Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "Centrum voor Experimenteel Theater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Eind oktober 1982 gaf Schechner voor het Centrum voor Experimenteel Theater (U.I.A...van nam in 1970, toonaangevend en zelfs trendmaker werd voor het Europese theater...Internationale Nieuwe Scène) nog altijd bij de groepsnaam hoort, is in dat verband betekenisvol: het staat voor de Goede Bedoeling, zo eigen aan het politiserend theater

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
verbonden Centrum voor Experimenteel Theater (CET) en natuurlijk Sfinks in Boechout...Voor de overheid en voor het publiek is het namelijk irrelevant wie het vernieuwende theater programmeert, als het maar geprogrammeerd wordt...Theo Van Rompay Centrum voor Experimenteel Theater (CET) p/a. Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) Universiteitsplein 1 2610 WILRIJK tel

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Naar eigen zeggen "associatief theater, barok van vorm, wars van rationele rechtlijnigheid". In Agatha voor het eerst aandacht voor het acteerwerk ; daarvoor was de ruimte prioritair...Ringlaan 80, 2610 Wilrijk, 03/449.68.97) Centrum voor Experimenteel Toneel Opgericht in 1978 aan de Universitaire Instelling Antwerpen in de marge van het Departement Germaanse Filologie...Doel is het stimuleren van het actuele theater door het scheppen van een research- en discussieklimaat voor en door theatermakers en begeleiders

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
de eerste plaats is het Maison, dat zelf geen eigen gezelschap herbergt, een platform voor dansvoorstellingen, van regionaal tot internationaal en van klassiek tot experimenteel, maar met voorrang aan...Men zal er in Lyon echter zijn slaap niet voor laten, daar hun project ondertussen reeds volledig geslaagd kan genoemd worden, terwijl de hoofdstad nog steeds over geen specifiek theater voor dans...Het Vlaams Theater Circuit op haar beurt is zich ernstig aan het bezinnen of het deze produktie niet zou vervangen door May B (naast Babel Babel). Voor mij mag het echter blijven

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Hier staat men voor een theater waarbij men plezier heeft in het componeren van een rol...Het theater van Botho Strauss dat zijn kracht voor een goed deel haalt uit het meerduidig-chaotisch wereldbeeld dat erin opgebouwd wordt, volwaardig pendant voor onze complexe samenleving, is tot een...Voor de 'gewone lezer' geeft het een beeld van de werking van een receptief theater en hoe zo'n werking --wil ze de gevoeligheden van de tijd respecteren -- kan evolueren ; bovendien verschaft de

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
gedragen). Voor Polen gaat het bij Kantor over een stuk realiteit, op de scène gebracht in een vertekende vorm die het heel verwant maakt met het theater van Liz Lecompte en de Wooster Group: bij Kantor spreekt...Als je de twee produkties vergelijkt valt op dat Arca, ooit opgestart als experimenteel gezelschap, het produktie-proces van het gevestigde theater overgenomen heeft, met, in het geval van Jappe Claes...LVdD Kunst en Beleid In januari van dit jaar organiseerde het Vlaams Theater Circuit (VTC) in Brussel een colloquium rond Kunst en Beleid, Een toekomst voor theater- en dansbeleid

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Les Petits Pas is duidelijk levenselixir voor deze bejaarden; waar theater nog goed kan voor zijn, denk je dan...Naast zijn belangstelling voor theater had hij ook een sterke interesse voor plastische kunst...totaal worden 25 instellingen voor toneelkunst gesubsidieerd: 4 repertoiregezelschappen (categorie A), 2 spreidingsgezelschappen (B), 5 kamertheaters (C) en 14 groepen voor experimenteel toneel

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
dat avond na avond voor meer dan 1500 toeschouwers theater werd gespeeld...de oprichting van de Staatsoper im Künstlerhaus, een tweede plateau, waar expliciet plaats wordt geruimd voor 20ste-eeuwse opera en experimenteel hedendaags werk...Voor Belgische oren klinkt het hoogst ongewoon, maar in Wenen valt voor het ogenblik het spannendste theater aan de grootste schouwburgen te beleven

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Er is repertoiretheater en repertoiretheater... De kracht van het hedendaagse theater put voor een groot stuk uit het onderzoek van het bestaande tekstmateriaal...Zijn fragmentair gebouwde stukken, waarin elke scène een autonoom gewest vormt, en een doorgecomponeerde handeling afwezig is, vragen van de lezer een groot invulproces en stellen het theater voor...Voor Woyzeck, Büchners laatste stuk voor hij in 1837 op 24-jarige leeftijd stierf, geldt dat des te meer: het bleef onafgewerkt en bestaat uit een verzameling min of meer losse scènes die in lengte

Nr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
Traditie Het traditionele theater - No, Kyogen en Kabuki - is vaak het synoniem voor het Japanse theater in het westen...Commercie Het commerciële theater is de benaming voor theater dat op grote schaal wordt geproduceerd door maatschappijen als Toho en Shochiku...Ik noem het voor mezelf Manga-theater, naar het Japanse stripverhaal of manga

