Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Centrum voor Islam"Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Vanaf 1950 werd de samâ oogluikend weer toegestaan; in Konya ontstond opnieuw een centrum voor de dans, maar dit diende veeleer om de toeristen het opgepoetste Turkse blazoen te showen...Wat betekent het voor hen om, ver buiten de vertrouwde omgeving in een zaal, die notabene oorspronkelijk werd gebouwd voor circusvoorstellingen, hun spirituele ding voor een uitverkocht huis...uitvergroting van personages waardoor de zo wie zo al dunne verhaallijn van Scapin voor het publiek te volgen was, ook voorbij de tiende rij dus, wat zeker voor de minder ver dragende vrouwenstemmen zowat de limiet

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
moeten er nu enkel voor zorgen dat ze op het podium ontploft, en niet in ons gezicht,' houdt Goossens zijn ploeg voor...Net als voor de DJ's en de rappers gelden er voor hen in principe geen regels, wel codes...Een ander bewijs daarvan is het belang dat 3B besteedt aan de uitbouw van een heuse hiphopdansopleiding, zowel voor middelbare scholieren als voor studenten

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Door de natuur heeft iedere sekse een wet toegewezen gekregen: de wet van het leven voor de vrouw en de wet van de dood voor de man...Maar wat voor Creon een politieke straf is, is voor Antigone een ontologische misdaad: de schuld van Polyneikes tegenover Thebe is van een totaal andere orde dan de verantwoordelijkheid die Antigone...het bruidsbed, waar/ voor alle mensen plaats is.'(p. 53) Antigone zelf is het meest expliciet in haar laatste monoloog: 'Och graf, bruidsvertrek, onderaardse/ behuizing waar een mens voor altijd op

Nr. 79, December 2001 • Lieven De Cauter • Naar de dierentuin: de terugkeer van de...
Arne Sierens en Stef Ampe gingen rond de tafel zitten met Meryem Kanmaz van het Centrum voor Islam in Europa, als onderzoekster verbonden aan de Universiteit van Gent, en...oubollige term - geëngageerde kunst', voor maatschappelijke betrokkenheid, voor kunst als protest, aanklacht, voor een kunst waar een ethische roep van uitgaat...Voor Adorno was het duidelijk: niet de inhoud, maar de vorm bepaalt of een kunstwerk uiteindelijk gelukt is (wat niet betekent dat hij pleitte voor inhoudloze kunst, voor formalisme); niet de

Nr. 81, Februari 2002 • Nedjma Hadj • De mystieke omweg: In het werk van...
Eerbied voor de tekst maar geenszins voor de niet-tekst...betreft met zijn rituelen voor het feesten en voor het sterven...Buiten de islam en tegelijk ook erin... In mijn oeuvre komt geen enkele korantekst voor; ik werk daarentegen wel veel met mystieke teksten

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
En toen Averroes de Poëtica van Aristoteles vertaalde, gebruikte hij voor 'komedie' de Arabische term hija (satire) en voor 'tragedie' madih (panegyriek). Hij vertaalde deze dramatische categorieën...Zij speelden in het Algerijnse dialect, en bijgevolg voor een beperkt publiek, dat vaak reeds op voorhand voor de zaak gewonnen was...Zij verliet haar vaderland in 1989, en verblijft sinds 1990 in Brussel, waar ze actief is in het Arabisch Cultureel Centrum, of nog Arabisch Centrum voor Kunst en Literatuur, in de Middaglijnstraat

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Voor Žižek ligt het symbolische van de aanslag op de WTC-torens niet in het feit dat zij staan voor het centrum van het kapitalisme, maar voor het centrum van het virtuele kapitalisme, van de...Het is in de eerste plaats de bedreigende doorbraak van de radicale politieke islam die de religie opnieuw in het centrum van de aandacht en de analyse heeft gerukt...En dat geldt niet alleen voor de islam (en de jihad), maar eveneens voor het jodendom (en de mythe van het Beloofde Land) en voor het christendom (de kruistocht die vader en zoon Bush voeren tegen

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
Moet ik met mijn hart instaan voor besluiten van anderen, die ik alleen maar uitvoer met de winst die ik nodig heb om me te kunnen veroorloven wat ik nodig heb...de inleiding bij de meest recente Nederlandse vertaling van de tekst (Dolf Verspoor, 1987, voor een vrije, commerciële productie) werd vastgesteld: 'Achter de knappe tekening en evolutie van de...Leedvermaak werd in 1982 oorspronkelijk als muziektheaterproductie opgezet, in de regie van Leonard Frank, die dertien jaar later ook Rijgdraad voor het eerst op de planken bracht

Nr. 92, Juni 2004 • (personalia)
Marc Jacobs is historicus en momenteel directeur van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur...KU Leuven, waar hij tevens het Centrum voor Cultuursociologie leidt...Hij recenseert dans voor De Morgen en is redacteur van Sanna.be, on-line platform voor dans- en performancekritiek

Nr. 111, April 2008 • Erwin Jans • What if God was one of us?
Evenmin toevallig wellicht zijn het drie voorstellingen die werden gemaakt voor ‘de grote zaal’ en die zich verhouden tot vragen van ‘zingeving’ en ‘gemeenschapsvorming’. (Winterverblijf en Kamp Jezus...Architecturaal zijn de drie schouwburgen in Gent, Brussel en Antwerpen drie typische voorbeelden van de bourgeoiscultuur en haar waarden (voor de KVS geldt dat na de ingrijpende verbouwing minder...De angst voor vervreemding en voor het onbekende heeft de identiteit van religieuze, etnische en nationale gemeenschappen verstevigd