Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


83 document(en) met "Conservatorium te Antwerpen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Op zich is daar niets op tegen, dat men regisseur wordt na het handwerk geleerd te hebben op de scène en het theaterbedrijf van onder tot boven doorlopen te hebben, maar al te vaak zie je dat dat...Vlaanderen kon daarbij niet achterblijven en op aandringen van Richard Declerq (gouverneur van Antwerpen, voorzitter van de BRT, de adviesraad voor toneel en het filmfestival van Antwerpen) en Ju-lien...Te lang, vindt hij, is het RITCS op zijn gat blijven zitten, waardoor het dreigt geruisloos te sterven, terwijl het instrument RITCS toch veel mogelijkheden biedt

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Tone is niet de man om stevige structuren te beheren, die verliest zijn structuur terwijl hij bezig is ze te maken...Malpertuis is te arm, te mager en te amateuristisch...Om, wanneer ik geen werk meer heb, toch nog iets te kunnen opzetten, of gewoon om mezelf sociaal te kunnen handhaven, om opnieuw ingeschreven te kunnen worden

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
De produktie gaat in Amsterdam in première, maar was als examenvoorstelling reeds te zien in het Conservatorium Antwerpen: de twee mannelijke spelers, Bart Slegers en Frank Focketyn, verdienden er een...op de worsteling van de schrijver om een verhaal steeds een begin, midden en einde te geven, en op het discours-tout-court: er zijn te veel woorden, en te veel woorden hebben te veel betekenissen...dingen te dwingen, tot het uiterste te laten gaan

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
en als we het echt te bont maakten gebeurde het niet zelden dat hij de klasdeur achter zich dichttrok en pas een week later opnieuw verscheen, vriendelijk lachend, met drie boeken onder de arm, die...had voor de opleiding van jonge mensen die bij zichzelf de 'afwijking' ontdekt hadden de spektakelkunst te willen bedrijven...Dat Alex Van Royen een hele generatie theatermakers in dit land grondig en gunstig beïnvloed heeft, ondanks het RITCS, en dat hij, wie hem bezocht in zijn ruim appartement aan de Mechelsesteenweg te

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De twee personages hanteren alle mogelijke tekstuele strategieën om elkaar te raken, te verleiden, te kwetsen...De een probeert de ander uit zijn initiële stellingen te lokken of hem te dwingen zijn verlangens onder woorden te brengen, zich over te leveren...Joshua Sobol, even overgewaaid, stond bij die gelegenheid ook in Antwerpen de pers te woord

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
vermoedde dat er een hele wereld voor mij zou opengaan, dat ik het besluit heb genomen om naar het Conservatorium van Brussel te gaan...hebben, maar wel als discussiegrond om te weten 'wat vind ik van theater', 'wat vindt een ander van theater' en ook om te leren herkennen wat goed gebracht is en wat niet...Ook omdat de structuur van het vers de acteur leert spreken, leert omgaan met taal, leert duidelijk de taal te hanteren, wat een niet te onderschatten opgave is bij het begin van een studie

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
Conservatorium van Antwerpen... knul...Het verdere potente schouwspel werd ingevuld door vijf jonge mensen die alles lieten zien wat zij dachten te moeten laten zien om als acteur aangenomen te worden; dramatiek die uit haar voegen barstte...Het voorbeeld van hun collega en goede vriend volgend, waagde meer dan een zich zelf lijfelijk aan de resterende lichamen te beproeven

Nr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
Werd aanvaard in het conservatorium in Antwerpen...Je krijgt genoeg materiaal om na vier jaar een systeem voor jezelf te ontwikkelen om aan een rol te werken...Ik heb een goede basis gekregen, praktisch en theoretisch, om altijd de waarheid achter een tekst te zoeken en te spelen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Antwerpen Dora van der Groen is sinds 1976-'77 aan het conservatorium in Antwerpen verbonden en sinds 1979 is zij artistiek verantwoordelijke van de toneelafdeling...Het is de opdracht van de leraars niet om zichzelf op te dringen, maar om de persoonlijkheid van de leerling te ontdekken, te begeleiden, te behouden, niet te beschadigen...Van specialisaties ben ik terugge- Frank Focketyn en Bart Slegers in "Blessures3, regie Ivo Van Hove, Conservatorium Antwerpen - Foto Keoon komen: de leerling moet

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De drie geselecteerde opleidingen, De Kleine Academie, Opleiding Docent Drama en Mimestudio Antwerpen (1) hebben nochtans niet de ambitie Volwaardig' te zijn...bestaande leef- en werkstijlen en daarbij proberen aan te knopen". (4) De docentenopleiding die Tiem in Antwerpen organiseert bestaat sinds 1982 en werd opgezet uit een dubbele overweging...Hoewel er een coherent programma is dat afgewerkt wordt, blijft er ook ruimte om naargelang de groepsinteresse zijwegen in te slaan, bepaalde disciplines uit te diepen of gastdocenten uit te nodigen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Met zijn acteursdiploma (Conservatorium Antwerpen) op zak ging hij zeven jaar lang aan het werk bij het Reizend Volkstheater...Elen, directeur Provinciale Cultuurdienst van de Provincie Antwerpen Etcetera ontving Hôho is een theatertijdschrift dat probeert over toneel na te denken en daarvan...De kerende post tracht daarop te antwoorden door nieuwe vragen te stellen, door iets over het creatieproces te vertellen, door Bernhard te parafraseren, door pedagogisch te willen overtuigen van het

