeschouwer en de danser/es de waarneming van de ruimte veranderen en de ruimte tussen de lichamen zichtbaar maken

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Gerald Siegmund, auteur van Theater als Gedächtnis (1996), is verbonden aan de universiteit van Siegen en schrijft als criticus voor o.a...zijn onderzoek spitst hij zich onder meer toe op de gevolgen van de oorlogen in de twintigste eeuw voor de bevolking van België...Sinds 1989 volgt hij de regio van de Grote Meren in Centraal-Afrika (Kongo/Zaïre, Rwanda, Burundi): eerst als persattaché bij minister van Ontwikkelingssamenwerking André Geens, sinds 1992 als

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
betekenis die opgeslagen ligt in de tekst: 'Er doet zich een theologische gelijkschakeling voor tussen tekst, schuilplaats van de onwrikbare betekenis van de interpretatie en van de ziel van het stuk; en de...Theater und Mythos analyseert de constructie van het subject precies in die fysieke theatertekens van de opvoering die voor Aristoteles niet essentieel waren voor het drama: de lichamelijkheid van de...Het kijken wordt bepaald door een 'gleichschwebender Aufmerksamkeit', een term van Freud die aandacht van de analyst voor precies het bijkomstige en onopvallende in het gedrag en het spreken van de

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Yol of het Turkije van Yilmaz Güney
psycholoog Antoon Gailly, die in Brussel werkt, gebruikt voor de opleiding van psychologen en therapeuten die met Turkse migranten werken een film die ondertussen meer dan twintig jaar oud is: Yol van Yilmaz...Deze scène suggereert dat het verlaten van de traditionele paden voor man, noch vrouw evident is. De man lijkt niet langer in staat zijn vrouw van schande te vrijwaren en de vrouw kan nog niet voor...Ik geloof dat Europese cultuur aan het einde van de twintigste eeuw een gelegenheid kan bieden voor verschillende soorten herkenningen, in alle verschillende, actieve zinnen van dat rijke woord

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
het eerste geval wordt van de kunstenaars verwacht dat ze voor elk wat wils maken, in het tweede geval moeten de lokale en regionale overheden de juiste voorwaarden scheppen voor een gevarieerd kunst...De gevolgen hiervan kunnen heel belangrijk zijn op Europees niveau - het project wordt gesteund door de Europese Gemeenschap - en zeker ook voor de interne werking van al die educatieve diensten...Groot-Brittannië moeten de orkesten veel harder vechten voor hun identiteit en voor de vernieuwing van hun publiek, maar ook bij ons zullen de orkesten al heel gauw in deze situatie zitten, zeker wat


Toon volgende resultaten