Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


2 document(en) met "Classicisme en de Verlichting"Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Telkens stortte het Westerse mensbeeld dat sedert het Classicisme en de Verlichting de blanke, mannelijke en katholieke Europeaan tot enige norm van kuituur en beschaving had verheven iets dieper...De geschiedenis van Belgenland bevat met de werken van Charles de Coster (De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders...voor de verdringing van matriarchale en voor-aziatische elementen (zie de figuur van de Magna Mater in Interieur, 1971; Het schommel-paard ,1988). Zodoende kon de begeerte, het vitalisme en de dionysische

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
En op de een of andere manier wordt in dit erg moeilijk te omschrijven proces van 'verlichting' de zintuiglijk waarneembare aanwezigheid van de vormen ingrijpend veranderd...Daarom zijn voor de modernistische esthetiek de Vorm' en de 'inhoud' van een werk een en hetzelfde, identiek in de striktste zin van het woord (de 'inhoud' wordt op haar formele rol voorbereid door...wat de danser in de verbindende coördinaten van het horizontale veld plaatst en zo de mogelijkheid van een verticale bevrijding in de Tijd van de Gratie verijdelt