Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Cie de draad"Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Winterslaap tast de grenzen van de bewustwording van het kind af, op zo'n manier dat de toeschouwer - jong of ouder - nooit onmiddellijk mee de stap zet en pas na een tijdje de impact van elke...De koning en de rest is, zowel in de tekst als in de enscenering, een exponent van die tendens in het jeugdtheater, die de emancipatie van dit genre niet ziet als een stijlprobleem, maar als een...De Parade, Initiatief, Monoliet). Ook de verklaring van de letterwoorden en de spelling van de adressen missen soms precisie (bijvoorbeeld Auguste Orts). Hoe dan ook, dit dossier, evenals de kritische

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Misverstanden over de opstand in Peking, en de negatieve reacties vanwege de Westerse pers deden het onzinvol uitschijnen de groep te laten overkomen, zo klonk de partijrethoriek op de telex...Controversieel waren de zeven creaties van Gillmore dan ook zeker: de hemel ingeprezen door de sommigen, de grond in geboord door de anderen (eerder de velen), en terwijl na afloop de ene helft van...Er was namelijk de onvermijdelijke confrontatie met wellicht het meest megalomane project van de eeuw : de viering van de Bicentenaire, de tweehonderdste verjaardag van de Franse Revolutie met als

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
JAN DECORTE + Cie WORDEN HET HUISGEZELSCHAP VAN DE BEURSSCHOUWBURG Jan Decorte & Sigrid Vinks Na één jaar afwezigheid maken Jan Decorte + Cie in september een...Op 21 september nemen Decorte + Cie de draad weer op met de herneming van twee slapstick-komedies Het stuk stuk en In Ondertussendoor, de delen 1 en 2 van Decortes zgn...De belangrijkste sponsors in dit 26ste seizoen zijn de ASLK, De Standaard, Knack Magazine en de Nationale Loterij

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Rode draad in de tekstbehandeling is de grote vrijheid die men zich neemt om de tekst aan te passen : men schrapt en schikt, peilt en polst, tot er een eigen mededeling, een eigen theatraal traject...De man die in Le cocu magnifique van Crommelynck de halve dorpsbevolking in zijn slaapkamer inviteert: liever de zekerheid van de horens, dan de blijvende twijfel aan de trouw van zijn vrouw...Van de bekentenistechnieken in de inquisitie, de ontwikkeling van een sexuele wetenschap in de geneeskunde tot de psychanalytische theorieën van Freud, steeds wordt de taal i. v. m. sexualiteit

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Zijn verhaal is iets complexer dan klaar voor drie minuten stuff, maar de vitaliteit, de woede, de ergernis, de afschuw, de streling en de slag zijn even sterk aanwezig via hem, via de teksten...Met deze uitspraak - een soort leidmotief voor de hele voorstelling - begint Epiloog van de Eenzaamheid, de tweede produktie van Cie...Epiloog van de Eenzaamheid (Cie de Koe) - Foto Patrick Meis Jules en Alice door het NTG Theater dat ook maar een schijn van realisme vertoont, daar hebben de

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Hij is de 'Tänzer-mensch' in de ruimte: 'Hij gehoorzaamt zowel de wet van het lichaam als de wet van de ruimte; hij gehoorzaamt zowel zijn eigen gevoel als het gevoel van de ruimte'. De geometrische...Voor die nieuwe esthetica worden elementen uit de 'lage' volkscultuur gehaald, zoals het circus, de revue, de sport, het variété, de acrobatie, de beeldprojectie, de film, de krant, het sneltekenen...De draad van de in de jaren '30 stilgevallen, esthetische tendens, wordt begin jaren zeventig weer opgenomen: in het denken over theater en in het theatermaken zelf wordt de pop als vernieuwend

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Paul Schyvens: Wij hebben zes jaar nadat de Blauwe Maandag Cie begonnen is, begin jaren '90, voor het eerst de vraag gesteld aan De Standaard...Kijk maar naar de fel omstreden mediadeal tussen De Standaard en de Blauwe Maandag Cie ten tijde van Ten Oorlog, het exclusieve recht voor de Standaardredacteur om eens in de interne keuken te komen...Het is niet omdat de Blauwe Maandag Cie een mediadeal had met De Standaard dat zij niet aan bepaalde plannen of activiteiten van De Morgen heeft meegewerkt

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Cie Zoo/Thomas Hauert Dansplezier: Jetzt, de derde voorstelling van Cie Zoo/Thomas Hauert die eind september in Kaaitheater-Luna werd getoond, was ervan doordrongen, ja werd erdoor...Jetzt bleef de 'dansdans' daarentegen voor alles dans: de dansers onderzochten hun eigen vallen, en niet zoiets als De Idee 'Valbeweging'. Geen wonder dus dat de performers tijdens de...Deze eenvoudige bewegingssequentie had de ondertussen uitgezette rode draad - kijkers op een intieme wijze confronteren met de intimiteit van het Lichaam - verder kunnen afwikkelen

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
Net zoals hij, toen er nauwelijks iemand in geïnteresseerd was, een actieve promotor was van de improvi- Hommages - La valse de Vaslav (Mark Tompkins / Cie IDA,1989...Nijinski: de blik van de anderen is naar binnen getrokken, waardoor de ruimte en de gebaren die ze in zich hadden, gedecoördineerd werden...Wat de beweging van de danser gespannen houdt tussen hemzelf en de wereld, is uit elkaar gerukt: blik naar binnen, gebroken lichaam, de dans is voortaan zonder kompas: ingeslikt door de wereld

Nr. 92, Juni 2004 • Met de neus op de fictie gedrukt:...
Even gretig immers put SKaGeN uit de wereld van de film en de televisie als van de literatuur en de popmuziek...Ook de draad van DeLillo's theaterdiscours neemt SKaGeN op, maar op een heel eigen manier...Althans, zo luidt de mogelijke conclusie van een onervaren SKaGeN-toeschouwer, die niet met de spelers van de groep vertrouwd is. In feite wordt immers enkel Clara Van den Broek, de enige