Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


65 document(en) met "Culturele Hoofdstad in Uit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
1871 wordt Berlijn, hoofdstad van Pruisen, gepromoveerd tot de hoofdstad van het tweede keizerrijk, hoewel de stad op dat moment, anders dan b.v...stijlrichting: Hans Fallada en vooral Alfred Döblin die met Berlin Alexanderplatz (1929) de eerste echte grootstadsroman uit de Duitse literatuur publiceert, waarbij hij van een moderne montage-techniek gebruik...Zij maken duidelijk dat de Duitse hoofdstad ook in de jaren twintig een kosmopolitische metropool is, het venster naar en het uitstalraam van heel Noord- en Oost-Europa

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Sinds de tweede wereldoorlog is Berlijn niet alleen de titel kwijt van Theatermetropol maar tevens van culturele hoofdstad van Duitsland...Uit het Berlijnse Book of Records Alles samen is dat enorm veel geld, maar daar kijkt men in West-Berlijn niet onmiddellijk van op...garde als de meest consequente socio-culturele thema's hun beurt krijgen

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het is dat soort conformisme dat Béjart uit Frankrijk dreef... naar België, toen nog een uitgesproken woestenij op dansgebied en dus een hoopgevend vertrekpunt...Een laatste opmerkelijk initiatief tenslotte in het documentatiecentrum, bestaande uit een bibliotheek (een archief voor de hedendaagse dans) en een videotheek, samengesteld uit opnamen van elke...Les aventures d'Ivan Vaffan oogt primitief aandoenlijk, is intelligent opgebouwd en straalt --terecht-- optimisme uit

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Inderdaad spreekt de Raad zich er nu al over uit dat er geen enkele reden voor erkenning en subsidiëring ter uitvoering van het theaterdecreet is in 1985-1986 als er niet drastisch ingegrepen wordt...Gedaan dus met het Brialmonttheater, tenzij.., Wie kunnen die gelijkwaardige partners uit de Brusselse regio anders zijn dan het BKT, Het Trojaanse Paard (HTP) en het Schooljeugdtheater uit Sint-Gene...Vorige ministers van Cultuur hebben rond de hoofdstad culturele centra gebouwd, o.m

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hij gaat het grote volume uit de weg, en zoekt ge-voelsstemmingen uit te drukken door de stem in het mezza-voce telkens een andere kleur te geven...Jan-Joris Lamers sprak het afgelopen jaar drie keer een passage uit, in verschillende context, uit Ritter, Dene, Voss...En daar een zin aantreft uit Büchners Léonce und Lena: "Godzijdank begin ik met de melancholie in het reine te komen

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ailey of Harlem dance Theater) en een kassucces uit Broadway (Cats of On your Toes). Die formule blijkt minder en minder efficiënt en het is net de BAM-elite die deze gaten in deze culturele markt van de...BAM-Next Wave is het Newyork-se culturele antwoord op een zeker politiek en sociaal conservatisme...Ze komen uit Seattle, Atlanta, Philadel-phia, Chicago, Boston, Richmond, Austin, Cincinnati, Washington, Miami, New Orleans, San Francis-co, Boulder, Los Angeles, Minnea-polis, New York, San Diego, Co

Nr. 17, Maart 1987 • (advertentie)
samenwerking met 'Amsterdam Culturele Hoofdstad' organiseert de theaterschool Amsterdam, afdeling mime, een ZOMERAKADEMIE Jonge theatermakers in dans, mime en drama kunnen...workshops volgen; theatermakers uit Nederland, België, B.R.D

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De financiering ervan is nu grotendeels afkomstig van de Stichting Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa 1987, maar zal in de toekomst gedragen worden door Nederland en België...Het geheel geraakt daarmee wat uit zijn voegen, want ze wordt een hoofdpersonage (het weze haar gegund, en samen met de rol uit De Reisgids heeft ze hiermee een bijzonder sterk seizoen achter de rug...Een pluspunt is ongetwijfeld dat de uit het internationale theater en uit andere artistieke systemen geïmporteerde trends, die een reële impact hebben gehad op de theatersituatie in Vlaanderen, bij

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Toch bereikten echo's van zijn werk de hoofdstad Londen...Maurice Huisman was toen hoofd van de culturele betrekkingen met het buitenland...Uit hoofde van zijn functie had hij een breed beeld van wat er bewoog

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
En Vlaanderen was overwonnen en stierf, en alle Geuzen waren uitgeroeid, amen en uit" (Louis Paul Boon). Kramp De gevolgen van dit stuk geschiedenis zijn bekend: het culturele en...theater en maatschappij en dus ook elke eenmakende vormelijke consequentie vandaag uit den boze; in hun werk brengen een aantal kunstenaars uit die "Vlaamse golf" op een individuele wijze een eigen...Culturele hoofdstad Deze hervormingen worden niet onverdeeld positief onthaald, zeker niet door diegenen die zich ver van Amsterdam bevinden, de stad die door velen nog steeds als de enige