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
1984 reeds, huurde De Beweeging de oude katoenopslagplaats die nu is omgevormd tot het centrum Vrije Val, het "eerste centrum voor hedendaagse dans en bewegingstheater in Vlaanderen", dat beschikt...Waarom ook Stukken van Oud Huis Stekelbees door leerlingen van het Centrum voor Niuwe Dansontwikkeling te Arnhem geprogrammeerd stond, is niet geheel duidelijk, gezien de beperkte Belgische inbreng...De strijd is dus ver van gestreden en wat dat betreft heeft het festival De Beweeging eens temeer zijn nut bewezen, als ontmoetingsplaats voor geïnteresseerden en als springplank voor debutanten

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Dat veroorzaakte een 'boom' van vooral politiek en experimenteel theater, maar na enkele jaren verdwenen de anjers en de slogans en kwam de dagelijkse werkelijkheid weer aan bod in een onbehaaglijk...Vanaf 1981 werkt Maria Manuela Pinto Barbosa binnen de structuren van het Portugese cultuurbeleid, eerst bij de administratie, daarna als verantwoordelijke voor de sectie Theater...Barbosa koos 'voor theatermakers die vandaag toonaangevend zijn op de internationale podia en die de poort openen voor het theater van de 21 ste eeuw'. Dat zijn dan Robert Wilson met Alice op muziek

Nr. 51, Augustus 1995 • Christien Boer • De eigen leefwereld teruggeven als kunst
Het festival heeft inmiddels een vaste verblijfplaats: de Utrechtse School, een gebouw dat - met een programmering van nieuwe muziek en politieke debatten - ambieert om een cultureel centrum voor...Verruiming Victoria maakt theater voor jongeren; een doelgroep waar Dirk Pauwels op een natuurlijke, bij Victoria passende wijze ingegroeid is. Pauwels: 'Ik heb geen speciaal...Dit jaar geven we voor ons festival opdrachten aan mensen die normaal niet in het theater zitten, om met een klein budget op grond van het thema 'cru' iets te maken

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
De belangrijkste elementen die in de jaren zeventig tot een rijk, experimenteel palet van theater-uitingen leidden, vooral in Amsterdam, waren: relatief veel verschillende, maar kleine...Hans van Manen, die voor zowel Het Nationale Ballet als het Nederlands Dans Theater choreografeerde, was de enige die af en toe van het ene naar het andere circuit sprong...het Nederlands Dans Theater en het Scapino Ballet, die tezamen nog altijd het overgrote deel ontvangen van de totale Rijkssubsidie die voor dans beschikbaar is. Als je bedenkt dat de rest van het

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Maar aangezien er toen nog geen kunstencentra bestonden werd het Speelteater, dat van meet af aan koos om theater te maken voor en met kinderen en jongeren, gesubsidieerd als gezelschap...Een eigen huis biedt een aantal praktische voordelen: het publiek moet niet voor elke voorstelling opnieuw zoeken naar de juiste locatie; een eigen huisstijl zorgt voor herkenbaarheid; je plant je...Ook Barbara Wyckmans ziet een aanvullende taak weggelegd voor de bestaande academies voor woord, voor beeld, voor muziek

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
Hoe groot ook het vuur van alle betrokkenen voor dit project, hoe goed voorbereid ieder op zich ook was, de start van de eigenlijke repetities, achttien maanden voor de première, droeg in zich al de...repeteren aan tien uur theater, anderhalf jaar zonder de "psychische bevrijding" van een première, anderhalf jaar dienstbaarheid aan een project met een hoog experimenteel gehalte...Voor klein- en grootschaligheid, voor zoeken en zekerheid, voor tijdsdruk en ontspanning

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Dat resulteerde in een eerste lezing van zijn tekst - dus een tijd voor de eigenlijke première - op de vub voor een publiek van studenten en wetenschappers...Voor Paul begon te schrijven hebben we drie, vier keer ongestructureerd gebrainstormd...voor de passage omtrent de vraag of glas doorschijnend is in het donker of niet

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Daarom zijn ook theater- en dansgezelschappen, kunstencentra of festivals voortdurend aan het plannen (en dus ook: aan het vergaderen...). De toekomst is voor hen een liever vandaag dan morgen te...De beoordelingscommissies voor 'Nederlandstalige dramatische kunst', voor dans, voor de kunstencentra en voor het muziektheater schalen de aanvragende organisaties artistiek...de nota Naar een ontwikkelingsbeleid voor de podiumkunsten van het Vlaams Theater Instituut, gepresenteerd en besproken (maar daar het bleef het bij) tijdens Het Theaterfestival van 1996

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Etcetera (9) stelt dat HTP, 'voor enige tijd nog de groep die op de meest interessante manier aan eigentijds theater bouwde, spelbreker ook in een zelfgenoegzaam theaterland', zich bewust in 'een...De oorzaak daarvan ligt voor de hand: het bestaande theater heeft niemand meer iets te melden...Het 'zal verder kunnen gefinancierd worden vanuit de "projectenpot", bestemd voor de financiering van experimenteel theater,' laat het kabinet van minister van Cultuur Patrick Dewael weten

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Die is er eigenlijk ternauwernood voor de podiumkunsten in het algemeen en al helemaal niet voor de florerende danssector in het bijzonder...Zo zijn er wel adviescommissies voor het verlenen van structurele subsidies aan theater- en dansgezelschappen, maar ontbreekt het aan een inhoudelijke advisering voor de besteding van de gelden die...Dansmakers kunnen in de Tacktoren terecht voor vrijblijvend onderzoek, voor het opstarten van een nieuwe voorstelling, of voor de afwerking van een productie


Toon volgende resultaten