Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Centrum voor Amerikaanse Studies"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze...Zijn werk aan de universiteit van Wisconsin te Milwaukee (waar die andere paracriticus, Ihab Hassan, ook actief is) als professor in de Engelse literatuur en als lid van het centrum voor Twentieth...Blau's boek bewijst dat, mits onderlegdheid en inspanning, theaterkritiek gewaagd kan zijn aan de 'elitaire' en meer gewaardeerde literaire kritiek; dat ze een forum kan zijn voor recente

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Er is nog wel geen ruimte voor improvisatie en toeval - in die zin blijft Anne Teresa De Keersmaekers werk eerder verbonden met de Europese traditie dan wel met het Amerikaanse postmodernisme - maar...Wanneer kunst de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste gevoelens wordt, kan het best leuk zijn voor wie ermee bezig zijn, maar of het even plezierig is voor wie er moeten naar...Zijn werk aan de universiteit van Wisconsin te Milwaukee (waar die andere paracriticus, Ihab Hassan, ook actief is) als professor in de Engelse literatuur en als lid van het centrum voor Twentieth

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Magdalen College van de geestelijke dood gered moest worden en hij hierbij een bijzondere taak te vervullen had (1). Na zijn studies ging Brook bij het theater werken waar hij iedereen verraste door...Zijn liefde voor het theater en het theatrale heeft hij vaak weten aan te wenden om de routine van het officiële Engelse theater te doorbreken...maar Goldschmidt werd omringd door acteurs die stuk voor stuk zwakker waren dan de spelers waarmee Brook in Engeland kon werken

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Bruno Verbergt, organisator van Klapstuk 1991, schetst hoe Lissabon er de afgelopen jaren in geslaagd is uit te groeien tot een niet onbelangrijk centrum voor hedendaagse dans...Het letterwoord staat voor 'Departement voor artistieke creatie en kunst-educatie'. De intentieverklaring verraadde dat iets groots op til was...Er is echter nog veel te doen: er is geen adequate infrastructuur voor hedendaagse dans buiten Acarte; er is geen geld voor produkties (en ook geen ondervangend sociaal zekerheidssysteem waardoor de

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
De voorstelling bestaat voor een groot deel uit losse scènes, sketches, die zo uit het leven gegrepen lijken: een Afrikaan wordt voortdurend door een brutale politieagent lastig gevallen voor een...medium is the message Zij kwamen van 't Zuiden en Brieven aan Taranta Babu kunnen staan voor twee manieren om via theater een maatschappijkritische en actueel-politieke boodschap mee te geven...Lercangée, Centrum voor Amerikaanse Studies, Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4, 1000 Brussel (tel

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
Voor de een een lachertje, voor de ander de doodklap, ongeacht de kwaliteit...Vandaar onze belangstelling voor buitenstaanders, voor mensen die toch doen wat ze willen, daarvoor desnoods zand in de machine van de maatschappij gooien, voor Achternbusch, die trouwens ook zand...Lercangée, Centrum voor Amerikaanse Studies, Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4, 1000 Brussel (tel

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Maar vanaf 1950-1955 is het muziek geworden voor concertzalen en voor clubs, en niet meer voor danszalen...Ik heb de eer gehad als eerste in Vlaanderen én voor een weekblad, met name Humo van '60 tot '63, én voor een dagblad, met name De Standaard vanaf'63, over jazz te hebben geschreven...Dat is een uitgangspunt dat veel met jazz te maken heeft, en dat erg bevrijdend werkt, zowel voor de acteurs als voor het publiek

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Daarbij heb ik oog voor het detail en voor het botsen van verschillende materialen...Je moet het voor jezelf doen, niet voor de buitenwereld...Vanaf 1993 koos hij Parijs als centrum waaruit hij als freelance fotograaf werkt voor opdrachtgevers over de hele wereld

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • 'Het is alsof je als performer moet...
Ballet-scholen werken met westerse standaarden en blijven nog altijd gereserveerd voor een klein aantal geprivilegieerden, en dat creëert een soort spanning...Dit is geen verwijt aan Europeanen; als er studies zijn naar Afrikaanse dans dan is dit dankzij Westerse antropologen, het zijn dan ook wel westerse studies...Voor mij heeft het gewerkt, maar ik zou ook graag de kans krijgen aan Europeanen iets te leren, met Europeanen samen te werken, pas dan is er voor mij sprake van uitwisseling

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
Lefebvre ziet de stad niet langer als een productiemachine, een markt, of een centrum voor besluitvorming, maar als een duurzaam kunstwerk, dat vrijelijk te gebruiken is: 'De stad is zelf "oeuvre...Nike dreigde met een rechtszaak, maar trok uiteindelijk alle klachten in. Zoals een woordvoerster van 01001 uitlegde: 'wilden we voor dit werk de hele stad als een podium gebruiken voor een grootse...voordeel voor dat district) werkt niet alleen als een toeristenmagneet en als een kolossale bron van inkomsten voor bouwmaatschappijen, maar ook als een afschijnsel van de hedendaagse Social Forum beweging

Nr. 112, Juni 2008 • Ive Stevenheydens • De vibe van een nieuw begin
Van de luchthaven Narita – Japans voor ‘voordeur tot de wereld’ – reis je met de snelste trein in anderhalf uur naar het centrum...Het in de Japanse psyche zo diep gewortelde respect voor de andere, blijkt hier deels verantwoordelijk voor te zijn.4 Twee: de Japanse podiumkunsten kampen met enorme problemen qua...Niet alleen brengen de sessies bij de Aziatische deelnemers een grote(re) nieuwsgierigheid voor elkaar teweeg, ook hangt het unieke gevoel in de lucht dat we voor een beloftevolle toekomst staan