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Dank zij talloze festivals, manifestaties als Theater der Nationen en Europalia, de culturele uitwisselingsakkoorden, het brede perspectief van tijdschriften als Theater Heute, het grondige...Ik denk dat ik een vaderrol vervul: ik tracht dingen uit mensen te halen die ze niet kenden...Daarnaast zijn er reminiscenties aan een communistisch verleden: een Brechtlied uit Die Massnahme, vele Stalinportretten

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Muller zegt over de werksituatie in Berlijn: "Berlijn is in zekere zin de hoofdstad van de wereld omdat alle spanningen er sterk geconcentreerd samenkomen...Hij teert niet op succesformules, maar breidt zijn al forse oeuvre in onvoorziene richtingen uit...Börries von Liebermann, de man achter de schermen van het jaarlijkse Theatertreffen, nodigde 13 groepen uit (o.a

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het stuk bevat zowel elementen uit de boulevardkomedie als uit de detective en de rampenfilm (Claus schuwt de spectaculaire coups de théâtre niet). Het 'postmoderne' decor (Benno de Vries) leidt de...Naast het rijke Franse aanbod is er binnen het Festival d'Automne ook het internationale luik met daarin vooral veel theater uit de Sovjetunie: auteurs als Tsjechov (drie maal), Abromov, en Slavkin...Uit het juryrapport van het Theaterfestival 1988, p. 9. "Het moralisme dat het Theaterfestival zo vol zelfbesef uitstraalt (...) deel ik niet Het lijkt me een overbodig argument

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
de plaatselijke culturele vereniging een eigen Vlaamse programmatie voert...Men zoekt aarzelend naar een eigen profiel in het reeds uitgebreide receptieve aanbod in de hoofdstad...Zij zijn verbonden met de (pluralistisch samengestelde) sociaal-culturele raden van de betrokken gemeenten

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
En er is ook de gordel van culturele centra, bedoeld als stootband tegen de verfransing, die belet dat Vlamingen voor culturele behoeften naar Brussel gaan, dat nochtans een veel exclusiever aanbod...Infrastructureel en financieel, zodat het hoofdstedelijk gewest ruimte kan creëren voor een eigen culturele identiteit binnen een internationale roeping...Een coördinerend receptief platform dat de belangrijke grote produkties uit het buitenland naar de hoofdstad brengt zodat we ook eens de recente ensceneringen van Brook of Peymann konden zien

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
de globale politieke en culturele context is de positie van het Nederlands te Brussel versterkt en het respect voor de Nederlandse cultuur vergroot...Hier is echter weinig plaats voor authentieke artistieke bedrijvigheid: het draait er meer om de consumptie van cultuur uit het Vlaamse land...Blijkbaar is er in dit huis iets niet meer mogelijk: het boeiende theater uit Vlaanderen en Nederland krijgt in Brussel al ruimschoots kansen, het resterende aanbod op de theatermarkt wordt dunnetjes

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
echte poging om een permanent Vlaams gezelschap uit de grond te stampen komt in 1852 van Jacob Kats...Hij brak met de traditie om elke week een nieuwe voorstelling uit te brengen, verruimde dat naar een tweewekenstelsel, om uiteindelijk, maar zonder succes, een vierwekenstelsel uit te proberen...Etienne Debel hield het wat langer uit met zijn 'Vlaams Schouwtoneel' (1954-1960). Hij wou, net als Jean Vilar, klassiekers bij het volk brengen via monumentale opvoeringen

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
geschoten, doden vallen en staan weer op, het slotduet uit de Aïda van Verdi, een man cirkelt rond een meisje en leest voor uit Canetti, D.H.La-wrence, een graftombe, een huiskamer, een opgezette bulldog en dito...Het simplisme moet uit de thematische kern verbannen worden, niet enkel uit de vormgeving...En na de bijval die ze oogstten op de grote Europese festivals, zullen ze dus ook niet misstaan op het Steenfestival dat zich met '93 (Antwerpen Culturele Hoofdstad) in het achterhoofd duidelijker en

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
Een eerste bemerking is algemeen van aard: het zou goed zijn de culturele uitgaven van steden en gemeenten verplicht te maken en anderzijds het financieringssysteem, dat gespreid ligt bij de...Zonder deze maatregelen is een herhaling van de scenarios in Brussel en Liège op andere plaatsen in de franstalige gemeenschap niet uit te sluiten...het dan niet even pertinent zich rechtstreeks tot de Gemeenschapscommissie te richten, als de Europese staten dan toch van Brussel de echte hoofdstad van Europa willen maken

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Na het Vlaamse deel van het dossier over het theater in de hoofdstad nu een overzicht van het Franstalige theaterwerk...Théâtre d'Action', vergelijkbaar met ons vormingstheater uit de jaren '70...Via deze economische weg probeert men de subsidiestroom te kunnen herverdelen, kwalitatieve beoordelingen zijn immers nog steeds uit den boze


Toon volgende resultaten