Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Circus in Beweging" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Communicatie verloopt minder via taal, dan wel via gestiek en beweging...Daarbij legt ze schetterende circus-muziek op...Pina komt soms dagen later terug op een bepaalde beweging of een gelaatsuitdrukking, die soms erg moeilijk te reconstrueren zijn

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Vijf jaar geleden, nog onder de directie van Ivan Nagel, kwam Jeröme Savary (van het Grand Magic Circus) er La Périchole van Offenbach regisseren, de kassa ging aan het rinkelen en de produktie haalde...Dat is pure choreografie : beweging in ruimte...Een uitdijende beweging, goed gedoseerd, perfect getimed, on-ein-dig: men geraakt niet uitgepraat

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
Bovendien vond ik het Koninklijk Circus sowieso ongeschikt, tenzij je misschien helemaal onderaan de arena een plaats had bemachtigd...Al die rust, die serene ingehoudenheid, dat voortkabbelen roepen bijna een Tai-chi-sfeer op, zonder overdaad, met een bijna onmerkbare beweging...Zoals in het expressionisme lijkt ook hier de beweging vanuit het innerlijke te vertrekken, herkende ik de contracties, het ontbreken van tijd- en plaatsaanduidingen, de niet-gedetermineerde

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Ik koos voor de meest klassieke choreograaf binnen die traditie: Merce Cunningham die Inlets 2 en Roarotorio, An lrish Circus on Finnigan's Wake, twee choreografieën op muziek van John Cage...Haar werk dat als uitgangspunt steeds teruggrijpt naar de klassieke beweging biedt een intrigerend onderzoek naar nieuwe mogelijkheden binnen de danstraditie: de muziek behoudt een grote autonomie

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Daar beleefde het Circus van Vuile Mong en de Vieze Gasten zijn doorbraak in 1972...Discussies over de ideologische consequenties van het vorm- en inhoudsprobleem in het theater liet de groep over aan de theoretici van de linkse beweging...Het circus van Vuile Mong uit de begindagen is ondertussen het kleine bedrijfje van Mong Rosseel, met verantwoordelijkheid voor tewerkstelling en leningen bij de bank als de subsidies weer eens

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Maar Jef Cassiers moet stilaan begrepen hebben dat dit soort populaire werk (zoals het ook in het circus gebeurt) door een oneindige herhaling van een beperkt aantal truuks en procédés ten slotte aan...de ontstaansperiode van de teksten was er echter geen sprake van genregrenzen of artistieke afbakeningen, het ging om de artistieke (tegen)beweging...Een echte beweging is er niet geweest, enkel beweginkjes, persoonlijke lijnen die altijd divergeren met wat elders gebeurt: "By virtue of being Belgian, the writers under considération here are out

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Ik wil" nauwelijks verhullen hoe dunnetjes het onderliggende gevoel is. Medea is wat opstelling en beweging betreft even strak georkestreerd als De Vrek of Romeo en Julia...De nieuwe theatrale ruimte is overweldigend (al roept ze reminiscenties op aan het Koninklijk Circus, en kan men hierdoor niet anders dan de vraag stellen of de moeite en de kosten echt noodzakelijk...Alle soorten coördinaten, stijlen, materialen, middelen komen ter beschikking en geven zicht op een landschap-in-beweging, een theater-in-ex-pansie, waartoe zowel discussies, geënsceneerde debatten

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Elke beweging wordt georchestreerd en de bedoeling is dat men geen lichaamsdelen meer ziet, maar vormen zonder specifieke betekenis...Pourveurs circus-moeder roept dat er in de zaal piraten zitten, die haar gezin willen opeten, en deze waan tast heel de familie aan, die, net voor de gevreesde maaltijd, haar repertoire aan

Nr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
Hij is een genie in het mixen van tekst, beweging, muziek en belichting tot een coherent, overtuigend en boeiend geheel...Elke beweging, elk stuk van het decor is een weldoordachte penseelstreek...Enerzijds krijg je een circus-effect

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
niet echt het niveau van circus-acts, maar de mimiek en de intonatie van één van de energieke acteurs deden de zaal schateren...een dansante beweging, een diagonaal door de kamer, soms zelfs iets dat op een duet lijkt

Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
Soms heel ongraag en scherp waarna ze onmiddellijk terug opveren in een beweging die snel ingesnoerd wordt met die typische elleboog-tegen-het-lichaam snok...circus (of circus als de achterkant van onze realiteit) waar Nathalie Million elk nummertje met de klop van (niet de hamer maar) een schoen aankondigt...Zelfs in een eerste waarneming van de muziek binnen de voorstelling valt het on(be)grijpbare van het samengaan van muziek en beweging op : de muziek was er al even voor ik ze echt gehoord had; de dans

