Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Crash Landing van Meg Stuart"Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Begin november 1996 presenteerde Meg Stuart in de studio van Klapstuk het project Crash Landing...Hoezeer de lichaamsbeelden uit de voorstellingen van Meg Stuart ook mogen herinneren aan de dominante beelden van zieken of gehandicapten, de bewegingen zèlf zijn steeds ook symptomen van een...Over het beeldend karakter van Insert Skin #3 1. De voorstellingen van Meg Stuart openen altijd bijzonder sterk: ze overvallen de blik van de toeschouwer

Nr. 60, Juni 1997 • Inhoudstafel
Luk Van den Dries over repertoire als theaterfeest 14 Een sculptuur van sneeuw Marianne Van Kerkhoven in gesprek met Tone Brulin 19 Van kermisspelers en religieuze spelers...plaatsgevonden Fragmenten uit Wij zijn nooit modern geweest van Bruno Latour 29 De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart Rudi Laermans over Crash Landing en Splayed Mind Out 34 Choreografie...van de tic Een essay van Pascal Gielen naar aanleiding van Fra Cervello e Movimento - bianco van Emio Greco en Pieter C. Scholten 38 De dans van zachte machines Kurt Vanhoutte over

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
De praktijk van het fixeren van bewegingen enerzijds en die van het levend houden van die bewegingen anderzijds steunt op een paradox; het lopen op de dunne lijn van deze paradox kan enkel bereikt...bijvoorbeeld het project Crash Landing van Meg Stuart en co). In haar bekende boek Terpsichore in Sneakers beschrijft Sally Banes de zeven hoofdlijnen van het nieuwe paradigma van de moderne dans...de voorstelling Het Theater van het Geheugen (1993), gemaakt op basis van het 'Geheugentheater' van de renaissancist Giulio Camillo, slaagden Guy Cassiers en Rieks Swarte erin een lang gedicht van

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Dit bedaagde Wenen is, mede door de inzet van Hortensia Völckers en haar Wiener Festwochen, de tweede halte van Highway 101, het millenniumproject van Meg Stuart/Damaged Goods...Highway 101 markeert onmiskenbaar een cruciaal moment in het traject van Meg Stuart & Damaged Goods, en dan niet alleen vanwege de belangrijke dramaturgische en scenografische inbreng van Stefan...Want net als de hedendaagse mediatheorie dringt het werk van een podiumkunstenaar als Meg Stuart aan op een nauwkeuriger omschrijving van de specifieke vormen van mediatisering van het lichaam binnen

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
De voorstelling was dat wel wanneer we ze zien als het eerste collectieve werkstuk van Vanden Eynde & Dehaes (de laatste is bekend van zijn werk bij Meg Stuart). Ze was het niet wanneer we ze situeren...Dat zijn erg veelbelovende kwaliteiten; ze deden mij na de voorstelling in stilte denken: een nieuwe Meg Stuart dient zich aan...Het collectieve, onder meer ook door Meg Stuart en David Hernandez gedragen Crash Landing-project, het conceptuele 'Duchampisme' van Jerôme Bel, het minutieuze bewegingsonderzoek van Alexander

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
De kwetsbaarheid en transporteerbaarheid van het laboratorium: Meg Stuart Volgens de traditie is het laboratorium een vrijplaats, een beschermend omhulsel waarbinnen experiment kan gedijen tot...omstandigheden van de theaters waar het te gast is. Naar aanleiding van Laboratorium trok Meg Stuart zich gedurende twee weken terug met dansers, muzikanten, technici en een dramaturge om een aantal voorlopige...ideeën uit te werken die in Highway 101 en Crash Landing@Moscow aan bod zouden komen

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter T'Jonck • FESTIVALVERSLAG: Gedruis en gefluister
De uitstraling van het festival is daarom wellicht in grote mate op rekening te schrijven van Jacques Blanc, de directeur van ‘Le Quartz’, die tijdens zijn beleid consequent een politiek van creaties...Deze improvisatiesessie lijkt als twee druppels water op het werk dat onder de noemer Crash Landing ruim tien jaar geleden een aanzet vond op de Klapstukfestivals in Leuven en door Meg Stuart op...Ten tweede doorbrak Crash Landing de stilaan erg voorspelbare vorm van het toenmalige danstheater door tegenover een al te strikt betekende figuur een open vorm voor te