Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Congo van de Belgisch-koloniale"Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Luik zet men een produktie op met de historische reconstructie van de première van vier kleine kameropera's, zoals die zijn doorgegaan op het muziekfestival van Baden-Baden in 1927...Er is eerst Hin und Zurück van Hindemith zelf, een belangrijke miniatuuropera van 12 minuten, en verder werk van Darius Milhaud, de Songspiel- versie van Mahagony van Weill en Brecht en tot slot Ander...De produktiekern is zeer interessant, met dirigent Bernard De-kaise, directeur van het Muziekconser-vatorium van Luik, zangers die gecoachd worden door José Van Dam, musici van o.a

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Dit is de mythische vertaling van een reëel feit, daar de rijkdom van de een op de armoede van de ander berust...En ten tweede vergeet hij dat de buitenlandse schuld van Congo een erfenis is van het criminele regime van Mobutu...Nu duidelijk is welke toekomst de VS en België voor Congo in petto hebben, keren we nog even terug naar Sartre: 'Het kolonialisme ontzegt de Rechten van de Mens aan de mensen die het onderdrukt en die

Nr. 80, Februari 2002 • Loek Zonneveld • Who the fuck was in control?
het verlengde van de onthullingen van onderzoeksjournalist Ludo De Witte, werd nu officieel aangenomen dat de Belgische regering, ja zelfs het Belgisch koningshuis, direct of indirect met deze...De onafhankelijkheid van Congo is de bekroning van het werk, dat door het geniale brein van Leopold II werd ontworpen...De wereldvreemde snotneus die Boudewijn toen al was -hij stond op punt van huwen met de personificatie van de wereldvreemdheid zelve, de Spaanse etcetera 8o ®§§ 29

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Verlinden • Belgisch Congo is in: Over de moeizame...
De bij- wijlen wanhopige pogingen om een brug te slaan tussen Claus' taferelen die zich situeren tijdens het bewind van koning Leopold II over Congo-Vrijstaat en het Congo van de Belgisch...omdat het moet, niet de drank tot de hitte van overdag geweken is voor de koelte van de nacht, niet de muziek-flarden van de cité en de stilte van de brousse...De afbraak van Congo begon op 1 juli 1960, de dag na de onafhankelijkheidsviering, al leek de neerwaartse spiraal in de jaren zestig even te vertragen, dankzij de massale internationale steun en een

Nr. 85, Februari 2003 • (inhoud)
De kleren van de keizer Helmut Ploebst over de zelfreflexiviteit van de nieuwe choreografieën van Meg Stuart, Xavier Le Roy, Jérôme Bel en anderen Eloquent sprakeloos Jeroen Peeters over taal...CREW-productie Philoctetes/Man-o-War, door Kurt Vanhoutte De moeizame verwerking van ons koloniale verleden (Belgisch) Congo is in Een persoonlijke beschouwing van Peter Verlinden naar...Rud Vanden Nest over Het Leven en de Werken van Leopold II (Raven Ruëll / KVS/de bottelarij) Carrière van een nachtmerrie Marianne Van Kerkhoven over de levensloop van de Groupov-productie

Nr. 88, September 2003 • Ivan Vrambout • De banaan die zegt dat ze een...
Al die opvattingen impliceren dat het bij mij ook heel lang duurt voordat een tekst af is. Ik schrijf eerst zeventig procent van de tekst en dan zit ik samen met de acteurs nog een maand rond de tafel...Nadien verandert die tekst nog tijdens de repetities, afhankelijk van de gekozen vorm; die maakt het mogelijk om fragmenten weg te laten als ze duidelijk worden in de beeldtaal, of om visuele...Bij de voorbereidingen van Vive l'Afrique heb ik informatie gezocht over Congo, Leopold II, Rwanda

Nr. 92, Juni 2004 • Tom Janssens • Geen Prutswerk: Die Siel van die Mier...
keuvelen losjes over een 'leger' mieren, de 'bruidsvlucht' van termieten, de 'dans' van bijen en de 'trektocht' van zwaluwen...Zo gezegd, zo gedaan: Van Rey-brouck pende in De Plang de lotgevallen van Eugène Marais (Zuid-Afrikaans entomoloog en poète maudit) en Maurice Maeterlinck (Belgisch nobelprijswinnaar en enfant sacré...Toch is Die siel van die mier, de mu- ziektheatervoorstelling die Van Rey-brouck samen met acteur Josse De Pauw en muzikanten Jan Kuijken en George van Dam maakte, geen podiumbewerking van De