Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Christus en het Christendom"Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Een handige zet : het droeg niet alleen bij tot de sacralisering van het werk, maar het verzekerde Wagners privé-festival ook van een schaar trouwe, niet onbemiddelde volgelingen, die het muzikale en...Hij bedient de componist op zijn wenken en maakt het allemaal nog wat mooier dan het al is : de toeschouwer zakt weg in zijn zetel en laat zich meedrijven met de witte wolken op de achterkant van het...Waar blijft het hedendaagse werk ? Un malheureux vêtu de noir vormde een gelukkige uitzondering en was scenisch en muzikaal het hoogtepunt van het voorbije seizoen

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Ik zag onlangs een documentaire over een Poolse man die zich uit ontgoocheling over het communisme, het christendom en de hele maatschappij op een volksfeest in brand stak...Kan het theater op een geschikte manier reageren op de politieke en sociale problemen waarmee Europe en Vlaanderen op dit ogenblik geconfronteerd worden ? Of is theater niet het medium om daar...Het heeft natuurlijk te maken met het politieke bestel: er zijn wat kruimels en die worden in het kippenhok geworpen

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Men heeft uit de menselijke ervaring wel de logica gedistilleerd: dat was het meest eenvoudige gedeelte en het is normaal en ook geoorloofd dat wetenschappers zich toespitsen op het meest eenvoudige...Misschien moeten we het woord vooruitgang bannen - het heeft een te negatieve connotatie - en het vervangen door het begrip evolutie...Dat thema van Christus en het Christendom, het gelijkheidsdenken, werd verder ontwikkeld in het humanisme en zeer krachtig naar voren gebracht vanaf de 17de eeuw door de sociale filosofen: Hume

Nr. 81, Februari 2002 • Luc Devoldere • 'Mijn innige, diepe, archaïsche katholicisme': Over de...
Ik beperk me in wat volgt hoofdzakelijk tot enkele films en een hoek waarin Pasolini het katholicisme en het christendom in hun wezen 'uitdaagt'. In La Ricotta, een kortfilm uit 1963, eist hij...Hij koos voor de centrale scène uit het lijdensverhaal van Christus: de kruisiging, en hij maakte een film over een film waarin die kruisiging verfilmd werd...Pasolini werpt zich op als de nostalgische, reactionaire verdediger van het verleden, de tradities en waarden van het oude, landelijke Italië, met zijn diep en authentiek geloof

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
De legitimiteit van het figuratieve beeld is van oudsher de inzet geweest in de identiteit van de drie grote monotheïstische godsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam...Middeleeuws Spanje: culturele hybriditeit Binnen de definitie van het beeld bewaarden het jodendom, het christendom en de islam hun culturele identiteit...Het gevolg is dat het beeld in het iconoclasme bewoond bleef door het feminiene en dus als oord van de angst voor het figuratieve torenhoog werd ommuurd

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
Het lichaam, of letterlijker: het vlees van Christus is geen gnostischastrale entiteit, het is juist tastbaarder dan tastbaar en daardoor ontastbaar, eetbaarder en drinkbaarder dan zomaar eet...Vreemder, onaantastbaarder en onzichtbaarder dan een God die zich achter zijn Wet terugtrekt, is het al te tastbare en al te zichtbare vlees van Christus en daarmee van elke naaste die wij worden...Doordat het christendom van de transcendentie een lijfelijke liefdeskwestie heeft gemaakt, konden we God langzamerhand achter ons laten en betekent 'openbaring' nu voor ons dat het 'vlees van de

Nr. 81, Februari 2002 • Patrick Vandermeersch • Tussen Opus en Opera Dei: Over religieuze...
De passie van Christus is eigenlijk een opera geworden, een 'ex opere operatum', waarbij het individu Jezus van Nazareth van het pretorium naar de obscure achtergrond wordt weggeleid en plaats ruimt...het bijzonder in het christendom, waar het geloof in het absolute verbonden wordt met het levensverhaal van een particuliere mens, is de religieuze muziek bij uitstek de Passie...het bijzonder in het christendom, waar het geloof in het absolute verbonden wordt met het levensverhaal van een particuliere mens, is de religieuze muziek bij uitstek de Passie

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
gets wings by this.’12 In onze fascinatie voor het sentimentele en het spectaculaire zijn wij, westerlingen, geïntoxiceerd door het christendom: het verhaal van lijden, dood en verrijzenis...En dat geldt niet alleen voor de islam (en de jihad), maar eveneens voor het jodendom (en de mythe van het Beloofde Land) en voor het christendom (de kruistocht die vader en zoon Bush voeren tegen...de zogenaamde ‘terugkeer van het religieuze’. Als het christendom in wezen het geloof in de dood van God is, dan betekent dit dat het jodendom en de islam de laatste twee monotheïsmen zijn die in opstand

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
Dolorosa in het gezicht zou hebben geslagen en tot spoed gemaand, waarop Christus een soortgelijke vervloeking zou hebben uitgesproken: iedere eeuw verjongt de portier zich weer tot een dertigjarige - hij kan...Het zal wel vloeken in de kerk zijn en Judith Herzberg zal het me niet in dank afnemen, maar ik heb tijdens het zien van zowel Heftgam als Simon zeer aan de zachte tristesse en de harde humor van...Aan het eind van de voorstelling, als iedereen iedereen heeft gekregen, staan de twee mastodonten Shylock en Antonio, Boysen en Holzmann, als door het leven getekende en door hun titanengevecht diep