Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


72 document(en) met "Conservatorium te Gent" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
de conservatoria van Antwerpen en Gent volgde hij respectievelijk zes en drie maanden les, alvorens er de brui aan te geven...Het gaat niet meer op zich extrovert te uiten op de scène, zich te masturberen op de scène...Zonder tendentieus te worden of een modetrend te volgen, heeft het daar wel mee te maken

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het is nog steeds onverklaarbaar waarom Hess op 10 mei 1941 naar Schotland vloog met de intentie de Engelsen te overtuigen een vredespact te sluiten met Duitsland en gezamenlijk tegen Rusland te...munt, in '81 op het poppenfestival te Gent en op het Kaaitheaterfestival te Brussel) heeft men daar in Vlaanderen geen oren (ogen...De dwang om in het buitenland te verkopen en kleinere creaties op te zetten," zegt Delcampe, "is een gevolg van economische gegevens, en van de te magere subsidiëring door de Belgische staat

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Hij geeft dramatische expressie aan de muziekacademie te Gentbrugge en op de sociale school te Gent...De groep poogt ook in Gent vaste voet aan de grond te krijgen maar vindt geen zaal die permanent kan bespeeld worden...uitvoering van het theaterdecreet betaalde de stad in 1982 24 miljoen uit aan het NTG (Gent draagt 3/4de van het bedrag dat stad en provincie moreel verplicht zijn om bij te dragen). Wat de

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Deze monologen werden door de regisseurs Dehert en Gilis in een zeer mooie ruimte geplaatst: een van de grote halfronde zalen van het Museum voor Schone Kunsten te Gent...03/238 38 56). De vereniging zal in het najaar de inzending voor de PQ 83 tentoonstellen te Gent, samen met de inzending van West-Duitsland die bekroond werd met de gouden Inga...Klaas Tindemans Studeerden af in 1982-83: Karen Devisscher, Ignace Cornelissen (Conservatorium Brussel), Ingrid Schaillée, Nadine Vanvossem (Conservatorium Gent), Karen Vanparys, Dirk Tanghe

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Maar de bereidheid van de andere gezelschappen om aan dit artikel mee te werken was groot genoeg om dit overzicht representatief te kunnen noemen...Maar ze missen ook de essentiële artistieke potenties om meer te willen en te kunnen...Twijfel is hier op zijn plaats, Arca dreigt zich, om toch maar eigentijds te zijn, te overtillen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
altijd de taak van de regisseur moeten zijn de persoonlijke vlam van de akteur aan te wakkeren en het dikteren van ongeassimileerde speelpatronen te vermijden...een poging om de specifieke atmosfeer van de eerste en enige vertoning (tijdens een familiefeestje te Bloomsbury in 1935) te reconstrueren, heeft regisseur Simone Benmussa voor haar recente produktie...gardist uit de jaren 50 blijkt tegen-woordig niet meer in staat om zijn tekst te onthouden, leest dus af uit een boek, valt te vroeg of te laat in, moet door de andere auteurs geholpen worden, maar vreemd

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De produktie gaat net iets te ver als een meisje uit een boekje mag voorlezen: dat is niet alleen een ander taai cliché van de nieuwe beweging, maar een wat te veel toegeven aan het manifest-achtige...Trilogie van het weerzien (Conservatorium A 'pen) - Foto S. Saeys Gelezen "Mijn eerste hoofddoel is de schouwburg te plaatsen te midden van het gehele volk...Bij momenten klinkt ze prachtig terwijl even later de vreselijkste stoplappen te horen zijn en het Nederlands zich in de vreemdste bochten dient te wringen om aan de rijmdwang te voldoen

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik liftte elke morgen naar Antwerpen en 's avonds keerde ik terug om de lessen aan het conservatorium te volgen...Er is sprake van geweest het examen te verbieden in de KNS-Gent, omdat er een tekst van Sartre bij was...Niemand in Gent staat te trappelen om uitgenodigd of verplicht te worden om op te treden in een ander gezelschap

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Ik noem slechts enkele van deze tekens : 1. Antwerpen schijnt als theater-stad in haar receptieve functie volledig te kort te schieten...Mensen beginnen te schrijven zonder de geschiedenis van het toneel gelezen te hebben zonder de geschiedenis van de schrijvers te kennen, zonder hun stiel te kennen en dat is een gevaar...hebben een achterstand van twee, drie eeuwen in te lopen en daar slagen wij niet in. Na WO I waren we aan het groeien, met Paul Van Ostayen en zo, maar de grote massa is niet gevolgd

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ook in de conservatoria van Gent en Antwerpen begon ze op dat moment les te geven...muziek: men heeft soms niet de moed en het doorzettingsvermogen of men begint te laat om reëel eerst die solfège van de danskunst te gaan leren...hebben wel wat stokken- en eierdan-sen; maar dat is alles te kort, te klein