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Toen ik vier of vijf jaar oud was," vertelt Dirk Tanghe in zijn optrekje in Antwerpen, "zag ik mijn grootvader zich thuis verkleden met de uitgebreide garderobe die nodig was om de vele sketches op te...hetzelfde jaar gingen beide Tanghes naar Antwerpen, Karin werd tot de Studio toegelaten, maar van Dirk vond Fons Goris, na één dag zwaar audi-tioneren, dat hij "te geprofileerd" was voor zijn school...Ik vind het boeiender om een Don Carlos tot leven te wekken, aangepast aan onze tijd, dan bijvoorbeeld een gave Lars Norén te monteren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Ik had geen zin om op het Ritcs mijn tijd te verdoen met scheikunde en wiskunde, stelde toen een combinatie voor van enkele theorievakken op dat instituut met vakken van het conservatorium, maar dat...Hij bleef nog een jaar als repetitor aan het Conservatorium, nam ook de tijd om een paar vakken theaterwetenschap te volgen aan de UIA bij Tindemans en Coppieters en liep een cursus decor en kostuum...Het is toch om te janken als je in De Morgen leest dat de Stad Antwerpen zoveel extra miljoenen gaaf heeft voor de KNS omwille van het gestegen toeschouwersaantal

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Beginnend bij de jaarlijkse theater-produkties op het Sint Jozefscollege te Herentals en de persoonlijke scholing in voordrachtkunst bij Ast Fonteyne aan het Koninklijk Conservatorium te Gent - hij...Eerst vooral bij het prestigieuze Nederlandse Kamer Toneel te Antwerpen, dan vooral in Nederland in produkties als My Fair Lady, waar hij de rol van Professor Higgins vertolkte en Vrijdag, waarin hij...Hoe dichter 1992 nadert en hoe minder er van het IJzeren Gordijn overblijft, des te kleiner wordt België en des te groter dreigt de landelijke verveling te worden

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Op welke manier zal u met dat kleine budget toch kwaliteit proberen te brengen ? "Onder meer door produkties te huren...Brussel en Gent probeert men daar iets aan te doen, niet in Antwerpen noch in het Lemmensinstituut te Leuven...willen dat ondervangen door in Gent en Antwerpen aparte programma's aan te bieden met opera's die binnen hetzelfde seizoen niet worden uitgewisseld

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Gezien in Zwarte Zaal op 5 februari te Antwerpen en in Stuc op 23 november 1989 te Leuven...Gezien in Zwarte Zaal op 4 juni te Antwerpen en in Nieuwpoort op 7 november 1989 te Gent...Gebroed is de naam van een nieuw gezelschap, opgericht door een aantal jonge acteurs, waaronder afgestudeerden van de Studio Herman Teirlinck te Antwerpen

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
formaliseren', zelfs de fantasie niet de echte vrije loop te laten, maar ze in hokjes onder te brengen, met te veel ingebouwde zelfcontrole uit de grendels te gaan en dus in wezen niet...1980 schreven we, toen in Antwerpen Sam Bogaerts zijn Gezelschap van de Witte Kraai oprichtte en, na enige ideeën in kabaretvorm te hebben uitgetest, het naar theatervernieuwing snakkende Vlaanderen...Niet om zich te bewijzen 'ten aanzien van', maar gewoon voor zichzelf, omdat er anders niet te leven valt

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Zou een criticus het aandurven om een slecht acterende speler te bekritiseren, eventueel zelfs tot op de grond af te breken ? Wie heeft het lef om een minder goede regisseur onderuit te halen ? Wie...Voor België" dient men zich te wenden tot Toneelfonds Janssens, Kruikstraat 14,2018 Antwerpen...tafereel in zijn totaliteit te schrappen ? Dat wil ik wel eens meemaken, dat een figurant niet bereid is iets te doen in een scène die La Lex zelf geregisseerd heeft ? Een nekschot is nog het minste wat die

Nr. 30, Juni 1990 • KAMEROPERA ANTWERPEN TRANSPARANT,,
het Koninklijk Conservatorium Gent TRANSPARANT vzw Frankrijklei 14 B-2000 ANTWERPEN Dansstudio Rockit Direktie: Fanny Peeters - Modern Jazz - Modern...Jan Oscar De Gruyter en het Vlaams Volkstoneel Frank Peeters ; 1.495,- THEATER 1 Te bestellen bij : Theaterpublikaties vav Anspachlaan 141-143 1000 Brussel

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Waarmee het hoofdmotief genoemd is, en meteen de openheid gecreëerd voor de regisseur om 'zijn' personages in te vullen, zonder zich ogenschijnlijk te veel om maatschappij-duidende imperatieven te...Dat is vooral te merken in de tekst, waar Roofthooft te veel wil duidelijk maken, waardoor het voor Katrien Meganck vaak enorm moeilijk is om haar rol echt geloofwaardig te kunnen brengen...Peeters probeert nu de vooroordelen van de theaterwetenschappers weg te nemen door een preciezer begrippenapparaat te introduceren en een voorstel te doen voor de wetenschappelijke uitbouw van de


Toon volgende resultaten