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Plots is 'de muziek' er, plots snokt er iets door, als een touw dat je tegen de grond slaat en waarvan de beweging zich verder kronkelt om pas op het uiteinde bruusk te stoppen...Dirk Verstockt Gezien te Brussel, Koninklijk Circus, op 17 juni 1990 Arca Gent Emilia Galotti Tijdens één van de repetities van Lessings Emilia Gallotti werden de...Binnen een dergelijke losse structuur ondersteund door een parallel ontwikkeld decor (een circusarena) kan de fantasie van Decouflé in beeld en beweging optimaal functioneren

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Van het kleinste detail tot het globale beeld gedraagt de choreografe zich hier als de koele observator van de werkelijkheid van de beweging...van een zeldzaam evenwicht tussen bewegingloosheid en beweging : de stille kracht van het niet-bewegen...die concentrische beweging die je als toeschouwer soms bereikt, verwart, ontroert, soms niet

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
Het schilderij en de scène vormden een kerkhof, waar het chaotische kerkhof van de dood zijn opwachting maakte, ritmisch en jonglerend, zoals het een circus betaamt, en gedirigeerd door de alerte...Met één beweging van de vingers of van de blik beval hij de opening van deuren, die niet op de coulissen maar op de binnenkoer van het niets uitgaven en vanwaaruit de infanterie van grijze narren...1955, jaar van de destalinisatie, sticht hij samen met de even onverzoenlijke Maria Jarema, zijn eigen theater Cricot 2 (Cricot is het anagram voor de Poolse uitdrukking "dit is een circus", de

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
De leegte, het vertrekpunt van de klassieke theatraliteit kan je alleen bestrijden door circus of door ironie...De plaats van de wereld wordt getoond: elke beweging kost moeite en op het einde wint de stilte en de onbeweeglijkheid...Verschaffel: "Met Ottone Ottone is duidelijk geworden datje de opera alleen nog maar kan redden door muziek en zang los te koppelen van de beweging

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Ik voelde wel beweging rond me...Ook om te zien of ik iets uit eigen beweging kon uitvoeren... Ze waren ten zeerste ingenomen met het feit dat ik mijn mond afveegde na het eten, zoals ze me dat een keer hadden getoond...het midden van de zaal stond een welgedekte tafel en de apenbevolking in de kooien rondom drukte de snuiten tegen het glas om elke beweging van de obers te volgen

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
een eigen danstaal die geladen is met passie en refereert aan oosterse dansvormen, acrobatie en circus, wordt het verlangen, de toenadering, de orgie van lust, de jaloezie, de afwijzing en de angst...De anekdote, de humor die in het eerste deel nog mee de sfeer tekenden, worden hier losgelaten voor zuivere beweging, het zoeken naar hoe het voelt om in water te bewegen...Er is alleen de beweging en de intensiteit waarmee bewogen wordt in vormen en structuren

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Van dan af was het Nederlandse theater in beweging en werd alles wat naar traditie rook, op de helling gezet of geschrapt...Je moet heel gevoelig zijn voor beweging en ruimte...Ik zou ook eens het circus van Calder met ijzerdraad willen doen

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Bewegend lichaam De danser en de acrobaten of bewegingskunstenaars die via de expressionistische dans, de biomechanica en de herontdekking van de bewegingspatronen uit het circus en de Music...De tekst die wordt opgebouwd door het samenspel van beweging en ruimte laat een veel dynamischere evolutie zien, dan het eerder statische stuk van Van de Velde...Tijl, Het Vlaamsche Volkstoneel/ J. Hersleven Zo wordt de vrije beweging van de acteurs moedwillig ingeperkt door de hinderlijke en reusachtige kostuums met uitvergrote revers in Tijl en Adam

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Het modernistische zoeken naar de mogelijkheden van de scenische ruimte in het theater, wordt verder gezet: de relatie tussen ruimte en beweging wordt geëxploreerd en gerealiseerd door de beweging...Bob Wilson exploreert, in de lijn van Craigs opvattingen, de dialectiek die er tussen de scenische ruimte en het lichaam is. De beweging, de tijd die die beweging duurt en de manipulatie van reële...De laatste edities heeft Dommelhof de interdisciplinaire beweging, die zich al manifesteerde in het gewone theater en in de dans, ook in het poppentheater willen lanceren


Toon volgende resultaten