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Doceerde aan het Conservatorium te Antwerpen...Het was een stommiteit om hem te laten gaan, een groot verlies voor het theater in Vlaanderen...Tijdens de oorlog was hij directeur van de KNS te Gent

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Gent zat je, toen toch, maar wat te niksen...De ontevredenheid over het beleid werd me te groot en op een maandagmorgen, terwijl ik naar het lessenschema zat te kijken, viel de beslissing: die zever volg ik niet meer...Die man heeft de gave om een aantal dingen zeer snel te doorzien en even snel oplossingen te formuleren

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Hoe doe je dat ? Je kan je theatrale aandrang wat in toom proberen te houden en eerst toneelschool volgen, met het risico evenmin aan de slag te kunnen en bovendien ook je oorspronkelijke impulsen te...Door 'vals' te spelen (en te spreken), is de voorstelling dan ook niet geworden wat ze volgens de programmafolder had willen zijn, nl...Toeschouwers te Gent, Brugge, Knokke, Leopoldsburg en Leuven hadden pech: ze kregen volgens regisseur Dirk Buyse slechts "het onbevredigend resultaat van een moeizame en tekstgetrouwe zoektocht naar

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
geven om te luisteren naar een Engelse acteur, zoals de onlangs overleden Lionel Rossiter, en aandacht te hebben voor wat hij in één komische aflevering van een televisieserie met zijn stem doet...Hij constateerde dat een Vlaams acteur in zijn poging om realistisch te zijn, vals speelde, en concludeerde hieruit dat het beter ware openlijk voor het valse te kiezen: theater is altijd...De gekozen esthetische optie bleek echter te nauw om een complex werk als dat van Shakes-peare aan te kunnen

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Om het nog juister te zeggen: iemand Ieren toneelspelen is hem leren het gereedschap te gebruiken, het lichaam, de stem, de fantasie, de verbeelding...Chaplin, zijn voorliefde voor actierollen en zijn droom om circusartiest te worden; over de 'track' die hij nog steeds heeft, maar die hem niet meer paralyseert; over hoe verschrikkelijk het is geen succes te...Walter Tillemans is nog steeds op zoek naar dat ideaal van een populair kwaliteitstheater, maar zijn huidige financiële situatie dwingt hem tot te veel commerciële toegevingen en zijn groep bevat te

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het conservatorium van Brussel dateert van 1813, Antwerpen en Gent volgden resp...Teirlinck had een goede neus voor nieuwe impulsen en wist die onmiddellijk te assimileren en te kneden naar Belgische maat...En-gelens routine leek hem niet vol te houden voor een opleidingsinstituut dat steeds voorop diende te staan, dat tot de avant-garde diende te behoren

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Op zich is daar niets op tegen, dat men regisseur wordt na het handwerk geleerd te hebben op de scène en het theaterbedrijf van onder tot boven doorlopen te hebben, maar al te vaak zie je dat dat...Te lang, vindt hij, is het RITCS op zijn gat blijven zitten, waardoor het dreigt geruisloos te sterven, terwijl het instrument RITCS toch veel mogelijkheden biedt...De werkgroep toneel bestaat er uit Fons Goris (Studio Herman Teirlinck), Maurice Denayer (RITCS) en Johan Huys (Kabinet Ministerie van Cultuur, Conservatorium Gent). Binnen de werkgroep bestaat een

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Dries Wieme: "In Gent ben ik onmiddellijk na de oorlog naar het conservatorium gegaan...Malpertuis is te arm, te mager en te amateuristisch...Om, wanneer ik geen werk meer heb, toch nog iets te kunnen opzetten, of gewoon om mezelf sociaal te kunnen handhaven, om opnieuw ingeschreven te kunnen worden

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Speeltheater Gent Nacht in februari Een jongen, die in het stuk verder de Jongen blijft, ligt te slapen in zijn kamertje...De een probeert de ander uit zijn initiële stellingen te lokken of hem te dwingen zijn verlangens onder woorden te brengen, zich over te leveren...De auteur was, als directeur van de Gentse toneelschool en werkzaam in allerlei verenigingen, nauw betrokken bij het geijver om Gent opnieuw een professioneel gezelschap te bieden en geeft dan ook met

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
Om kort te blijven, die vier andere lotgenoten zagen zijn idee ook wel zitten...Het verdere potente schouwspel werd ingevuld door vijf jonge mensen die alles lieten zien wat zij dachten te moeten laten zien om als acteur aangenomen te worden; dramatiek die uit haar voegen barstte...De koop is geopend; denkt u één van deze talentvolle jongeren te kunnen gebruiken, tast toe en beslist


Toon volgende resultaten